UP-99 Activități practice

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.urb. Sorina Rusu
Obiective:
Castigarea experientei de proiectare si executie a proiectelor de arhitectura peisagera.
Conținut:
Elaborarea unui proiect de arhitectura peisagera cu urmarirea tuturor fazelor acestuia: vizita pe sit si culegerea de informatii specifice, realizarea intr-o prima faza a mai multor propuneri in echipe de 3-5 studenti si in cea de-a doua faza urmeaza detalierea individuala a unei parti din proiect. Implementarea proiectului alaturi de o echipa specializata.
Metoda de predare:
Prezentare studii de caz, discutie individuala, critica la panou.
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcursul desfasurarii proiectului prin aprecierea muncii depuse de student in studiul individual (20%) si prezentarea in dezbatere (20%) si aprecierea fiecarei faze a proiectului in juriu (30% fiecare faza).
Bibliografie minimală:
Morfologie Urbana, Teoria si istoria peisajului, Dendrologie si floricultura, Mijloace tehnice de plantare si intretinere.