UP-141 Proiectare GIS (2)

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.arh Tiberiu Florescu
Colectiv:
asist.dr.urb.peisag. Irina Pața asist.drd.urb. Radu Pătrașcu
Obiective:
Utilizarea instrumentelor geospațiale de creare, analiză și diseminare a informațiilor teritoriale
Realizarea unor analize urbane și teritoriale de bază prin folosirea Sistemelor Informaționale Geografice
Creșterea nivelului de integrare pe piața forței de muncă a studenților
Conținut:
Implementarea unui proiect de urbanism în QGIS - Studiul unei zonei urbane - Kreuzberg, din Berlin – aplicații și analize specifice

1. Procesarea și pregătirea datelor pentru a fi incluse în cadrul studiului
2. Documentare în teren pentru colectarea și completarea de date necesare studiului
3. Integrarea și adaptarea datelor pentru studiul în cauză prin intermediul GeoMedia Professional
4. Tipărirea/publicarea și prezentarea rezultatelor
Metoda de predare:
Interactiv, lucrări ghidate de îndrumători
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcurs (50%) + Examen final (50%)
Bibliografie minimală:
http://www.qgistutorials.com/en/
http://www.digital-geography.com/

BAZE DE DATE
http://data.gov.ro/dataset?q=Limite&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc
http://www.geo-spatial.org/download
https://mapzen.com/data/metro-extracts/metro/bucharest_romania/
http://www.naturalearthdata.com/downloads/