UP-130 Fundamentare de temă (1)

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.arh Tiberiu Florescu