UP-94 Fundamentare Licență

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 5P | Credite ECTS: 7
Titular:
prof.dr.arh. Angelica Stan
Colectiv:
Secția Amenajarea și Planificarea Peisajului, Departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică, din Facultatea de Urbanism. / Urban and Landscape Design Department; Urban and Territorial Planning Faculty.
Obiective:
Proiectul de specialitate peisagistică / prediploma stă la baza fundamentarii viitoare a proiectului de diplomă și a licenței Proiectul are drept obiect, fundamentarea viitorului proiect de licență, fiind focalizat pe un studiu de caz privind amenajarea peisagistică a unei zone complexe liberă sau eliberabilă dintr-un cadru urban, cu grad de dificultate ridicat. Studiul se realizează la scara mare, respectiv la nivel urbanistic și peisagistic al macro- și mezzo-peisajului, iar tema acestuia se referă la dezvoltarea de perspectivă a unui nucleu verde major de importanță deosebită la scara urbană. Conținutul va conține atat piese desenate, cât și piese scrise (memorii, bilanțuri, etc.).
Conținut:
Conținutul/Tematica are ca obiectiv susținerea și argumentarea demersului de proiectare (atât în colectiv, cât și individual), de la planificare și analiză teritorială la proiectare de detaliu. Proiectul se desfășoară pe mai multe faze, iar detaliul ales se va face în concordanță cu toate proiectele detaliate pe zona respectivă, în sistem integrat, astfel încât propunerile să răspundă unei strategii comune. Proiectul are mai multe faze succesive, înlănțuite intr-o suită logică, care integrează abordarea teritorială, urbanistică și peisagistică, relaționată cu cadrul urban și peisajul aferent sitului studiat.
Metoda de predare:
Prin indrumare directa, cu tutore indrumator(i) de prediploma si asistent(i) de indrumare. Se bazează pe cunoștintele dobândite la disciplinele teoretice și practice din anii anteriori, pe prezentarea unor studii de caz similare ca problematică abordată și ca scară urbană, precum și pe studiul bibliografic individual, discuții si corecturi individuale la atelier, critică la panou, portal net si grup web ca spațiu virtual al schimburilor de idei între studenți, lucrul in echipa extinsă sau restrânsă, dar și individual.
Mod de evaluare:
Prin aprecierea pieselor (desenate și scrise) elaborate în colectiv, individual, evaluarea activității pe parcurs și aprecierea lucrării finalizate de îndrumători, atât pentru fiecare student, cât și pentru echipele extinse sau restrânse. Aprecierea se va face în final, atât cu fiecare grupă, cât și în juriu pentru tot anul (pentru corelarea la nivelul întregului an al notelor finale).
Bibliografie minimală:
Bibliografia specifică tuturor disciplinelor teoretice și practice abordate în anii anteriori de studiu.
Bibliografia specifică tematicii și a zonei aleasă spre studiu (legislație, documente și documentații de urbanism și peisaj, surse istorice și arhivistice, statistici date, etc.)
Studii de caz similare ca problematică a tematicii respective