UP-2 Doctrine urbanistice

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
UP-2 U Doctrine urbanistice.pdf
Departament:
Proiectare urbană și peisagistică
Titulari:
Dep. PUP
asist.dr.urb. Radu Pătrașcu
Obiective:
Informare asupra sistemului conceptual urbanistic în vederea stăpânirii reperelor sale
doctrinare și a abordării sistemice a problemelor de urbanism în cadrul teritoriului; Deprinderea abordării în interconectivitate a informațiilor în sensul unei anumite idei și dezvoltarea capacității de extindere a unor interpretari conforme asupra unor situații noi sau specifice.
Conținut:
Organizarea spațiului ca experiență, cunoaștere și filosofie; Limbaj profesional
Orașul-așezare umană caracteristică ca formă specifică de organizare a spațiului
Abordarea sistemică a spațiului organizat
Intervenția umană asupra spațiului organizat ca acțiune de ordonare a unui sistem ambiental
Modelare în urbanism și amenajarea teritoriului
Modele urbanistice fundamentale: origini, caracteristici, aplicare practică, critică
Teoria urbanistică ca suport interpretativ pentru spațiul organizat
Decizia și optiunea în instrumentarea intervenției asupra spațiului
Metoda de predare:
Prelegeri, comentarii pe scheme explicative, dezbateri de problemă, studii de caz
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcurs (scurte teste în cadrul prelegerilor) + Examen final

Nota finală este reprezentată de media ponderată a evaluărilor, după cum urmează:
40% (Teste pe parcurs *) + 60% (Examen final)

Condiții de promovare:
- Nota finală minim 5,00 (ca medie ponderată), și minim nota 5,00 la examenul final
- Minim 50% prezență activă, cuantificată prin numărul de teste pe parcurs predate de student (minim 50% teste predate din numărul total de teste care vor fi date în timpul cursului)

* punctajul total obținut la testele pe parcurs va fi luat în considerare în calculul mediei finale indiferent de valoarea acestuia
Bibliografie minimală:
OBLIGATORIE
1. Francoise Choay: L’urbanisme, Utopies et realites, Ed. Du Seuil, Paris – 1979
2. Al. Sandu: Sub semnul paradoxurilor, Ed. Arxitext, Bucuresti – 2008
3. Francoise Choay: Patrimoniul la rascruce, Ed. Ozalid, București, 2015
4. L. Murray: Looking at Europen Arhitecture, Ed. CIVA, Bruxelles – 2008 (reperele 5,12,16,19,21,27)
5. Al. Sandu: Articole in revista Arhitext
6. Francoise Choay: Pentru o antropologie a spatiului, Ed. RUR, București – 2011
7. ECTP – Carta urbanismului european, Ed. RUR, Bucuresti – 2014
RECOMANDATA SUPLIMENTAR
8. Carta democrației participative, Ed. RUR, Bucuresti – 2016
9. Francesco Indovia: La citta diffusa, Ed. DAEST, Venetia – 2010
10. Petra Schilders: The organic city: Method or methaphor, Ed. INTI, Almere – 2010
11. Michel Lussault: L'Homme spatial, Ed. Seuil, Paris – 2007
12. François Ascher: Les nouveaux compromis urbains. Lexique de la ville plurielle, Ed. de l'Aube, Paris - 2008
13. F.L. Wright, S. Celibidache: Articole in revista Arhitext, nr.2/2016
Observații: