UP-2 Doctrine urbanistice

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
prof.dr.arh. Alexandru M. Sandu
Obiective:
Informare asupra sistemului conceptual urbanistic in vederea stapanirii reperelor sale
doctrinare si a abordarii sistemice a problemelor de urbanism in cadrul teritoriului; deprinderea abordarii in interconectivitate a informatiilor in sensul unei anumite idei si dezvoltarea capacitatii de extindere a unor interpretari conforme asupra unor situatii noi sau specifice.
Conținut:
Organizarea spatiului ca experienta, cunoastere si filosofie; Limbaj profesional
Orasul-asezare umana caracteristica ca forma specifica de organizare a spatiului
Abordarea sistemica a spatiului organizat
Interventia umana asupra spatiului organizat ca actiune de ordonare a unui sistem ambiental
Modelare in arhitectura, urbanism si amenajarea teritoriului
Modele urbanistice fundamentale: origini, caracteristici, aplicare practica, critica
Teoria urbanistica ca suport interpretativ pentru spatiul organizat
Decizia si optiunea în instrumentarea intervenției asupra spațiului
Metoda de predare:
Prelegeri , comentarii pe scheme explicative, dezbateri de problema, studii de caz
Mod de evaluare:
Teste pe parcurs + Lucrare de casă - Eseu (300 cuvinte) pe un subiect la alegere, dintr-o temă data + Examen final
25% - teste pe parcurs + 25% - Eseu + 50% - examen/test grila final (in restanta cu intrebare pe bilet). Condiții de promovare: minim nota 5 finală, ca medie, cu minim nota 5 la eseu și minim nota 5 la testul grilă. Deși valoarea cumulată a testelor intră în media finală, ele nu sunt obligatorii**.
Bibliografie minimală:
Obligatorie
1. Francoise Choay: L’urbanisme, Utopies et realites, Ed. Du Seuil, Paris – 1979
2. Al. Sandu: Sub semnul paradoxurilor, Ed. Arxitext, Bucuresti – 2008
3. Francoise Choay: Patrimoniul la rascruce, Ed. Ozalid, București, 2015
4. L. Murray: Looking at Europen Arhitecture, Ed. CIVA, Bruxelles – 2008 (reperele 5,12,16,19,21,27)
5. Al. Sandu: Articole in revista Arhitext
6. Francoise Choay: Pentru o antropologie a spatiului, Ed. RUR, București – 2011
7. ECTP – Carta urbanismului european, Ed. RUR, Bucuresti – 2014
Recomandata suplimentar
8. Carta democrației participative, Ed. RUR, Bucuresti – 2016
9. Francesco Indovia: La citta diffusa, Ed. DAEST, Venetia – 2010
10. Petra Schilders: The organic city: Method or methaphor, Ed. INTI, Almere – 2010
11. Michel Lussault: L'Homme spatial, Ed. Seuil, Paris – 2007
12. François Ascher: Les nouveaux compromis urbains. Lexique de la ville plurielle, Ed. de l'Aube, Paris - 2008
13. F.L. Wright, S. Celibidache: Articole in revista Arhitext, nr.2/2016
Observații:
** rezultatele obținute de student și lămuriri suplimentare sunt afișate pe grupul de Yahoo asandu, la adresa: https://groups.yahoo.com/neo/groups/asandu/info

modifică