UP-2 Doctrine urbanistice

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
asist.dr.urb. Radu Pătrașcu
Obiective:

Informare asupra sistemului conceptual urbanistic in vederea stapanirii reperelor sale
doctrinare si a abordarii sistemice a problemelor de urbanism in cadrul teritoriului; deprinderea abordarii in interconectivitate a informatiilor in sensul unei anumite idei si dezvoltarea capacitatii de extindere a unor interpretari conforme asupra unor situatii noi sau specifice.

Conținut:

Organizarea spatiului ca experienta, cunoastere si filosofie; Limbaj profesional
Orasul-asezare umana caracteristica ca forma specifica de organizare a spatiului
Abordarea sistemica a spatiului organizat
Interventia umana asupra spatiului organizat ca actiune de ordonare a unui sistem ambiental
Modelare in arhitectura, urbanism si amenajarea teritoriului
Modele urbanistice fundamentale: origini, caracteristici, aplicare practica, critica
Teoria urbanistica ca suport interpretativ pentru spatiul organizat
Decizia si optiunea în instrumentarea intervenției asupra spațiului

Metoda de predare:

Prelegeri, comentarii pe scheme explicative, dezbateri de problema, studii de caz

Mod de evaluare:

Evaluare pe parcurs (Teste la finalul prelegerilor) + Lucrare realizată acasă (Eseu scurt pe un subiect la alegere, dintr-o temă data) + Examen final

25% - teste pe parcurs + 25% - Eseu + 50% - examen/test grila final.

Condiții de promovare: minim nota 5,00 finală, ca medie, cu punctaj de minim 4 la eseu și minim nota 5,00 la testul grilă. Deși valoarea cumulată a testelor intră în media finală, ele nu sunt obligatorii.

Bibliografie minimală:

Obligatorie
1. Francoise Choay: L’urbanisme, Utopies et realites, Ed. Du Seuil, Paris – 1979
2. Al. Sandu: Sub semnul paradoxurilor, Ed. Arxitext, Bucuresti – 2008
3. Francoise Choay: Patrimoniul la rascruce, Ed. Ozalid, București, 2015
4. L. Murray: Looking at Europen Arhitecture, Ed. CIVA, Bruxelles – 2008 (reperele 5,12,16,19,21,27)
5. Al. Sandu: Articole in revista Arhitext
6. Francoise Choay: Pentru o antropologie a spatiului, Ed. RUR, București – 2011
7. ECTP – Carta urbanismului european, Ed. RUR, Bucuresti – 2014
Recomandata suplimentar
8. Carta democrației participative, Ed. RUR, Bucuresti – 2016
9. Francesco Indovia: La citta diffusa, Ed. DAEST, Venetia – 2010
10. Petra Schilders: The organic city: Method or methaphor, Ed. INTI, Almere – 2010
11. Michel Lussault: L'Homme spatial, Ed. Seuil, Paris – 2007
12. François Ascher: Les nouveaux compromis urbains. Lexique de la ville plurielle, Ed. de l'Aube, Paris - 2008
13. F.L. Wright, S. Celibidache: Articole in revista Arhitext, nr.2/2016

Observații:

Rezultatele obținute de studenți sunt afișate pe pagina Facebook de informare dedicată cursului:
https://www.facebook.com/Cursuri-ASandu_UAUIM-103964191201879

Răspunsuri la diferite întrebări și nelămuriri cu privire la curs/rezultate se obțin exclusiv prin intermediul adresei de e-mail: cursuriasandu@gmail.com