UP-128 Cercetare Îndrumată - Proiect de Licență

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 7
Titular:
prof.dr.arh. Angelica Stan
Colectiv:
Secția Amenajarea și Planificarea Peisajului, Departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică, din Facultatea de Urbanism / Urban and Landscape Design Department; Urban and Territorial Planning Faculty
Obiective:
Proiectul de specialitate peisagistică reprezintă proiectul de diplomă de licență și se situează în spațiul preocupărilor actuale de reabilitare și stabilire a strategiilor de intervenție privind valorificarea estetico-funcțională a unei zone/subzone, care consideră drept criteriu prioritar în amenajare, potențialul peisagistic al zonei abordate. Licența va fi abordată într-un sit real și va beneficia de organizarea unor vizite pe teren, precum și de ocazii de a discuta cu actorii urbani implicați în proces (locuitori, administrație publică, specialiști, etc.). În acest caz, gândirea arhitectural-urbanistică încearcă să coreleze și să integreze cunoștințe privind particularitățile cadrului natural, peisajul recreativ al orașului și potențialul zonei abordate, înnobilarea ambiental–estetică și ecologică, dar și refuncționalizarea zonei de studiu. Proiectul are drept obiect, fundamentarea viitorului proiect de licență, fiind focalizat pe un studiu de caz privind amenajarea peisagistică a unei zone complexe liberă sau eliberabilă dintr-un cadru urban, cu grad de dificultate ridicat. Studiul se realizează prin trecerea de la scara mare, respectiv de la nivel urbanistic și peisagistic al macro-peisajului, la scara mezzo –peisajului, precum și a unui detaliu de importanță deosebită la scara urbană. Conținutul va conține atat piese desenate, cât și piese scrise (memorii, bilanțuri, etc.).
Conținut:
Proiectul de licență se va realiza în conformitate cu viziunea de dezvoltare conturată în cadrul proiectului de fundamentare a prediplomei, cu accent pe integrarea soluției în viziunea formulată pentru întreg teritoriul. Studiul se realizează cu referire la dezvoltarea de perspectivă a teritoriului abordat, prin luarea în considerare a unui nou cadru legislativ, documentar și operațional, în ceea ce privește strategiile de intervenție urbanistice și peisagistice. Studiul se va detalia, atât la nivel de reglementare și regulament, cât și la nivel speciilor de vegetație, iluminat urban, materiale, texturi, ambianță, cromatică pe anotimpuri diferite, precum și piese scrise (regulamente specifice, memorii, bilanțuri și devize estimative, etapizare pentru implementare, etc.). În final, se va realiza detalierea unei zone specifice și cu grad mare de complexitate din proiectul de fundamentare anterior, prin susținerea și argumentarea demersului de proiectare individual, de la planificare și analiză teritorială, la proiectare de detaliu, pe o problematică actuală a peisajului în toate componentele sale (peisaj natural, antropic/construit și cultural).
Metoda de predare:
Se bazează pe cunoștintele dobândite la disciplinele teoretice și practice din anii anteriori, pe prezentarea unor studii de caz similare ca problematică abordată și ca scară urbană, precum și pe studiul bibliografic individual, discuții si corecturi individuale la atelier, critică la panou, portal net si grup web ca spațiu virtual al schimburilor de idei între studenți, lucrul in echipa extinsă sau restrânsă, dar și individual.
Mod de evaluare:
Prin aprecierea pieselor (desenate și scrise)/machete elaborate în colectiv, individual, evaluarea activității pe parcurs și aprecierea lucrării finalizate de îndrumători, atât pentru fiecare student, cât și pentru echipele extinse sau restrânse. Aprecierea se va face în final, atât cu fiecare grupă, cât și în juriu pentru tot anul (pentru corelarea la nivelul întregului an al notelor). Studenții vor fi implicați în notarea proiectelor proprii, precum și în notarea proiectele colegilor de echipă și de an.
Bibliografie minimală:
Bibliografia specifică tuturor disciplinelor teoretice și practice abordate în anii anteriori de studiu.
Bibliografia specifică tematicii și a zonei aleasă spre studiu (legislație, documente și documentații de urbanism și peisaj, surse istorice și arhivistice, statistici date, etc.)
Studii de caz similare ca problematică