UP-52 Activități practice

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
asist.dr.urb. Andreea Bunea
Obiective:

- Insusirea de catre studenti a unor notiuni de peisaj urban, gradina urbana, parc urban, perceperea morfologiei peisajului urban se realizandu-se la nivelul imaginii urbane pe parcursuri, secvente, repere.

Conținut:

- Sunt alese zone in cadrul orasului cu valoare peisagera. Lucrarile intocmite de studenti sunt insotite de comentarii privind informatii legate de estetica peisajului, compozitie, volum, relatie cu vecinatatea, integrare in macropeisaj.

Metoda de predare:

prelegeri tematice, vizite ghidate, studiu individual

Mod de evaluare:

Colocviu pe baza lucrarilor intocmite (caiet documentar)

Bibliografie minimală:

- Documentatie specifica sitului abordat

Observații:

caietul documentar va fi realizat individual.