UP-52 Activități practice

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.urb. Andreea Bunea
Obiective:
Însușirea de către studenți a unor noțiuni de peisaj urban, grădină urbană, parc urban, perceperea morfologiei peisajului urban realizandu-se la nivelul imaginii urbane, pe parcursuri, secvențe.
Conținut:
Sunt alese zone în cadrul orașului cu valoare peisagistică. Lucrările întocmite de studenți sunt însoțite de comentarii privind informații legate de estetica peisajului, compoziție, volum, relație cu vecinatatea, integrare în macropeisaj.
Metoda de predare:
Prelegeri tematice, vizite ghidate, studiu individual.
Mod de evaluare:
Colocviu pe baza lucrarilor intocmite (caiet documentar).
Bibliografie minimală:
DocumentaȚie specifică sitului abordat.
Observații:
Caietul documentar va fi realizat în echipă.