UP-7 Compoziție urbană

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 4
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
Obiective:

Dezvoltarea capacității de analiză și definire funcțional-configurative a unei posibile imagini urbane ca suport al procesului de creație arhitectural-urbanistică în spațiul urban; dezvoltarea capacitatii de formulare, dezvoltare a unei judecati proprii de valoare asupra configuratiei organizarii spatiului.

Conținut:

O nouă abordare a compoziției urbane
Imaginea (in cadrul) spatiului ca produs al experienței trăite
”Mecanismul” de constituire al imaginii urbane
Percepția in spațiu; proxemică spațială
Camp structural spatio–configurativ
Efecte de vizualizare a configurației spatiale
Definirea spațiului organizat prin compoziție in sit
Relatia dintre constructie si sit; calitati ale spatiului organizat
Particularitatea spatiului organizat

Metoda de predare:

Prelegeri și analiză a unor studii de caz la curs, discuție și critică la seminar

Mod de evaluare:

25% - teste pe parcurs + 25% - lucrare practică + 50% - examen (cu doua intrebari pe bilet și răspuns consemnat graphic); conditii de promovare: nota minim 5 finală ca medie, cu minim nota 5 la lucrare și minim nota 5 la examen (din notarea separate a raspunsului la cele doua intrebari). Deși valoarea cumulată a testelor intră în media finală, ele nu sunt obligatorii**.

Bibliografie minimală:

Obligatorie
1. R.Laurian: Probleme de estetica a oraselor, Ed. Tehnica, Bucuresti – 1962
2. K. Lynch: Imaginea orasului, Ed. R.U.R., Bucuresti – 2012
3. Al. Sandu: Structura urbana, curs ...., Ed. U.A.U.I.M., Bucuresti – 1992
4. R. Arnheim: Centrul vizual, Ed. Meridiane, Bucuresti – 1995
5. R. Sennett: The conscience of the Eye, Ed. Norton – 1992
6. M. Merleau-Ponty: Fenomenologia perceptiei, ed. Aion, Oradea, 1999 (introducere si partea a doua)
Recomandata suplimentar
7. Umberto Eco: Opera deschisa, ed. Paralela 45, Bucuresti, 2002 (Cap. Deschidere, Informatie, Comunicare)
8. M. Roncayolo: Lectures de villes. Formes et temps, Ed. Parentheses, Paris, 2002
9. Al. Sandu: Articole din revista Arhitext nr. 1/2006, 5/2001, 1/2015

Observații:

** rezultatele obținute de student și lămuriri suplimentare sunt afișate pe grupul de Yahoo asandu, la adresa: https://groups.yahoo.com/neo/groups/asandu/info