UP-22 Activități practice

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.arh Florin Mureșanu
Obiective:

Familiarizarea cu proiectarea de specialitate, privind atit principiul de organizare (limbaj schematic) cit si detaliul (limbaj tehnic), si crearea deprinderilor de proiectare integrata ca o mediere între interesul comunitatii si mediul natural _ intre eficienta interventiei exprimata economic (atât prin modul de folosire a terenurilor cât si prin organizarea compozitionala de ansamblu) si confortul exprimat în climat favorabil (existenta echipamentelor, spatiilor verzi etc.) _ precum si între respectul proprietatii private si respectul cuvenit comunitatii.

Conținut:

Optimizare culoar autostrada
Identificarea prin lectura directa, analizarea multicriteriala si interpretarea elementelor structurante ale tipului de peisaj adiacent traseului, in vederea modelarii optime a interventiei prin evaluarea simtomatologiei contextului si diagnosticarea vizind capacitatile peisajului studiat de a suporta interventia propusa prin tema ca traseu tehnic posibil.

Metoda de predare:

Lansare tema cu prezentare _ prima zi saptamina 1
Deplasare in zona studiului _ a doua zi saptamina 1
Atelier cu indrumare-consultare _ penultima zi saptamina 1
Atelier cu indrumare-consultare _ a doua zi saptamina 2
Predare lucrare la secretariat _ penultima zi saptamina 2
Evaluare si predare note la secretariat _ ultima zi saptamina 2

Mod de evaluare:

Lucrare finala

Bibliografie minimală:

Note de curs de specialitate, bibliografie, planuri topografice, extrase documentatie de urbanism, extrase documentatie tehnica de specialitate trafic.