UP-155 Strategic Urban Design

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
anul II, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+2L | Credite ECTS: 6
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
prof.dr.arh Tiberiu Florescu

modifică