UP-155 Strategic Urban Design

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+2L | Credite ECTS: 6
Titular:
lect.dr.arh. Dragoș Buhociu
Obiective:
- Structurarea unui discurs informat cu privire la strategiile urbane
- Determinarea necesarului de resurse pentru realizarea unei strategii urbane
- Conceperea, finalizarea și operarea unui proiect urban strategic
Conținut:
CURS
1. Unelte de planificare
1.1. Sisteme de planificare / 2 ore
1.2. Strategii de proiectare urbană / 2 ore
2. Componente ale strategiei urbane
2.1. Finanțarea unui proiect urban / 2 ore
2.2. Incluziune socială în cartiere dezavantajate / 2 ore
2.3. Mobilitate inteligentă pentru proiecte urbane / 2 ore
2.4. Provocări de mediu în context urban / 2 ore
3. Suport practic pentru disertație
3.1. Elemente de strategie urbană în disertație / 2 ore
Metoda de predare:
Prelegeri, Discuții indrumate
Mod de evaluare:
Examen, Lucrari pe parcurs
Bibliografie minimală:
- BUHOCIU, D. (2012), Planificarea strategică a frontului la apă urban. Elemente de dezvoltare în sistemul urban Brăila-Galați, București: Editura Universitară “Ion Mincu”
- FLORESCU, T. (2009), Formă și trans-formare urbană, București: Editura Universitară “Ion Mincu”
- BROWN, L. (2009), Urban Design for an Urban Century: Placemaking for People, Hoboken: John Wiley & Sons
- THORNS, D. (2002), The Transformation of Cities: Urban Theory and Urban Cities, New York: Palgrave Macmillan
- ROBERTS, P. (2000), Urban Regeneration: A Handbook, London: Sage Publications
Observații:
-