UP-33 Practică profesională

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titulari:
lect.dr.urb. Liviu Veluda
lect.dr.urb. Liviu Veluda
conf.dr.arh. Claudiu Runceanu
Obiective:
Implicarea activă și responsabilă a studenților în activități profesionale de urbanism constând în proiectare de urbanism, documentare, cercetare, gestiune, specifice mediului real de lucru, alături de profesioniști din domeniu, în vederea deprinderii abilităților exercitării profesiunii de urbanist.
Familiarizarea cu întreaga paletă de activități specifice profesiunii de urbanist.
Conținut:
Activitatea practică se va desfășura în cadrul unor birouri de proiectare sau în cadrul direcțiilor și serviciilor de specialitate ale administrației publice centrale sau locale, prin implicarea în elaborarea de documentații de urbanism, amenajarea teritoriului, amenajarea peisajului, studii de specialitate, cercetare de urbanism, activități specifice administrației publice.
Metoda de predare:
Nu este cazul.
Mod de evaluare:
Evaluarea activității se face în cadrul colocviului de practică, pe baza portofoliului, raportului, fișei de practică.
Bibliografie minimală:
Documente și documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, metodologii, studii de fundamentare, strategii.