UP-70 Cercetare îndrumată

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titulari:
conf.dr.arh. Liviu Ianăși
lect.dr.urb. Adrian Cioangher