UP-70 Cercetare îndrumată

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr.urb. Adrian Cioangher