UP-144 Iluminat urban

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr.urb Sebastian Guță
Obiective:
Deprinderea noțiunilor luminotehnice de bază, a principiilor de abordare a proiectului de iluminat urban și arhitectural, având în vedere caracteristicile iluminatului exterior, obiectivele generale sau particulare specifice, precum și tehnologiile performante din domeniu.
Conținut:
Introducere. Prezentare curs, obiective. Terminologie, noțiuni de fotometrie, legi fizice în luminotehnică. Relația lumină – vedere; caracteristici vizuale
Mediul luminos exterior- aspecte cantitative și calitative. Vizibilitate.
Dezvoltare durabilă în iluminat. Tehnologie contemporană: surse eficiente, corpuri de iluminat - design și cerințe specifice.
Sisteme de iluminat exterior: iluminat general și iluminat de accent. Sisteme de control.
Abordarea proiectului de iluminat arhitectural urban – etapele de proiectare. Caracteristici, obiective generale, tendințe.
Masterplanul de iluminat - proiect specializat pentru centru, domeniu, traseu.
C1. Proiecte de iluminat arhitectural locale, pentru repere și limite: obiect arhitectural, spații publice și diverse accente urbane: obiectul arhitectural, analiza multicriterială: stil, funcțiune, materiale, expresivitate
C2. Abordarea proiectului de iluminat pentru spații urbane
Context urban luminos
C3. Proiecte de iluminat pentru accente urbane.
Principii și studii de caz: ziduri vechi, ruine, statui, fântâni, poduri, vegetația ca formă sau fond
Colaborare interdisciplinară. Criterii de alegere a tehnologiei. Reglementări și normative. Aspecte de execuție
Metode de calcul ale sistemelor de iluminat. Programe de simulare pe calculator
Vizite, prezentări de specialitate
Aplicații, studii de caz
Metoda de predare:
prezentare Power Point, prezentări de specialitate - invitați din domeniu
Mod de evaluare:
nota finală - examen test grila (50%), activitate pe parcurs – curs, studii individuale, aplicații (50%)
Bibliografie minimală:
Bianchi, Mira, Moroldo, Georgescu, Moroldo
Sisteme de iluminat interior și exterior
Brandi, U Lighting Design
Miclescu, S Lumina naturală și lumina artificială în arhitectură
Moroldo, Dan Iluminatul urban
Phillips, Derek The Lit Environment
Turner, J Designing with light. Public Places
The IESNA Lighting Handbook

documentații firme
- Philips
- Erco
- Schreder