UP-4 Structuri urbane

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare urbană și peisagistică
Titular:
conf.dr.urb. Andreea Necșulescu
Obiective:
Formarea unui sistem propriu de gândire urbanistică coerentă, în sensul dezvoltării capacității de abordare interdisciplinară în domeniu și al înțelegerii orașului ca organism urban complex, funcțional-configurativ, clarificand atât probleme de terminologie cât și probleme de metodă; dezvoltarea disponibilitatii de a forma logic concluzii cu caracter analitic sau sintetic privind stari, fenomene sau metode de lucru specific.
Conținut:
Vecinătatea, condiționare a existenței în spațiu;
Orașul ca sistem de activități;
Funcționalitatea urbană;
Morfologie și sintaxă urbană;
Ordonarea componentelor sistemului spațial;
Distribuția spațială a componentelor sistemului spațial;
Zonificarea ca produs structural;
Integrare urbană;
Limite de structură urbană;
Un nou model de abordare a organismului urban;
Partiul urbanistic;
Restructurarea urbană.
Metoda de predare:
Prelegeri, comentarii pe scheme explicative, dezbateri de problemă, studii de caz
Mod de evaluare:
50% - Evaluare pe parcurs (Teste scurte la finalul prelegerilor) + 50% - Examen final.
Conditii de promovare: minim nota 5,00 finală, ca medie, cu minim nota 5,00 la examenul final. Deși valoarea cumulată a testelor intră în media finală, ele nu sunt obligatorii**.
Bibliografie minimală:
OBLIGATORIE
1. Al. Sandu: Structura urbana – curs (cap.III), Ed. U.A.U.I.M., Bucuresti – 1992
2. Al. Sandu: Samburele care face sa creasca...., Ed. Arhitext, Bucuresti – 2007
3. Al. Sandu: Articole din revista Arhitext (nr. 9-10/2006, 4/2008, 1 si 5/2001, 2 si 6/2012)
4. Al. Sandu: Articole din revista Arhitectura (4/1973, 4/1975, 3/1976, 6/1977)
5. Declaratia de la Toledo-document U.E. 2010, http://www.rur.ro/cod-deontologic
RECOMANDATA SUPLIMENTAR
6. Solomon Marcus, Centru si periferie, in secolul 20 spre 21, pp 50-62 - 2000
7. Roland Barthes, La centralité vide , Ed. Archives d'Architecture Moderne, pp 423-425 - 2000
8. Manuel Gausa: Open. Espacio Tiempo Información, Ed. Actar, Barcelona – 2013
9. Revista Urbanismul nr. 2/2015; prezentarile si comentariile privind tezele de doctorat - Mihai Alexandru si Catalina Ionita, nr. 11/2012 - Regionalizare, nr. 4/2010 - Poli de crestere
Observații:
Rezultatele obținute de studenți sunt afișate pe pagina Facebook de informare dedicată cursului:
https://www.facebook.com/Cursuri-ASandu_UAUIM-103964191201879

Răspunsuri la diferite întrebări și nelămuriri cu privire la curs/rezultate se obțin exclusiv prin intermediul adresei de e-mail: cursuriasandu@gmail.com