UP-49 Proiectare macro-peisajului

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 9
Titular:
conf.dr.arh. Mihaela Hărmănescu
Obiective:
Studiul integrat, urbanistic si peisagistic, are in vedere ca obiective:
1. Realizarea unei concepții unitare a proiectului care va fi sensibilizată la prezența elementelor urbane si a limitelor majore, prin studiul Sistemului Verde existent si al potentialului spatiilor verzi din localitate
2. Analiza vocatia localitatii si specificul acestuia (studii pe planuri istorice si pe dezvoltari succesive al PUG-ului), atat a evolutiei / involutiei procentului si calitatii spatiilor verzi cat si al Peisajului specific
3. Radiografierea elemenetelor de Peisaj Cultural specifice localitatii si integrarea in dezvoltarea viitoare generata de PUG-ul localitatii
4. Realizarea Studiului de extindere a Sistemului de spatii verzi in intravilan si extravilan pentru crearea si accentuarea unor «unde verzi» cu rol ecologic, reprezentativ, estetic-decorativ, de protectie, de sport, agrement si loisir, etc
5. Stabilirea zonelor, subzonelor si unitatilor teritoriale de referinta (UTR) a diferitelor tipologii de spatiu verde necesare din punct de vedere ecologic, functional si de protectie a peisajului natural peisagistic si antropic (construit).
6. Integrarea in cadrul PUG-ului (piese desenate si piese scrise) a elementelor de peisaj si spatiu verde definitorii pentru dezvoltarea viitoare a unei localitati sanatoase din punct de vedere ecologic si functiona
7. Stabilirea unor obiective, acțiuni, priorități și reglementări integrate, cu focalizare pe zonele verzi, aplicandu-se reglementari speciale în utilizarea terenurilor cu valenta de spatiu verde, precum si în organizarea peisageră generala la nivelul PUG-ului unei asezari compelxe urbane.
8. Elaborarea unor restricții și permisivități de intervenție, precum și categorii de intervenții în scopul susținerii protectiei dar si dezvoltarii de spatii verzi de diferite categorii, care să duca la cresterea calitatii vietii si protectia elementelor de mediu natural si antropic.
9. Exersarea muncii în echipă
Conținut:
Proiectul are drept obiect de studiu, cercetarea si reglementarea SISTEMULUI VERDE la nivelul PLANULUI URBANISTIC GENERAL al unei localitati, precum si reglementarea urbanistica si peisagistica a subzonelor diferitelor tipologii de spatii verzi. Tema se situeaza in spatiul preocuparilor de reabilitare si stabilirea strategiilor de interventie privind valorificarea potentialului estetico-functional al spatiilor verzi existente, precum si propunerea de integrare a unor noi spatii verzi intr-o localitate.
Metoda de predare:
Prezentare studii de caz, discutii individuale la atelier, critica la panou, grup-portal net ca spatiu virtual al schimburilor de idei intre studenti.
Mod de evaluare:
Prin aprecierea planselor elaborate in colectiv -25%; individual -50%; evaluarea activitatii pe parcurs–25 %, si aprecierea lucrarii finalizate in juriu.
Bibliografie minimală:
Metodologia de elaborare a Planului Urbanistic General
Diferite documentatii de urbanism si studii de caz cu relevanta pentru subiect (PUG, Sisteme de spatii verzi, harti si planuri istorice succesive in dezvoltarea unei localitati) – piese desenate si piese scrise
Legislatia referitoare la Spatii Verzi si Peisaj (in tara si in strainatate)