UP-3 Tehnica proiectării urbane

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Sesiunea ianuarie-februarie 2022

Instructiuni tpu an 3 Arh Ianuarie 2022.pdf

Fișa disciplinei

Titular:
lect.dr.arh Simona Butnariu
Obiective:
Asigurarea cunoștințelor specifice înțelegerii operaționale a intervenției urbane
Dobândirea cunoștințelor tehnice specifice proiectării urbane
Formarea capacității tehnice și de proiectare a urbanistului, de a întocmi documentații de urbanism la nivel de PUZ și PUD
Conținut:
1. Introducere, domeniul de studiu, conținut
2. Parcela – elemente tehnice componente
3. Dispunerea clădirilor pe parcelă – partea I
4. Dispunerea clădirilor pe parcelă – partea a II-1
5. Dispunerea clădirilor pe parcelă – partea a III-a
6. Reglementarea înălțimii maxime a construcțiilor
7. Indicatori urbanistici
8. Circulații, accese și staționarea autovehiculelor
9. Aspectul exterior al clădirilor și reguli privind împrejmuirea
10. Echiparea edilitară – partea I
11. Echiparea edilitară – partea a II-a
12. Documentații de urbanism de tip PUZ
13. Documentații de urbanism de tip PUD
14. Prelegere recapitulativă
Metoda de predare:
Expunere ilustrata si comentata
Mod de evaluare:
Examen (60%) si evaluare pe parcurs (40%)
Bibliografie minimală:
C. Sitte - Arta construirii orașelor, Ed. Tehnică, București, 1991
Laurian Radu, Urbanismul
Ioanid Virgil, Circulația în orașul modern, Ed. Tehnică, București
HG 525/1996
Legea 350/2001
Codul Civil – Cartea a III-a Despre bunuri, Titlul III, Capitolul IV – servituțile
Ordinul 119/2014 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației
Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și al Amenajării Teritoriului 91/1991