UP-149 Spațiul administrativ european

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
asist.dr.urb. Sorin Manea
Obiective:
Cursul urmărește familiarizarea studenților cu Uniunea Europeană sub aspectul evoluției istorice a acesteia cât și modul în care acesta funcționează și este organizată, în oglindă cu structura administrativă a României, cu accent pe activitățile din domeniul planificării spațiale.
Conținut:
Disciplina face parte din modulul Teritoriu și administrație, urmărind crearea unei imagini complete asupra sistemului administrativ al statului și al spațiului comunitar. Pe parcursul a 7 cursuri se vor expune principalele noțiuni privind: 1. Definirea spațiului administrativ european și o scurtă istorie a Uniunii Europene 2. Structurile administrative ale Uniunii Europene – Parlamentul european 3. Structurile administrative ale Uniunii Europene – Comisia europeană 4. Structurile administrative ale Uniunii Europene – Consiliul European și Consiliul Europei 5. Structurile administrative ale Uniunii Europene – alte organizații 6. Relații funcționale între nivelul comunitar și națiuni 7. Studii de caz - exemple de instituții comunitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului
Metoda de predare:
Expuneri ilustrate și comentate, exerciții.
Mod de evaluare:
Nota finală va fi nota obținută la examenul final (scris).
Bibliografie minimală:
Paginile de web ale Uniunii Europene