UP-149 Spațiul administrativ european

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
asist.dr.urb. Sorin Manea
Obiective:

Cursul urmărește familiarizarea studenților cu Uniunea Europeană sub aspectul evoluției istorice a acesteia cât și modul în care acesta funcționează și este organizată, în oglindă cu structura administrativă a României, cu accent pe activitățile din domeniul planificării spațiale.

Conținut:

Disciplina face parte din modulul Teritoriu și administrație, urmărind crearea unei imagini complete asupra sistemului administrativ al statului și al spațiului comunitar.
Pe parcursul a 7 cursuri se vor expune principalele noțiuni privind:
1. Definirea spațiului administrativ european și o scurtă istorie a Uniunii Europene
2. Structurile administrative ale Uniunii Europene – Parlamentul european
3. Structurile administrative ale Uniunii Europene – Comisia europeană
4. Structurile administrative ale Uniunii Europene – Consiliul European și Consiliul Europei
5. Structurile administrative ale Uniunii Europene – alte organizații
6. Relații funcționale între nivelul comunitar și națiuni
7. Studii de caz - exemple de instituții comunitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului

Metoda de predare:

Expuneri ilustrate și comentate, exerciții.

Mod de evaluare:

Nota finală va fi nota obținută la examenul final (scris).

Bibliografie minimală:

Paginile de web ale Uniunii Europene