UP-149 Spațiul administrativ european

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
asist.dr.urb. Sorin Manea
Obiective:
Cursul urmărește familiarizarea studenților cu Uniunea Europeană sub aspectul evoluției istorice a acesteia cât și modul în care acesta funcționează și este organizată, în oglindă cu structura administrativă a României, cu accent pe activitățile din domeniul planificării spațiale.
Conținut:
Disciplina face parte din modulul Teritoriu și administrație, urmărind crearea unei imagini complete asupra sistemului administrativ al statului și al spațiului comunitar.
Pe parcursul a 7 cursuri se vor expune principalele noțiuni privind:
1. Definirea spațiului administrativ european și o scurtă istorie a Uniunii Europene
2. Structurile administrative ale Uniunii Europene – Parlamentul european
3. Structurile administrative ale Uniunii Europene – Comisia europeană
4. Structurile administrative ale Uniunii Europene – Consiliul European și Consiliul Europei
5. Structurile administrative ale Uniunii Europene – alte organizații
6. Relații funcționale între nivelul comunitar și națiuni
7. Studii de caz - exemple de instituții comunitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului
Metoda de predare:
Expuneri ilustrate și comentate, exerciții.
Mod de evaluare:
Nota finală va fi nota obținută la examenul final (scris).
Bibliografie minimală:
Paginile de web ale Uniunii Europene