Simu 2.0

Recrearea în realitate virtuală a Muzeului Simu și rememorarea altor victime ale demolărilor realizate în București în perioada comunistă 2.0

Proiect realizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” prin Centrul Expozițional Documentar - Muzeul Școlii de Arhitectură și Atelier Experimental MAC POPESCU în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială București, susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură 2020-2021.

Despre proiect

Arhiva UAUIM și a Bibliotecii UAUIM reflectă eforturile unor generații de studenți și cadre didactice care au creat și selectat imagini relevante, atât pentru tradiția pedagogică a UAUIM, cât și pentru orizontul cu care s-au format arhitecți în perioada comunistă, dar și post-comunistă. Cât privește muzeul Simu, acesta era o parte din Vechiul București și era folosit ca loc de predare a arhitecturii: se făceau desene după fațade și după statui, dintre care, o parte au fost preluate după demolare în cadrul Muzelui Școlii de Arhitectură, actual CED UAUIM.

Prin urmare scopul acestui proiect este de a pune în valoare patrimoniul arhitectural românesc prin documentare, informare, prezentări, discuții și de cultivare a sentimentelor de respect pentru valorile naționale, prin promovarea acestora în cadrul unor evenimente cultural-artistice.

Obiectivul proiectului îl reprezintă găsirea unor subiecte și teme relevante pentru cultura de arhitectură cu dorința de a cerceta și a documenta, a dezbate, a informa și a instrui un public interesat sau a rememora anumite momente și perioade arhitecturale, implicând și aducând în contact profesioniști ai domeniului, studenți și practicanți, curioși sau alte persoane interesate. Și, în același timp, dorim creșterea accesului publicului din București (studenți, tineri, cetățeni autohtoni, turiști din țară sau străini) la programe culturale de promovare a patrimoniului imaterial și material din cadrul CED UAUIM si din cadrul celorlalte institutii partenere implicate in proiect, în vederea îmbunătățirii imaginii patrimoniului acestora, a culturii artistice si arhitecturale, in același timp.

Evenimente

1. Prezentarea aplicației de VR de Recreare a Muzeului Simu în cadrul Centrului de Informare Turistică din subordinea Administrației Monumentelor și a Patrimoniului Turistic

2. Promovarea proiectului prin prezentarea aplicației de VR de Reconstrucție a Muzeului Simu în cadrul expoziției MMB – Pinacoteca București și Muzeul Simu (29 iulie 2020 – 17 ianuarie 2021)

3. Promovarea proiectului prin participarea la selecția de proiecte la categoria Cercetare prin Arhitectură, Arhitectură și Experiment: https://www.anuala.ro/proiecte/2020/163/

4. Promovarea proiectului prin realizarea unui tur virtual în cadrul aplicației de VR a Muzeului Simu:

5. Atragerea de voluntari din rândul studenților UAUIM în vederea participării la remodelarea de elemente componente pentru sala a doua a Muzeului Simu, reconstruit în mediu virtual: https://sketchfab.com/3d-models/old-desk-7b690bb22d874444af290267438fb9f8

6. Prezentarea proiectului în cadrul emisiunii Graphein Talks:

7. Participarea la Street Delivery: Virtual Simu - Puzzle Museum @ STREET DELIVERY - Leapșa! 17-19 septembrie 2021

8. Participarea la workshopul Digital Heritage Lab, în cadrul căruia s-a prezentat și Muzeul Simu reconstruit virtual: 20 septembrie 2021

9. Conferința de presă și expoziția Recrearea în VR a Muzeului Simu și rememorarea altor victime ale demolărilor 2.0 – prezentarea rezultatelor proiectului, în parteneriat cu Arcub,în cadrul Hanului Gabroveni 09-20 decembrie 2021

Prezentarea rezultatelor proiectului nostru:

Arhiva de imagini scanate în cadrul proiectului: https://centrulexpo.uauim.ro/ro/proiecte/reconstructia-in-mediu-virtual-a-muzeului-simu/arhiva-ced

Reconstrucția virtuală a Muzeului Simu contextualizat urbanistic:

sala a doua a Muzeului Simu dedicată artei românești (cu integrarea exponatelor din MMB și MNAR provenite de la Muzeul Simu, după demolarea acestuia):

Modele 3D ale pieselor integrate în sălile Muzeului Simu: https://sketchfab.com/muzeulscoliidearhitectura/models;

Filme de prezentare ale celor două tururi, exterior-interior al Muzeului Simu: https://centrulexpo.uauim.ro/ro/proiecte/reconstructia-in-mediu-virtual-a-muzeului-simu/recrearea-in-realitate-virtuala-a-muzeului-simu-2-0;

Selecția unei cercetări documentare legate de demolările realizate în București în perioada comunistă: https://centrulexpo.uauim.ro/images/panouri-EXPO-muzeul-simu-02.pdf ;

numărul 4-5 al Caietelor Muzeelor, format electronic, dedicat rezultatelor cercetării desfășurate în cadrul proiectului: https://centrulexpo.uauim.ro/images/caietele-muzeului-4-5-2020-2021.pdf.

Program:

Parteneri:

Rezultate:

„Caietele muzelui nr. 4-5”: https://centrulexpo.uauim.ro/images/caietele-muzeului-4-5-2020-2021.pdf

„Cartierul Uranus: Probe de microfon” - Interviu arh. Mihaela Arsene, Material video realizat cu arh. Mihaela Arsene, cu sprijinul Grupului de inițiativă civică Cartierul Uranus (arh. Costin Gheorghe și Cristian Văraru) și al Atelierului Experimental Mac Popescu din UAUIM (arh. Andreea Iosif), cu ocazia cercetării documentare din cadrul proiectului ”Recrearea Muzeului Simu în realitate virtuală și rememorarea altor victime ale demolărilor realizate în București în perioada comunistă”, prin Centrul Expozițional Documentar al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București (coordonator dr. muz. Claudia Popescu) în parteneriat cu Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România, finanțat din Timbrul de Arhitectură de Ordinul Arhitecților din România în 2020:

Expoziția ”Recrearea în VR a Muzeului Simu și rememorarea altor victime ale demolărilor 2.0”, cercetare documentară legată de demolările realizate în București în perioada comunistă: https://centrulexpo.uauim.ro/images/panouri-EXPO-muzeul-simu-02.pdf

Tur ghidat în Muzeul Simu recreat în realite virtuală cu contextualizarea urbanistică a acestuia:

Echipa de proiect: