„Studenți arhitecți ai UAUIM: Reducerea riscului de abandon și rezultate mai bune în anul 1” (STARRRHI+)

Proiect privind Învățământul Secundar – ROSE (MEC – finanțat de Banca Mondială)

Proiectul are ca scop susținerea unui număr minim de 80 de studenți ai Facultății de Arhitectură – Anul 1 (2019/2020) și unui număr egal pentru generația următoare din Anul 1 (2020-2021) aflați în situație de risc academic sau social.

Ne propunem ca prin activitățile desfașurate de noi, complementare celor din programa Anului 1, să contribuim la promovarea cu succes a anului 1, în primul rând, dar și a următorilor ani de studiu și micșorarea riscului de abandon universitar, acomodarea cu programa și ciclul de învățământ superior, funcționarea UAUIM, informarea cu privire la avantajele absolvirii facultății, respectiv evidențierea și înlesnirea dobândirii competențelor necesare specializării și potentialului de integrare pe piața profesională.

Pentru a atinge toate aceste obiective, desfașurăm o serie de activități, organizând grupuri de cate 10 studenți, fiecare grup fiind coordonat de cate un mentor, activități ce se vor înscrie în categoriile de mai jos:

  • Campanie de conștientizare privind riscul de abandon către grupul țintă.
  • Activitate de mentorat – discuții libere privind problemele întâmpinate de studenții grupului țintă, posibil cauzatoare de risc de abandon, cu soluții posibile ilustrate de mentori;
  • Activitate de consiliere profesională și orientare în carieră pentru grupul țintă – sesiuni generale și individuale în cadrul cărora se vor realiza discuții libere despre riscurile de abandon, mediere și comunicare în situații dificile sau conflicte, lucru în echipă, probleme întâmpinate la examene și în relația cu administrația școlară;
  • Activitate de îndrumare și sprijin (tutorat) pentru grupul țintă – organizarea unor acțiuni pentru eficientizarea și managementul resurselor studențești (timp, bani, metode de învățare etc.) pentru creșterea performanțelor studenților din grupul țintă;
  • Activitate de dezvoltare a competențelor socio-emoționale pentru grupul țintă – seminarii privind noțiuni generale de competențe socio-emoționale și creșterea capacității de comunicare și lucru în echipă; sesiuni individuale de consiliere psihologică.
  • Activitate practica de tip workshop-uri în domenii specifice arhitecturii, inclusiv pentru dobândirea de competențe transversale și activități de dezvoltare personală pentru grupul țintă – diferite tipuri de activitati practice, care vor fi propuse pe baza evaluarilor rezultatelor activității de mentorat și în urma solicitarilor venite de la studenți în urma întâlnirilor anterioare.
  • Activitate tip program remedial pentru grupul țintă – măsuri ce vor fi stabilite în urma recomandărilor membrilor echipei de implementare și după constatarea nevoilor specifice ale studenților ce fac parte din grupul țintă.
  • Activități de dotare pentru proiect și de management.

Așadar, pornim cu intenția de a oferi sprijin studenților aflati în situația de a abandona cursurile facultății noastre, prin creșterea competențelor generale, specializate și transversale, a capacităților profesionale și socio-emoționale, încercând să oferim și posibilitatea construirii unei comunități mai bine formate la nivelul anului 1, pentru reducerea riscului de abandon și îmbunătățirea situației studenților, în speranța unor rezultate mai bune ale viitorilor noștri colegi.

Echipa de scriere a aplicației de grant / de implementare a STARRRHI+ : Director de Grant, Conf. dr. arh. Maria ENACHE, Responsabil financiar Dan Florin Duna și Expert Achiziții Elena Fediuc, Mentori - Iris Christu, Ionuț-Adrian Ibric, Madalina Iftimi, Bogdan Ioan Mihailă, Ioana Moraru, Anca-Maria Păsărin, Claudia Pipoș, Ioana Popescu, Sonia Raețchi, Oana Truscă