„Studenți arhitecți ai UAUIM: Reducerea riscului de abandon și rezultate mai bune în anul 1” (STARRRHI+)

Proiect privind Învățământul Secundar – ROSE (MEC – finanțat de Banca Mondială)

Proiectul are ca scop susținerea unui număr minim de 80 de studenți ai Facultății de Arhitectură – Anul 1 (2019/2020) și unui număr egal pentru generația următoare din Anul 1 (2020-2021) aflați în situație de risc academic sau social.

Ne propunem ca prin activitățile desfașurate de noi, complementare celor din programa Anului 1, să contribuim la promovarea cu succes a anului 1, în primul rând, dar și a următorilor ani de studiu și micșorarea riscului de abandon universitar, acomodarea cu programa și ciclul de învățământ superior, funcționarea UAUIM, informarea cu privire la avantajele absolvirii facultății, respectiv evidențierea și înlesnirea dobândirii competențelor necesare specializării și potentialului de integrare pe piața profesională.

Pentru a atinge toate aceste obiective, desfașurăm o serie de activități, organizând grupuri de cate 10 studenți, fiecare grup fiind coordonat de cate un mentor, activități ce se vor înscrie în categoriile de mai jos:

Așadar, pornim cu intenția de a oferi sprijin studenților aflati în situația de a abandona cursurile facultății noastre, prin creșterea competențelor generale, specializate și transversale, a capacităților profesionale și socio-emoționale, încercând să oferim și posibilitatea construirii unei comunități mai bine formate la nivelul anului 1, pentru reducerea riscului de abandon și îmbunătățirea situației studenților, în speranța unor rezultate mai bune ale viitorilor noștri colegi.

Echipa de scriere a aplicației de grant / de implementare a STARRRHI+ : Director de Grant, Conf. dr. arh. Maria ENACHE, Responsabil financiar Dan Florin Duna și Expert Achiziții Elena Fediuc, Mentori - Iris Christu, Ionuț-Adrian Ibric, Madalina Iftimi, Bogdan Ioan Mihailă, Ioana Moraru, Anca-Maria Păsărin, Claudia Pipoș, Ioana Popescu, Sonia Raețchi, Oana Truscă