DISASTERPROTECT

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2021-001

Strategia de cercetare a UAUIM împotriva dezastrelor în domeniul protecției patrimoniului natural și construit, a zonelor urbane și rurale

Cod: UAUIM-FFCSU-2021-001
Domeniu vizat: A. Revizuirea strategiei cercetării UAUIM – domeniu strategic cercetare
Perioada de implementare: 16 septembrie - 10 decembrie 2021

Descriere

Proiectul, cu un buget aprobat în valoare de 17745 lei are ca scop realizarea unei strategii UAUIM de cercetare în domeniul protecției patrimoniului natural și construit împotriva dezastrelor, din localitățile urbane, cât și din cele rurale și urmărește dobândirea de competențe interdisciplinare privind proiectarea arhitecturală și urbană rezilientă la dezastre si armonizarea acesteia cu legislația europeana/internațională în domeniu pentru comunitatea academică didactică și de cercetare a UAUIM.

Sub conducerea managerului de proiect echipa va urmări atingerea obiectivelor specifice privind diversificarea competențelor personalului didactic și de cercetare a UAUIM cu competențe de management de dezastre, cu disciplina complementară IT „GIS si realitate virtuală”, generarea de idei și soluții pentru situri problemă, difuzarea bunelor practici către actorii publici cu putere de decizie și publicul larg și nu în ultimul rând către experți prin actualizarea a 3 din cursurile predate de aceștia în mod curent și deschiderea dezvoltării a 2 cursuri facultative (drept urban pentru dezastre, GIS și realitate virtuală).

Echipa

Structura

Proiectul este structurat pe 3 activități care coroborate, contribuie la atingerea obiectivelor.


22-23 noiembrie 2021: Conferința DISASTERPROTECT