Atelierul Experimental „Mac Popescu” s-a înființat în anul 2021 în centrul Hi-Tech realizat de Fundația Globalworth. I s-a spus ATELIER fiindcă asta știm noi să facem și EXPERIMENTAL fiindcă aici putem face chiar mai mult decât ceea ce știm. Cât despre domnul profesor emerit EMIL BARBU POPESCU, dumnealui nu este doar fondatorul Atelierului. Este însuși motorul care pune lucrurile în mișcare. Este Mincu în Arhitectura Contemporană.

De ce? Pentru că inițiativa aduce Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” la un standard internațional, competitiv pe toate planurile academice – învățământ, cercetare și proiectare. Dotările existente corespund necesităților actuale ale proiectării: printere pentru fabricație digitală, echipamente pentru achiziția de date, stații de lucru cu software dedicat și un studio pentru vizualizări de proiect în mediul emergent al realităților mixte. Incurajați de succesele primului an, ne-am propus dublarea valorii de investiție în centrul hi-tech și ranforsarea lui cu încă două laboratoare didactice și de cercetare − BIM & FAB labs.

În decursul anului care a trecut de la înființare, @MAC a găzduit diferite activități axate în principal pe instruire și experiment. Totodată, specialiștii din UAUIM implicați în proiecte culturale și de cercetare și-au găsit suport în dotările existente aici. Interesul pentru activitatea Atelierului a trecut treptat dincolo de zidurile UAUIM, fiind promovat în mass-media și cunoscut în organizații profesionale precum OAR și INP.

@MAC nu dispune la ora actuală de o organigramă cu state de funcții aferente, drept pentru care toată activitatea derulată aici se face pe bază de voluntariat. Acesta a fost probabil agentul de coagulare al Atelierului, căci în decurs de un an s-a format spontan un colectiv de oameni excepționali, care activează aici din pură pasiune și interes științific.

Activitatea de cercetare

Unul dintre obiectivele asumate @MAC este dezvoltarea cercetării asistate de noile tehnologii. Până acum @MAC a susținut dezvoltarea următoarelor proiecte de cercetare:

Recrearea Muzeului Simu în realitatea virtuală

Proiect realizat în parteneriat cu Filiala București a Ordinului Arhitecților din România și finanțat din Timbrul Arhitecturii, 2019-2021

Proiectul ”Reconstrucția în mediu virtual a Muzeului Simu” face parte dintr-o etapă actuală de recuperare a memoriei colective legate de vechiul București. Demolarea Muzeului Simu a fost printre primele experiențe traumatice ale orașului din perioada comunistă. Acolo unde măsurile reparatorii sunt (aproape) imposibile la nivel practic, reconstrucția digitală, evenimentele, și expozițiile asociate încearcă o reparație simbolică. Finalitatea proiectului o reprezintă conștientizarea impactului demolărilor precum și un îndemn către aprecierea și valorificarea patrimoniului rămas. Metoda la care s-a recurs, anume replicarea muzeului în realitatea virtuală, este novatoare pentru activitatea muzeală din România și totodată educativă, apropiind publicul tânăr de cultură prin experimentarea ludicului în spațiul unui muzeu clasic.

Tradiție și tehnologie. Documentarea digitală a Ansamblului Bisericii fortificate din Dealu Frumos

Proiect realizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu prin Atelier Experimental "Mac Popescu" și Centrul Expozițional Documentar - Muzeul Școlii de Arhitectură, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România Filiala București. Finanțat din Timbrul Arhitecturii.

Proiectul propune realizarea unei replici digitale a ansamblului de la Dealu Frumosși folosirea acestui proces ca suport didactic pentru instruirea practică a viitorilor specialiști ai patrimoniului cultural.

Modelarea 3D pentru vizualizarea patrimoniului are cerințe specifice, adesea înrudite cu cele din industria de gaming, motiv pentru care realizările echipei de la Dealu Frumos oferă o largă deschidere, de la documentarea vizuală a unui proiect de arhitectură, până la realizarea de conținut pentru industriile de succes ale lumii de azi.

Pentru realizarea acestor obiectives-a folosit baza materială a Atelierului Experimental Mac Popescu.

VRtransFORM

În contextul economic, social și educațional actual a apărut necesitatea implementării unei componente puternice de digitalizare, acceleratăși de pandemia COVID19. Echipa VRtransFORM a propus si a realizat dezvoltarea infrastructurii de cercetare în UAUIM printr-o platformă de expunere în realitatea virtuală. Platforma are rolul de a crește vizibilitatea activității de cercetare a UAUIM, pe plan intern și internațional, precum și a dezvolta resursele sale umane în relația cu noile media.

Această inițiativă este deschisă, rezultatele obținute în 2021 fiind punctul de plecare al unor cercetări în curs de dezvoltare.

Un produs secundar al acestui proiect este ghidul VRtransFORM / Bune practici de export, care furnizeaza pasii necesari pregatirii modelelor 3D pentru includerea in VR.

Atât ghidul cât și platforma pot fi accesate gratuit, online, de pe pagina proiectului.

Trainingurile INSTRULAB

Seria de traininguri INSTRULAB susținute de Atelierul Experimental “Mac Popescu”oferă instruirea unor membri ai UAUIM în folosirea instrumentelor hardware și software disponibile în laborator. E vorba de 11 cursuri de formare profesională, din care 5 s-au desfășurat în 2021:

AR@UAUIM
Trainer: Cip Făcăeru (UNATC) și Augmented Space Agency
Grup-țintă: cadre didactice, doctoranzi și studenți

Videostreaming
Trainer: Mihai Chisărău
Grup-țintă: cadre didactice și personal auxiliar UAUIM

Studiul Formei prin CGI
Trainer: Mihai Chisărău (SFA)
Grup-țintă: cadre didactice SFA

Printarea 3D
Traineri: Dana Anton, Ionuț Anton (BPA)
Grup-țintă: cadre didactice SFA

Workshop „O instalație-joc”
Trainer: Andreea Iosif (BPA)
Grup-țintă: cadre didactice, studenți, doctoranzi UAUIM

Încă 6 asemenea cursuri sunt oferite pentru toamna 2022:

Digital paintings in VR
Trainer: Roland Vasiliu (PID)
Grup-țintă: cadre didactice și doctoranzi

Revit Architecture începători și introducere în BIM
Traineri: Dana Anton, Ionuț Anton (BPA)
Grup-țintă: studenți, doctoranziși cadre didactice

Visual Storytelling through Environment Design
Trainer: Antonio Cristea (FAI)
Grup-țintă: studenți, doctoranzi, cadre didactice

Replici digitale pentru patrimoniu
Traineri: Andreea Iosif (SFA), Matei Popovici (FA)
Grup-țintă: studenți | cadre didactice | personal CED

Fabricația digitală
Traineri: Andreea Iosif (SFA), Sorina Dumitru (BPA)
Grup-tintă: studenți, doctoranzi, asistenți

Video-mapping
Trainer: Dan Adrian Ionescu (PID)
Grup-tintă: studenți, doctoranzi, cadre didactice

Informații detaliate pentru activitățile în curs se găsesc pe pagina @mac: https://ateliermacpopescu.wixsite.com/uauim/instrulab

OutsideVR

Proiect realizat in Atelier Experimental „Mac Popescu” din Fondul pentru Cercetare in UAUIM (UAUIM-FFCSU 2023-004).

Proiectul dezvoltă infrastructura de cercetare-inovare a UAUIM prin implementarea noilor media de realitate virtuală destinate scalării experienței virtuale individuale. Include o instalație imersivă de expunere a mediului VR în lumea fizică și un hub VR pentru metaverse, ambele având rolul de a crește vizibilitatea cercetării UAUIM la nivel național și internațional și de a contribui la specializarea resursei umane în noile media.

Mai multe informatii se găsesc în pagina proiectului.

Activitatea didactică

Pe langa cercetare, un alt obiectiv asumat al @MAC este includerea tehnologiei în procesul didactic. În anul universitar 2021-2022 Atelierul a susținut un număr de 20 de activități didactice pentru studenți: 11 cursuri din programa școlară, 2 workshopuriși 7 ateliere-pilot în care s-au experimentat alternative de predare cu suport digital (fabricație digitală cu grupele 10 și 16 | proiectare BIM cu grupele 24 și 36 | relevee 3D cu anul 5A | Stufo prin CGI cu anul 2A | schițe de concept în VR cu anul 1D). Ele au acoperit toate cele trei secții ale Atelierului Experimental: vizualizări, achiziții de date, fabricație digitală.

Vizualizări

SFA-7 Stufo, atelier-pilot anul 2 Arhitectură

Îndrumători: conf. dr. arh. Andreea Iosif, asist. arh. Mihai Chisărău, lect. dsg. Andreea Ivanciof, conf. dr. arh. Carmen Dumitrescu

Imaginile generate cu ajutorul computerului (CGI, Computer GeneratedImagery) sunt, adesea, replicile fidele sau reinterpretate ale unor fragmente din lumea reală. Din punct de vedere CGI, Studiul Formei presupune descompunerea realitații palpabile în componente descriptibile digital. Prin atelierul-pilot de anul acesta – oferit unui număr de 54 de studenți – ne-am propus să le formăm deprindereade a decoda realitatea în acest registru digital, precum și capacitatea lor de a o recrea în mediul virtual. Ne-am propus, totodată, să venim în sprijinul activității de proiectare familiarizându-i cu tehnicile contemporane potrivite pentru redarea grafică a conceptelor. Urmărim cu interes rezultatele la atelierele de proiectare ale anului care urmează!

SFA-134 Vizualizări interactive, curs opțional, anul 4 Arhitectură

Îndrumători: conf. dr. arh. Andreea Iosif, asist. dr. arh. Mihai Chisărău

Cursul urmărește să familiarizeze studenții cu prezentările interactive de arhitectură, în contextul concret al participării la un concurs cu predare în VR. Este vorba despre TheVR Scene, ediția I - organizat de ASM cu scopul declarat de a testa impactul noilor mijloace de expresie în susținerea proiectelor de arhitectură. Tema de studiu, combinată cu invitația de a lucra pe echipe mixte de la toate facultătile, i-a motivat pe studenți să învețe ce înseamnă conceperea unei experiențe imersive virtuale de arhitectură, care sunt exigențele sale tehnice si cum trebuie pregatit acest model, cum se controlează lumina, materialele și evenimentele din scenă.

Cele mai bune proiecte au izbutit să narezeproiectul, prin gândirea lui ca scenariu în loc de simplu decor, după modelele de succes ale industriei de gaming ori film. Existența bazei materiale a Atelierului Experimental a jucat un rol esențial în reușita acestui curs.

PID-52 Practică, atelier-pilot, anul 1 Design de Produs

Îndrumător: lect. dr. dsg. Roland Vasiliu

Pictura tridimensională realizată în realitatea virtuală, pe canvasul imaterial al spațiului vid, este un trend nou în design și arte plastice. A fost experimentată de Roland Vasiliu în cadrul unui atelier-pilot pe care l-a desfășurat voluntar cu studenții săi în vara 2022. Aceștia au învățat să vizualizeze în VR elemente realizate într-un program de modelare 3D (obiecte, machete, spații), și totodată să își facă propriile lor schițe folosind tehnologia VR. Cerința temei de practică a fost aceea de a reinterpreta tridimensional un tablou celebru, la alegere.

Rezultatele atelierului-pilot pot fi vizionate aici. Ele susțin ideea că aceste tehnologii inovative pot fi utilizate la atelier, prin integrarea lor în activitatea de predare.

Achiziții de date

CP-49 Conservarea monumentelor istorice, proiect optional, anul 5 Arhitectură

Îndrumători: conf. dr. arh. Adrian CRĂCIUNESCU, asist. dr. arh. Alexandra TEODOR, conf. dr. arh. Andreea IOSIF

In premieră pentru acest curs, în anul universitar 2021-2022 studenții au folosit fotogrametria pentru faza de documentare, ca alternativă la mijloacele tradiționale de măsurare. Ei au învățat că mii de poze făcute conform unui set bine stabilit de reguli se pot transforma într-un releveu precis, prin intermediul unui software specializat. Când procesarea a fost gata, studenții au primit releveul sub formă de nori de puncte – nori pe care au învățat să îi interpreteze și să îi redea în formatul clasic 2D.

Ca un experiment realizat în afara cerințelor cursului, pornind de la fotogrametrie Andreea Iosif a realizat o vizualizare interactivă a Stației de Pompare de la Făcăi, Craiova. Aceasta a fost folosită în evenimentul Noaptea Muzeelor 2022, pentru a expune proiectele studenților în spațiul alternativ al realității virtuale.

Fabricație digitală

SFA-135 Fabricație digitală, curs optional, anul 4 Arhitectură

Îndrumător: conf. dr. arh. Ionuț Anton

Cursul opțional destinat studenților anului 4 de la Facultatea de Arhitectură urmărește dezvoltarea unor abilități și competențe în domeniul fabricației digitale, familiarizarea cu uneltele puse la dispoziția arhitecților pentru prelucrarea cu comandă numerică a materiei. Cursul are ca rezultat dezvoltarea unui artefact arhitectural ca model la scară, care să demonstreze înțelegerea unui flux de lucru de la dezvoltarea formală până la extragerea informației necesare dintr-un model 3d în vederea fabricării pe subansamble a unui obiect. Obiectele predate au ca temă generală ”machetă a unui spațiu acoperit” și sunt dezvoltate în cadrul unor proiecte realizate în echipe de doi studenți cu un puternic accent pus pe inovație și creativitate. Rezultatele cursului pot fi vizionate aici.

* * *

În sinteză, Atelier Experimental „Mac Popescu” este o investiție strategică a UAUIM, având capacitatea de a atrage finanțare prin proiecte de cercetare, de a susține învățământul și de a promova potențialul în afara zidurilor instituției.

Noi: