Branding UAUIM: Istorie și Design 2.0

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2023-012

Proiectul Branding UAUIM: Istorie și Design 2.0”, acronim B:ID UAUIM 2.0, finanțat prin FCSU-2023-012 domeniul H. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM, finanțat din Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2023, din bugetul Ministerului Educației, continuă implementarea rezultatelor cercetării documentare anterioare ( CATALOG B-ID.pdf (16 MB), Branding: Istorie și Design în UAUIM), ținând cont de modul în care UAUIM este percepută în zilele noastre și de simbolurile identitare care s-au perpetuat, propunând soluții moderne de design grafic și de obiect menite să pună în valoare atât tradiția și continuitatea învățământului de arhitectură, urbanism și design, cât și deschiderea către inovație și industriile creative contemporane. Acest proiect se alătură demersurilor de promovare și diseminare a valorilor identitare din Școala de Arhitectură de-a lungul timpului, până în zilele noastre, început acum doi ani prin proiectul ”ScanDip130Arh: ScanDiplome 130 ani de Arhitectură - Scanare și digitalizare fond proiecte de diplomă Arhitectură 1912-1950”   https://scandip130arh.uauim.ro/category/diploma/https://scandip130arh.uauim.ro/materiale-promotionale/ continuat anul trecut prin proiectul TradArh130 - Tradiții ale Școlii de Arhitectură la 130 ani de la înființare: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți ( https://tradarh130.uauim.ro/, Traditii ale Scolii de Arhitectura la 130 de ani de la infiintare.pdf (42 MB)) lucrarea „B:ID UAUIM 2.0 – branding și identitate vizuală în Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu” integrându-se firesc în seria tematică „Din colecțiile Școlii de Arhitectură”.

Proiect Branding UAUIM: Istorie și Design 2.0
Acronim: B:ID UAUIM 2.0
Proiect finanțat prin Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2023, din bugetul Ministerului Educației
Domeniul strategic de finanțare: H. Cercetarea strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM
Acord/Contract de finanțare/Fișa de execuție/ FFCSU-UAUIM-FFCSU-2023-012
Perioada de implementare: 1 iulie – 10 decembrie 2023
Contact: centru.expozitional@uauim.ro
Broșura proiectului: B:ID UAUIM 2.0 – branding și identitate vizuală în Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

Despre proiect

În contextul unei concurențe tot mai mari în rândul universităților specializate în domeniul Arhitecturii, Urbanismului și Arhitecturii de Interior, precum și cu ocazia tradiției de 130 de ani de învățământ de arhitectură a apărut necesitatea transmiterii valorilor identitare, transpuse grafic în identitatea vizuală și signalectica UAUIM, pentru a fi definite, însușite și promovate, ca parte a unei politici de deschidere și adaptare la noile condiții de formare a viitorilor specialiști.

Echipa

Director proiect – prof. dr. arh. Georgică Mitrache, prorector pentru educație și relații internaționale coordonare administrativă, raportare, evaluare și monitorizare.

Sinteză cercetare de arhivă, realizare manual de identitate, elemente de design:

Facultatea de Arhitectură

Facultatea de Urbanism

Invitați:

Facultatea de Arhitectură de interior

Invitați:

Scopul proiectului

Realizarea unei cercetări documentare legată de modul în care Școala de Arhitectură a fost promovată de-a lungul timpului cu ajutorul elementelor de design grafic, sub diferitele sale denumiri, felul în care UAUIM este percepută în zilele noastre, care sunt simbolurile care s-au perpetuat, precum și identificarea unor soluții moderne de design grafic și de obiect menite să pună în valoare atât tradiția și continuitatea învățământului de arhitectură, urbanism și design, cât și deschiderea către inovație și industriile creative contemporane.

Obiectivele proiectului

OG.1: Creșterea vizibilității publice a UAUIM prin realizarea unui manual de identitate vizuală a UAUIM pe baza cercetării anterioare;

OS1: Identificarea unei imagini reprezentative și transmiterea acesteia printr-o identitate vizuală coerentă ce poate duce la o bună prezentare și recunoaștere a Universității și a compartimentelor sale;

OG.2: Realizarea unei orientări mai eficiente și a unei percepții mai bune a spațiilor prin materiale de identitate vizuală și de signaletică pentru orientarea în cadrul UAUIM.

Descrierea activităților

A1. Management de proiect

A1.1. Pregătirea cadrului de implementare a proiectului (constituirea echipei de proiect și stabilirea atribuțiilor finale ale fiecărui membru).

A1.2. Elaborarea și agrearea unui plan de acțiune; gestiunea resurselor umane; managementul financiar al proiectului.

A1.3. Raportare și comunicare (semnarea contractului de finanțare și a oricăror documente care se vor dovedi necesare pe parcursul implementării, realizarea rapoartelor și documentelor justificative solicitate în vederea decontării cheltuielilor).

A1.4. Dezbateri interne și discuții despre desfășurarea proiectului și despre sustenabilitatea acestuia, ce ar trebui îmbunătățit din punct de vedere conceptual, dar și tehnic.

A2. Realizarea manualului de identitate vizuală a UAUIM pe baza cercetării anterioare, R1:

A3. Realizarea machetelor materialelor de identitate vizuală și de signaletică (design grafic și de obiect) pentru orientarea în cadrul UAUIM, R2;

A4. Comunicarea și diseminarea rezultatelor cercetării:

A4.1. Editarea unei broșuri/ manual de identitate vizuală ce înglobează elementele grafice folosite în promovarea UAUIM și regulile de folosire ale acestora, precum și un ghid cu măsuri ce se pot lua pentru creșterea vizibilității exterioare a instituției, precum și pentru orientarea eficientă în cadrul clădirii UAUIM.

A5. Monitorizare și evaluare

A5.1. Urmărirea indicatorilor calitativi și cantitativi stabiliți.

A5.2. Analiza implementării activităților și a atingerii rezultatelor.

A5.3. Întocmirea raportului narativ al proiectului.

Rezultate:

R1: Un manual de identitate grafică în format fizic și electronic
Manual identitate vizuala UAUIM.pdf

R2: Machete semne de orientare, casete, hărți, etichete