„Viitorul Împreună îl Proiectăm 2022” (VIP 2022)

Proiect finanțat CNFIS-FDI-2022-0567

Domeniul Strategic de Finanțare: D1 „Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior.”

Perioada desfășurării proiectului: 01.04.2022 - 30.11.2022

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin proiectul „Viitorul Împreună îl Proiectăm 2022” (VIP 2022), finanțat CNFIS-FDI-2022-0567, desfășoară activități care au drept scop promovarea ofertei educaționale a UAUIM în rândul liceelor din zonele rurale/mic urbane în vederea creșterii accesului la învățământ superior a absolvenților acestor licee, a pregătirii liceenilor pentru tranziția către învățământul universitar și a educării privind mediul construit, prin noi mijloace digitale de învățare.

Obiective

OS1. Oferta educațională a UAUIM promovată, cu prezentarea oportunităților din proiect, în max. 10 licee, situate în mediul mic urban și/sau rural din una/mai multe regiuni de dezvoltare din România, implicând cadre didactice de la cele 3 facultăți și min. 3 studenți voluntari, prin desfășurarea unei campanii de marketing online, pentru informarea și conștientizarea privitoare la importanța și necesitatea studiilor academice în domeniile urbanismului și arhitecturii, cu impact pozitiv și efect multiplicator asupra îmbunătățirii calității mediului construit.

OS2. Nivel crescut de incluziune socială, echitate și acces la învățământul superior de profil, prin consiliere, orientare și pregătire online, pentru admiterea la facultățile UAUIM, a unui grup de max.160 elevi din clasele IX-XII, provenind din mediile defavorizate, pentru facilitarea tranziției liceenilor către învățământul universitar de specialitate, în vederea alegerii unui domeniu de studii potrivit intereselor și aptitudinilor personale.

OS3. Cadru instituțional îmbunătățit pentru servicii educaționale de calitate și incluzive, raportate la strategiile naționale/instituționale, pentru asigurarea sustenabilității și a transferului de cunoștințe dinspre mediul universitar, spre mediul preuniversitar, prin familiarizarea a max. 20 elevi selectați cu noile mijloace digitale de învățare (e-Learning) și îmbunătățirea abilităților acestora, prin formarea de competențe incipiente, necesare practicării profesiilor construirii.

Echipa

Echipa VIP 2022 este alcătuită din urbaniști peisagiști, arhitecți, arhitecți de interior, cadre didactice în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”.

Sorina Rusu
Sorina Rusu
urbanist peisagist
Facultatea de Urbanism
Director proiect
Adrian Ibric
Adrian Ibric
arhitect
Departamentul pentru Managementul Cercetării
Ana Opriș
Ana Opriș
urbanist peisagist
Facultatea de Urbanism
Raluca Duică
Raluca Duică
urbanist peisagist
Facultatea de Urbanism
Mara Nicolaescu
Mara Nicolaescu
urbanist peisagist
Facultatea de Urbanism
Bogdan Guiu
Bogdan Guiu
arhitect urbanist
Facultatea de Arhitectură
Traian Colțan
Traian Colțan
arhitect
Facultatea de Arhitectură
Silvia Ionescu
Silvia Ionescu
arhitect de interior
Facultatea de Arhitectură de Interior
Raluca Velescu
Raluca Velescu
arhitect de interior
Facultatea de Arhitectură de Interior

Rezultate/indicatori

Materiale+măsuri de informare/publicitate proiect:

R1. logo proiect

R2.1 afiș format digital

R3.1 anunț proiect realizat grafic/diseminat
Anunt proiect VIP 2022.pdf

R4. Max.160 diplome participare format electronic pentru liceeni
model-diploma.jpg

Materiale grafice adaptate

R5. Pliant adaptat 2022
Pliant VIP UAUIM 2022.pdf

R6. Broșură adaptată 2022
Brosura VIP 2022.pdf (12 MB)

R7.Prezentare adaptată 2022

Prezentarea a fost expusă către elevi în timpul webinariilor desfășurate în liceele partenere.

Rezultate activități educaționale-suport elevi:

R8.Webinarii de prezentare a ofertei educaționale și a admiterii la UAUIM realizate pentru 11 licee partenere.

Au fost realizate 11 webinarii în următoarele licee din mediul mic urban și rural:

R9. Interviuri video cu studenți, absolvenți și profesori (4 video-interviuri):
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_kia678lE8iNYU5_LRb-xN8lHzajoLTc

R11.Scutirea de taxă de înscriere pentru admitere a max. 20 elevi provenind de la liceele selectate

Scutirea de taxă de înscriere pentru admitere pentru cererea cu numărul 2971/09.06.2022 a fost aprobată în ședința CA din 14.06.2022.

R12. 3 cursuri de inițiere (FU, FA, FAI) în arhitectura/urbanism/peisagistică/design pentru liceeni

Au fost susținute un cursuri de pregătire, la care au participat peste 30 de elevi selectați din grupul țintă inițial.

R13.1 test de verificare și consiliere în vederea explorării abilităților vocaționale și a competențelor specifice

A fost prezentat în cadrul cursurilor și transmis elevilor participanți la proiect un test de verificare a abilităților vocaționale și a competențelor specifice pentru admiterea la UAUIM.

Rezultate activități pt asigurarea sustenabilității proiectelor FDI-D1 în UAUIM:

R14.Completarea bazei de date realizată în cadrul VIP 2020, respectiv ACCES VIP 2021 cu contacte elevi/cadre didactice de la licee partenere din VIP 2022 în vederea asigurării continuității și sporirea accesului pentru candidații din mediile mic urban/rural

A fost completată baza de date cu contactele participanților la proiectul VIP 2022, în vederea asigurării comunicării și continuității cu grupul țintă.

R15.10 parteneriate realizate cu liceele selectate

Au fost realizate 11 parteneriate cu următoarele licee din mediul mic urban și rural: