„Viitorul Împreună îl Proiectăm 2022” (VIP 2022)

Proiect finanțat CNFIS-FDI-2022-0567

Domeniul Strategic de Finanțare: D1 „Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior.”

Perioada desfășurării proiectului: 01.04.2022 - 30.11.2022

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin proiectul „Viitorul Împreună îl Proiectăm 2022” (VIP 2022), finanțat CNFIS-FDI-2022-0567, desfășoară activități care au drept scop promovarea ofertei educaționale a UAUIM în rândul liceelor din zonele rurale/mic urbane în vederea creșterii accesului la învățământ superior a absolvenților acestor licee, a pregătirii liceenilor pentru tranziția către învățământul universitar și a educării privind mediul construit, prin noi mijloace digitale de învățare.

Obiective

OS1. Oferta educațională a UAUIM promovată, cu prezentarea oportunităților din proiect, în max. 10 licee, situate în mediul mic urban și/sau rural din una/mai multe regiuni de dezvoltare din România, implicând cadre didactice de la cele 3 facultăți și min. 3 studenți voluntari, prin desfășurarea unei campanii de marketing online, pentru informarea și conștientizarea privitoare la importanța și necesitatea studiilor academice în domeniile urbanismului și arhitecturii, cu impact pozitiv și efect multiplicator asupra îmbunătățirii calității mediului construit.

OS2. Nivel crescut de incluziune socială, echitate și acces la învățământul superior de profil, prin consiliere, orientare și pregătire online, pentru admiterea la facultățile UAUIM, a unui grup de max.160 elevi din clasele IX-XII, provenind din mediile defavorizate, pentru facilitarea tranziției liceenilor către învățământul universitar de specialitate, în vederea alegerii unui domeniu de studii potrivit intereselor și aptitudinilor personale.

OS3. Cadru instituțional îmbunătățit pentru servicii educaționale de calitate și incluzive, raportate la strategiile naționale/instituționale, pentru asigurarea sustenabilității și a transferului de cunoștințe dinspre mediul universitar, spre mediul preuniversitar, prin familiarizarea a max. 20 elevi selectați cu noile mijloace digitale de învățare (e-Learning) și îmbunătățirea abilităților acestora, prin formarea de competențe incipiente, necesare practicării profesiilor construirii.

Echipa

Echipa VIP 2022 este alcătuită din urbaniști peisagiști, arhitecți, arhitecți de interior, cadre didactice în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”.

Sorina Rusu
Sorina Rusu
urbanist peisagist
Facultatea de Urbanism
Director proiect
Adrian Ibric
Adrian Ibric
arhitect
Departamentul pentru Managementul Cercetării
Ana Opriș
Ana Opriș
urbanist peisagist
Facultatea de Urbanism
Raluca Duică
Raluca Duică
urbanist peisagist
Facultatea de Urbanism
Mara Nicolaescu
Mara Nicolaescu
urbanist peisagist
Facultatea de Urbanism
Bogdan Guiu
Bogdan Guiu
arhitect urbanist
Facultatea de Arhitectură
Traian Colțan
Traian Colțan
arhitect
Facultatea de Arhitectură
Silvia Ionescu
Silvia Ionescu
arhitect de interior
Facultatea de Arhitectură de Interior
Raluca Velescu
Raluca Velescu
arhitect de interior
Facultatea de Arhitectură de Interior