INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare (INNOMINCU)

Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0508


Domeniul Strategic de Finanțare D6 „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități”

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin proiectul INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare (INNOMINCU), cofinanțat CNFIS-FDI 2021, desfășoară activități care au drept scop stimularea performanțelor în activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și îmbunătățirea abilităților de cercetare ale principalilor actori ai mediului universitar: cadre didactice, cercetători, doctoranzi și studenți. De asemenea, ne propunem stabilirea unor relații de colaborare cu instituții publice și private, precum și realizarea de proiecte experimentale, scalabile la nivelul universităților, în vederea creșterii vizibilității și a prestigiului instituțional la nivel național și internațional.

Echipa INNOMINCU

Sorina Rusu
Sorina Rusu
lect.dr.urb.peis.dr.șt.mil.
director proiect
Sonia Raețchi
Sonia Raețchi
asist.dr.arh.
asistent de proiect
Angelica Stan
Angelica Stan
conf.dr.arh.
Cristina Enache
Cristina Enache
conf.dr.arh.
Ana Opriș
Ana Opriș
lect.dr.urb.peis.
Mara Nicolaescu
Mara Nicolaescu
asist.drd.urb.peis
Dragoș Gherghescu
Dragoș Gherghescu
asist.drd.arh.
Irina Scobiola
Irina Scobiola
asist.drd.arh.
Adrian Ibric
Adrian Ibric
cercet.șt.dr.arh.
Maria Boștenaru Dan
Maria Boștenaru Dan
cercet.șt.dr.arh.

Obiectivele proiectului

OS1. Creșterea performanțelor activităților CDI, susținerea unui mediu academic stimulativ și asigurarea suportului pentru sporirea performanțelor în plan profesional, precum și îmbunătățirea abilităților de cercetare a 250 de cadre didactice și 30 de doctoranzi din UAUIM, în scopul integrării inițiativelor existente la nivelul UAUIM și racordării la noile direcții de cercetare europene.

OS2. Dezvoltarea oportunităților de cercetare și creștere a performanțelor echipelor interdisciplinare, prin conectarea principalilor actori ai mediului universitar: cercetători, profesori, doctoranzi, alături de min. 9 studenți de la cele 3 facultăți ale universității, în proiecte ce au la bază testarea unor metode inovative de predare și utilizarea de noi tehnologii verzi, prietenoase cu mediul, pentru dezvoltarea capitalului intelectual al instituției în vederea realizării de proiecte experimentale scalabile la nivelul universităților.

OS3. Promovarea unei atitudini pozitive în comunitatea academică a UAUIM, cu referire la participarea la activități de cercetare, cu potențial competitiv, alături de prezentarea oportunităților existente în cadrul proiectului, în vederea conștientizării importanței și necesității formării profesionale în zona cercetării, pentru asigurarea vizibilității rezultatelor și a sustenabilității acțiunilor, cu scopul creșterii impactului activităților de cercetare și a sporirii prestigiului instituțional la nivel național și internațional.

Perioada de implementare a proiectului: 11/05/2021 - 13/12/2021

Contact: innomincu@gmail.com

Comunicare publica INNOMINCU.pdf

Chestionar INNOMINCU

Interpretarea și diseminarea rezultatelor chestionarului Viitorul Cercetării, Dezvoltării și Inovării în UAUIM către comunitatea academică

Scopul chestionarului analizat în raportul de față este acela de a identifica situația actuală la nivel instituțional privind descoperirea posibilităților de creștere a activităților de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și de atragere a finanțărilor pe aceste axe academice, precum și obținerea informațiilor pentru alcătuirea CV-ului instituțional al cercetării la UAUIM.

Chestionarul de identificare a situatiei actuale privind viitorul cercetării, dezvoltării și inovării în UAUIM este format dintr-o serie de 17 întrebări, structurate după cum urmează:
 1. Echipa INNOMINCU pregătește un newsletter lunar pentru comunitatea uauim, pe subiecte legate de cercetare. ce tip de informații/secțiuni vă interesează ?
 2. Pentru actualizarea secțiunii cercetare pe site-ul uauim, sunt propuse rubricile enumerate mai jos. care prezintă interes pentru tine?
 3. INNOMINCU vă propune un curs de inițiere și formare cu focus pe atragerea de fonduri pentru cercetare (5 ore-septembrie), adresat cadrelor didactice/doctoranzi. vă interesează să participați?
 4. În luna octombrie vom organiza evenimentul INNOMINCU: zilele sustenabilității și ale cercetării în uauim - în vederea pregătirii strategiei cercetării în uauim pe pilonul tranziția verde. vă interesează să participați online?
 5. Echipa INNOMINCU va organiza în luna septembrie workshop-ul innoscapes: cercetare prin proiecte experimentale în uauim - destinat studenților/doctoranzilor de la cele 3 facultăți uauim și orientat către evidențierea de soluții bazate pe natură, infrastructura verde aplicabile în mediul urban. vă interesează să participați la acest atelier?
 6. În proiectul INNOMINCU, vom pregăti pana la finalul lunii noiembrie, CV-ul instituțional al cercetării la UAUIM, document public necesar în vederea atragerii de parteneri internaționali pentru consorții. sunteți de acord să vă contactăm pentru a ne transmite datele dumneavoastră (foto/CV 2021) în vederea realizării paginii dumneavoastră din acest CV instituțional?
 7. Care dintre următoarele categorii de finanțare ale cercetării vă sunt familiare?
 8. Care sunt ariile de expertiză individuală, principale și conexe - doar cuvinte cheie?
 9. Pentru ce domenii aveți certificări / atestate?
 10. În ce domenii de specializare inteligentă s-ar putea încadra experiența dumneavoastră de cercetare - personală și/sau profesională - raportat la strategia națională cdi 2020? https://www.edu.ro/sncdi2014-2020
 11. Care considerați că sunt provocările societale sau temele la care trebuie să răspundă cercetarea din uauim?
 12. Ați continuat cercetarea pe subiectul temei de doctorat, ulterior?
 13. Ați publicat teza de doctorat?
 14. Vă interesează obținerea atestatului de abilitare în vederea conducerii lucrărilor de doctorat?
 15. Cu ce instituții de cercetare sau universități naționale/ internaționale ați fost sau sunteți în contact, cu care am putea colabora instituțional în consorții - proiecte de cercetare, conferințe, publicații?
 16. Pentru ce activități de cercetare finanțate aveți disponibilitate de participare în 2021-2022:
 17. Considerați că pentru anul academic următor, 2021-2022, veți avea ore disponibile pentru activități finanțate de cercetare?

Chestionarul a fost trimis, spre completare, unui numar de 260 de cadre didactice din UAUIM. Dintre cadrele didactice contactate, până la începutul lunii iulie 2021, s-a obtinut un numar total de 84 de răspunsuri.

În continuare vom analiza rezultatele obținute pentru fiecare întrebare/ domeniu de interes în parte:

Rezultate chestionar INNOMINCU.pdf