INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare (INNOMINCU)

Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0508

Sigla INNOMINCU

Domeniul Strategic de Finanțare D6 „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități”

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin proiectul INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare (INNOMINCU), cofinanțat CNFIS-FDI 2021, desfășoară activități care au drept scop stimularea performanțelor în activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și îmbunătățirea abilităților de cercetare ale principalilor actori ai mediului universitar: cadre didactice, cercetători, doctoranzi și studenți. De asemenea, ne propunem stabilirea unor relații de colaborare cu instituții publice și private, precum și realizarea de proiecte experimentale, scalabile la nivelul universităților, în vederea creșterii vizibilității și a prestigiului instituțional la nivel național și internațional.

Echipa INNOMINCU

Obiectivele proiectului

OS1. Creșterea performanțelor activităților CDI, susținerea unui mediu academic stimulativ și asigurarea suportului pentru sporirea performanțelor în plan profesional, precum și îmbunătățirea abilităților de cercetare a 250 de cadre didactice și 30 de doctoranzi din UAUIM, în scopul integrării inițiativelor existente la nivelul UAUIM și racordării la noile direcții de cercetare europene.

OS2. Dezvoltarea oportunităților de cercetare și creștere a performanțelor echipelor interdisciplinare, prin conectarea principalilor actori ai mediului universitar: cercetători, profesori, doctoranzi, alături de min. 9 studenți de la cele 3 facultăți ale universității, în proiecte ce au la bază testarea unor metode inovative de predare și utilizarea de noi tehnologii verzi, prietenoase cu mediul, pentru dezvoltarea capitalului intelectual al instituției în vederea realizării de proiecte experimentale scalabile la nivelul universităților.

OS3. Promovarea unei atitudini pozitive în comunitatea academică a UAUIM, cu referire la participarea la activități de cercetare, cu potențial competitiv, alături de prezentarea oportunităților existente în cadrul proiectului, în vederea conștientizării importanței și necesității formării profesionale în zona cercetării, pentru asigurarea vizibilității rezultatelor și a sustenabilității acțiunilor, cu scopul creșterii impactului activităților de cercetare și a sporirii prestigiului instituțional la nivel național și internațional.

Perioada de implementare a proiectului: 11/05/2021 - 13/12/2021

Contact: innomincu@gmail.com

Desfășurare

R1. Comunicare publică privind lansarea proiectului și pachet grafic de identitate vizuală:
Comunicare publica INNOMINCU.pdf

R2. Chestionarul Viitorul Cercetării, Dezvoltării și Inovării în UAUIM cu privire la activitățile de cercetare existente la nivelul UAUIM pentru actualizarea strategiei cercetării:
Intrebari chestionar Viitorul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii in UAUIM.pdf

R3. Interpretarea și diseminarea rezultatelor chestionarului cu privire la activitățile de cercetare, către comunitatea academică:
Rezultate chestionar INNOMINCU.pdf

R4. Semnarea de parteneriate cu 7 entități, pentru sporirea gradului de asociere și desfășurare de activități de interes comun: Universitatea Tehnică de Construcții București, Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România, Uniunea Arhitecților din România, Registrul Urbaniștilor din România, Asociația Cluster pentru Promovarea Clădirilor cu Consum de Energie aproape Egal cu Zero - Pro-NZEB, Business Development Group (în calitate de reprezentant al inițiativei Urban Landscapes - Romania - Dutch- Romanian Partnership for Greener Cities), SC ALLBIM NET SRL.

R5. Șase Newslettere de Cercetare diseminate către comunitatea academică.

NEWSLETTER CERCETARE INNOMINCU #6 - decembrie 2021 https://eepurl.com/hPUSDn
NEWSLETTER CERCETARE INNOMINCU #5 - noiembrie 2021 https://eepurl.com/hOQMx5
NEWSLETTER CERCETARE INNOMINCU #4 - octombrie 2021 https://eepurl.com/hMboyP
NEWSLETTER CERCETARE INNOMINCU #3 - septembrie 2021 https://eepurl.com/hJugpb
NEWSLETTER CERCETARE INNOMINCU #2 - august 2021 https://eepurl.com/hG4kf1
NEWSLETTER CERCETARE INNOMINCU #1 - iulie 2021 https://eepurl.com/hEi_Fj

R6. Curs de modelare digitală și eficiență energetică, pregătit și susținut pentru studenții/doctoranzii din UAUIM.

R7. Curs de inițiere și formare cu focus pe finanțarea cercetării, pregătit și susținut pentru cadrele didactice/doctoranzii din UAUIM.

R8. Conferința „INNOMINCU: Zilele sustenabilității și ale cercetării în UAUIM”.

La eveniment au conferențiat membri ai comunității academice UAUIM, invitați de la universități din Olanda, Portugalia, Spania și Austria și parteneri ai universității noastre.

Lucrările conferinței pot fi accesate pe platforma educațională UAUIM-ALLBIM:
https://uauim.allbim.net/product/8751679d-fe83-4c68-b508-c6fd0757ffbd/conferinta-innomincu-[...]-2021

R9. Workshop multidisciplinar „INNOSCAPES: Cercetare prin proiecte experimentale în UAUIM” cu implicarea studenților/doctoranzilor de la Facultatea de Urbanism, Facultatea de Arhitectură și Facultatea de Arhitectură de Interior.

R10. Proiect experimental, educațional de cercetare multidisciplinară privind amenajarea peisagistică a unui perete verde interior.

R11. Proiect experimental, educațional de cercetare multidisciplinară privind amenajarea peisagistică a doi pereți verzi exteriori.

Apariții media:

R12. Diplome online de participare la evenimentele proiectului INNOMINCU, realizate și diseminate pentru peste 375 de participanți.

R13. Broșură de prezentare a rezultatelor proiectului.
Brosura proiect INNOMINCU.pdf (40 MB)

R14. CV-ul Instituțional al Cercetării în UAUIM.
CV-ul institutional al cercetării in UAUIM.pdf (42 MB)

R15. Comunicare publică privind închiderea proiectului:
Comunicare publica finala INNOMINCU.pdf

Raportare finală

Raport implementare proiect INNOMINCU.pdf