INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare (INNOMINCU)

Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0508


Domeniul Strategic de Finanțare D6 „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități”

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin proiectul INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare (INNOMINCU), cofinanțat CNFIS-FDI 2021, desfășoară activități care au drept scop stimularea performanțelor în activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și îmbunătățirea abilităților de cercetare ale principalilor actori ai mediului universitar: cadre didactice, cercetători, doctoranzi și studenți. De asemenea, ne propunem stabilirea unor relații de colaborare cu instituții publice și private, precum și realizarea de proiecte experimentale, scalabile la nivelul universităților, în vederea creșterii vizibilității și a prestigiului instituțional la nivel național și internațional.

Echipa INNOMINCU

Sorina Rusu
Sorina Rusu
lect.dr.urb.peis.dr.șt.mil.
director proiect
Sonia Raețchi
Sonia Raețchi
asist.dr.arh.
asistent de proiect
Angelica Stan
Angelica Stan
conf.dr.arh.
Cristina Enache
Cristina Enache
conf.dr.arh.
Ana Opriș
Ana Opriș
lect.dr.urb.peis.
Mara Nicolaescu
Mara Nicolaescu
asist.drd.urb.peis
Dragoș Gherghescu
Dragoș Gherghescu
asist.drd.arh.
Irina Scobiola
Irina Scobiola
asist.drd.arh.
Adrian Ibric
Adrian Ibric
cercet.șt.dr.arh.
Maria Boștenaru Dan
Maria Boștenaru Dan
cercet.șt.dr.arh.

Obiectivele proiectului

OS1. Creșterea performanțelor activităților CDI, susținerea unui mediu academic stimulativ și asigurarea suportului pentru sporirea performanțelor în plan profesional, precum și îmbunătățirea abilităților de cercetare a 250 de cadre didactice și 30 de doctoranzi din UAUIM, în scopul integrării inițiativelor existente la nivelul UAUIM și racordării la noile direcții de cercetare europene.

OS2. Dezvoltarea oportunităților de cercetare și creștere a performanțelor echipelor interdisciplinare, prin conectarea principalilor actori ai mediului universitar: cercetători, profesori, doctoranzi, alături de min. 9 studenți de la cele 3 facultăți ale universității, în proiecte ce au la bază testarea unor metode inovative de predare și utilizarea de noi tehnologii verzi, prietenoase cu mediul, pentru dezvoltarea capitalului intelectual al instituției în vederea realizării de proiecte experimentale scalabile la nivelul universităților.

OS3. Promovarea unei atitudini pozitive în comunitatea academică a UAUIM, cu referire la participarea la activități de cercetare, cu potențial competitiv, alături de prezentarea oportunităților existente în cadrul proiectului, în vederea conștientizării importanței și necesității formării profesionale în zona cercetării, pentru asigurarea vizibilității rezultatelor și a sustenabilității acțiunilor, cu scopul creșterii impactului activităților de cercetare și a sporirii prestigiului instituțional la nivel național și internațional.

Perioada de implementare a proiectului: 11/05/2021 - 13/12/2021

Contact: innomincu@gmail.com

Comunicare publica INNOMINCU.pdf