MERSI

Mobilitate, Echitate, Reziliență, Spații Incluzive

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2022-008

Scop: MERSI este un proiect generat în scopul integrării designului incluziv în abordările profesionale ale arhitecților, pentru adaptarea continuă a ghidurilor de proiectare fundamentate pe cercetări aplicate care integrează mobilitatea, echitatea și reziliența în spațiile educaționale.

Domeniu vizat: G. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Design incluziv și dezvoltarea de soluții pentru comunitățile expuse la riscuri.

Cod: UAUIM-FFCSU-2022-008

Perioada de implementare: 1 august – 10 decembrie 2022

Contact: mersi.uauim@gmail.com

Obiective

OS1. Aprofundarea de către arhitecți și studenți arhitecți a înțelegerii barierelor în calea mobilității și a soluțiilor de utilizare echitabilă a mediului construit de către ocupanții cu diferite abilități până la finalul lunii octombrie, 2022, prin contactul direct cu exemple de bune practici și prin experiențe ghidate de explorare a spațiilor.

OS2. Crearea unui model de analiză care deschide noi perspective pentru profesorii din învățământul special asupra soluțiilor de optimizare a relaționării cu elevii cu CES (cerințe educaționale speciale), prin conducerea unei cercetări aplicate în Școala Gimnazială Specială Nr. 1 din București până la finalul lunii noiembrie, 2022.

OS3. Integrarea principiilor designului incluziv în educația de arhitectură, pe tot parcursul proiectului.

Echipa


Adrian Tătuleanu, Bianca Popescu, Maria Defta, Matei Zărnescu, Iustina Vasile
stud. arh., anul 3, grupa 39, Facultatea de Arhitectură, Specializarea Arhitectură, UAUIM

Descrierea proiectului

Orice persoană se poate confrunta cu excluderea din mediul construit, prin situarea în afara tiparului de utilizator standard.

Designul incluziv face un pas în fața conceptului de accesibilitate, țintind către asigurarea celor mai bune experiențe pentru toți utilizatorii.

Proiectul MERSI propune focalizarea cercetării pe tema designului incluziv către spațiile educaționale, ca puncte cheie și repere strategice în formarea rezilienței viitorilor cetățeni.

Într-o societate care își onorează copiii și tinerii, arhitectul are rolul de a educa, iar profesorul este un designer al învățării. Conștientizarea de către arhitecți a diferitelor abilități și dizabilități devine esențială în generarea unor spații educaționale incluzive.

O transformare radicală în educație prin implicarea arhitecților este un proces complex, de lungă durată, care trebuie fundamentat pe o analiză concretă, atât asupra condițiilor de funcționare ale școlilor existente, cât și asupra nevoilor viitoare ale utilizatorilor: elevi, profesori, părinți și alți membri ai comunității.

În mod specific (OS2), copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) au nevoie de spații variate și accesibile, care să le permită explorarea în siguranță, pentru formarea și consolidarea continuă a autonomiei personale. Abilitatea de a se concentra pe anumite sarcini e afectată în mod direct de stimulii senzoriali: materiale, culori, texturi, sunete, umbre și lumini, forme inerte și în mișcare etc. O regândire a modului de a proiecta va lua în calcul întregul spectru de diferențe la nivel senzorial, cognitiv și social.

Aplicând principiile proiectării pentru toți, dialogând cu utilizatorii și luând în calcul barierele în calea mobilității și echității, un proiect de arhitectură poate depăși cerințele normative.

Modelele de bune practici rezultate în urma cercetării au ca scop influențarea revizuirii normelor și ghidurilor de proiectare în direcția designului incluziv de înaltă calitate.

Activități

https://www.facebook.com/people/Mersiuauim/100087551600791/

https://www.instagram.com/mersi.uauim/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

A1. (OS1, OS2, OS3) Activități generale pe tot parcursul proiectului:

A1.1. Activități de management de proiect.

A1.2. Producerea unor elemente de identitate vizuală și integrarea acestora în documentele proiectului.

A1.3. Achiziționarea materialelor necesare.

A1.4. Crearea instrumentelor de lucru descrise.

A1.5. Organizarea materialelor scrise, foto și video realizate în proiect.

A1.6. Producerea materialelor pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

A1.7. Promovarea proiectului pe website-urile UAUIM, Școlii Gimnaziale Speciale Nr.1, București, ale organizațiilor colaboratoare și în social media.

A2. (OS1, OS3) 01.08-01.10.2022 Analiza studiilor legislative, strategiilor, ghidurilor, modelelor de bune practici contemporane pe plan intern și internațional.

A3. (OS1, OS3) 01.08-25.11.2022Prezentări ale activității profesionale (cercetare și practică în arhitectură, terapie, educație incluzivă) din partea membrilor echipei de proiect, a doctoranzilor și colaboratorilor implicați.

A4. (OS1) Experiențe formative organizate de entități care activează în domeniul designului incluziv (3 membri ai echipei MERSI au avut oportunitatea de a participa la evenimente organizate de AMAIS –Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială în perioada august – noiembrie 2022).

A5. (OS1, OS2) 4 Ateliere cu membri ai echipei de proiect, profesori și elevi cu CES din Școala Gimnazială Specială Nr. 1 din București:

05.12.2022 – Atelier creativ în Școala Gimnazială Specială Nr. 1 (27 beneficiari: 15 elevi, 10 profesori și 2 cadre didactice din echipa de proiect).

Copiii au pictat căsuțe din lemn și machete ale unor clădiri urbane din carton, în timp ce arhitecții au interacționat cu elevii și profesorii psihopedagogi aflați în mediul propriu.

10.11.2022 – Workshop la Senzoria (33 beneficiari: 3 arhitecți, 13 elevi, 9 profesori și 8 părinți / însoțitori legal desemnați).

Centrul Senzoria (centru de terapii dotat cu grădină senzorială), Sat Movila, Com. Niculești, Jud. Dâmbovița: stimulare vizuală, tactilă, auditivă, gustativă și olfactivă și două ateliere tematice cu formatori specializați.

12.11.2022 – Camera Senzorială Step by Step din cadrul noului Centru Autism Step by Step din Sectorul 6, București (14 beneficiari: 5 arhitecți, un profesor, 4 elevi, 4 părinți / însoțitori legal desemnați).

Copiii au beneficiat de stimulare multisenzorială și relaxare în cele 4 încăperi (dotate cu materiale educative, tub cu bule de aer și joc de lumini și culori, bazin cu bile, microfon, proiector pentru materiale educaționale interactive sau hamac). Arhitecții au observat comportamente și au discutat cu formatorii, părinții și profesorul psihopedagog.

28.11.2022 – Workshop la Joyplace (19 beneficiari: un arhitect, 13 elevi, și 5 profesori): spațiu interior incluziv adaptat pentru copii cu dizabilități neuromotorii, sectorul 4, București.

Copiii au explorat spațiul adaptat cu elemente ludice și de stimulare multisenzorială și au fost antrenați într-un atelier de modelaj în lut și pictură coordonat de Adina Bădiliță. S-au discutat modalitățile prin care spațiul poate dezvolta abilitățile motorii și cognitive ale copiilor împreună cu profesorii psihopedagogi și arh. Adela Antoniu, fondator Joyplace.

A6. (OS2) Cercetare aplicată în Școala Specială Gimnazială Nr. 1, București:

05-09.12.2022 – Workshop de Mobilitate (OS2, OS3): O echipă entuziastă de 5 studenți din grupa 39, anul 3, Facultatea de Arhitectură, specializarea Arhitectură – Maria Defta, Bianca Popescu, Adrian Tătuleanu, Iustina Vasile și Matei Zărnescu – a investigat barierele în calea mobilității și conformarea rutelor pietonale către cele mai apropiate stații pentru mijloace de transport în comun (metrou, autobuz, troleibuz, tramvai) către Școala Gimnazială Specială Nr. 1 din Strada Popa Rusu, Nr. 13, Sector 2, București.

24.11.2022 – Workshop de Design Incluziv (17 beneficiari), DST.LAB (Laboratorul de Tehnologie Arhitecturală al DST): 10 profesori și 7 arhitecți.

Arhitecții și profesorii au descoperit împreună scenarii de funcționare posibile ale unei școli ideale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Profesorii au prezentat moodboard-uri care au exprimat ideile echipelor pentru o anumită zonă funcțională analizată.

22.11.2022 – Atelierul „Mobilitate și Design Incluziv” (45 beneficiari), susținut de Asist. dr. arh. Oana Mihăescu la Școala Gimnazială Specială Nr.1.

17-18.11.2022Tururi de observație a accesibilității și măsurători în instituția analizată: 3 arhitecți.

22.11-05.12.2022 – Chestionar de mobilitate și accesibilitate destinat profesorilor psihopedagogi.

11.11-18.11.2022Chestionar de mobilitate pentru părinți / însoțitori legal desemnați.

A7. (OS3) Activități curriculare interactive cu studenții:

11.11.2022 – Afiș incluziv pentru conferința și masa rotundă „MERSI pentru Design Incluziv”, anul 4, FAI, AI – activitate integrată în disciplina PID-113 Schiță (4.1), titular: conf. dr. arh. Cristina Pană.

15.11.2022 – Prezentări - analize de accesibilitate ale UAUIM (61 beneficiari) – 8 echipe de studenți, FAI, AI, anul 4, integrate în disciplina ST-101 Sustenabilitate și tehnologie în arhitectura de interior, titular: conf. dr. arh. Gabriel Negoescu;

08.11.2022 – Workshop Accesibilitate și Design incluziv (61 beneficiari) – integrat în disciplina ST-101, FAI, AI, anul 4.

Paul Bogorin (AMAIS) a susținut o prezentare privind experiențele sale ca persoană nevăzătoare în spațiul construit și a însoțit studenții împreună cu câinele ghid Phantom.

8 echipe de studenți au identificat bariere experimentând, pe rând, deplasarea cu o dizabilitate vizuală sau auditivă, fiind echipați cu ochelari opaci și bastoane albe sau dopuri pentru urechi și căști de protecție.

01.11.2022 – Curs de Accesibilitate și Design Incluziv – integrat în ST-101, FAI, AI, anul 4: lect. dr. arh. Ioana Șerbănescu, dr. arh. Iris Popescu și Alexandru Cucu (AMAIS).

A8. (OS1, OS3) 09.12.2022 – Conferința și masă rotundă „MERSI pentru Design Incluziv”, Sala de Consiliu, UAUIM.

Conferința a inclus 14 prezentări interdisciplinare pe tema mobilității, (in)accesibilității, empatiei, excluziunii și incluziunii în spațiile educaționale: arhitecți, studenți, profesori în învățământul preuniversitar special, psihologi, medici. Invitații au înfățișat diverse laturi ale conceptului de “design incluziv”, care face un pas în fața celui de “accesibilitate”, țintind către asigurarea celor mai bune experiențe pentru o arie cât mai largă de utilizatori: Design for one, extend to many.

Masa rotundă a fost moderată de ing. Mihai Toader-Pasti (Student Team Leader, echipa PRISPA, SDE 2012 și manager general EFdeN, SDE 2014, SDME 2018) și a constat într-un dialog structurat între invitații cu sau fără dizabilități interesați de problema incluziunii în mediile educaționale.

Rezultate

R1-A1. 2 acorduri de parteneriat:

R2-A2, A3, A5, A6, A8. Studiu de oportunitate privind conformarea spațiilor educaționale destinate învățământului special.

R2 MERSI Studiu de oportunitate.pdf

R3-A6. Analiza răspunsurilor100 respondenți chestionare: 66 părinți / însoțitori legal desemnați (total: 112) și 34 profesori respondenți (total: 45).

R4-A6.4. Model de chestionar de mobilitate și accesibilitateprofesori (27 întrebări).
R4 MERSI Model Chestionar MOBILITATE si ACCESIBILITATE profesori.pdf

R5-A6.5. Model de chestionar de mobilitatepărinți / însoțitori legal desemnați (19 întrebări).
R5 MERSI Model Chestionar MOBILITATE parinti.pdf

R6-A6. Suport informațional de mobilitate și accesibilitate – util pentru aplicarea la finanțări de către școala analizată:

R7-A7. 8 analize de accesibilitate privind traseele efectuate de echipele de studenți în clădirea UAUIM.

R8-A8. 14 prezentări – conferință (arhitecți, studenți, profesori în învățământul preuniversitar special, psihologi, medici).

R9-A1-8. 9 titulari, 2 doctoranzi și un dr. arh. absolvent UAUIM au aprofundat proiectarea incluzivă în vederea aplicării în educația și practica de arhitectură.

R10-A7. 61 de studenți în anul 4, FAI, AI și 5 studenți în anul 3, FA au dobândit cunoștințe privind designul incluziv.

R11-A6. 45 profesori din învățământul special au conștientizat o serie de soluții incluzive în conformarea, dotarea și utilizarea spațiilor.

R12-A5, A6. 35 elevi cu cerințe educaționale speciale (CES) din Școala Gimnazială Specială nr. 1 au participat la experiențe formative și 10 părinți / însoțitori legal desemnați au conștientizat anumite beneficii ale abordării incluzive a mediului construit.

R13-A4-8. Pagini de social media ale proiectului MERSI (Facebook și Instagram) care includ jurnalele de activități.

R14-A4-8. Diseminare a activităților și rezultatelor proiectului pe website-urile UAUIM și ale colaboratorilor din proiect: AMAIS, Școala Gimnazială Specială nr.1, Joyplace.

R15-A2-8. Prezentare digitală a perspectivelor deschise prin proiectul MERSI și a instrumentelor de lucru utilizate în cadrul activităților interdisciplinare.

R16-A7. 55 schițe de afiș tip moodboard incluziv – în cadrul disciplinei PID-113 Schiță (4.1), titular: conf. dr. arh. Cristina Pană.

Studenții au integrat stimuli la nivel senzorial: materiale, culori, texturi, sunete, umbre și lumini, mirosuri, forme inerte și în mișcare etc. Cele mai inspirate schițe au fost expuse în DST.LAB și, în timpul conferinței, în Sala de Consiliu, fiind explorate și de o persoană nevăzătoare.