EduInclu(de)Patrimoniu: „Educație incluzivă pentru patrimoniu”

Proiect finanțat CNFIS-FDI-2023-F-0364

29 mai 2023

Domeniul vizat: Domeniul 1 – Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior.

Scopul proiectului: Asigurarea accesului liceenilor, în special a celor proveniți din mediul rural și urban mic din centrul țării, la îndrumare educațională, consiliere profesională și vocațională din partea unor specialiști din domenii relevante pentru protecția și conservarea patrimoniului arhitectural, pentru creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și a accesului la învățământ superior.

Obiective

O1. Prezentarea posibilităților de dezvoltare profesională în domeniul conservării-restaurării de arhitectură, al urbanismului și amenajării teritoriului, al domeniilor conexe precum și a ofertei educaționale oferite de UAUIM, în medii defavorizate (licee din mediul rural și orașele sub 10.000 de locuitori), în cadrul a min. trei licee partenere.

O2. Valorizarea, conștientizarea și promovarea importanței protejării patrimoniului și a autenticității peisajului cultural, respectând specificul local prin informarea a 100 de elevi din medii defavorizate.

O3. Creșterea nivelului de incluziune socială prin organizarea a min. trei seminarii de orientare și consiliere profesională în spații special amenajate, în vederea îndrumării elevilor, în special celor proveniți din mediul rural și orașe mici către învățământul superior, consilierea în pregătirea profesională.

O4. Susținerea unui număr de zece elevi din medii defavorizate, în special din mediul rural, cu rezultate foarte bune la învățătură, prin asigurarea mentoratului din partea cadrelor didactice specializate pentru pregătirea pentru admitere.

O5. Comunicarea și diseminarea proiectului, asigurarea sustenabilității acestuia.

Echipa

Echipa de management
Director de proiect: dr. arte viz. Claudia Popescu
Responsabil financiar – Lavinia Marin
Responsabil achiziții – Cristina Dragomir
Responsabil resurse umane – Constanța Zegheanu
Echipa de implementare
conf.dr.arh. Liviu Gligor
conf.dr.arh. Mihaela Șchiopu
șef lucr.dr.arh. Cosmin Pavel
șef lucr.dr.arh. Cristina Constantin
asist.dr.arh.int. Raluca Velescu
ing. Cristian Drăgușin
asist. cercetare arhitectură drd. arh. Ionuț Paraschiv
asist. cercetare urbanism drd. urb. Ioan Mitu Sbîrnac
invitat: lect.dr.urb. Sebastian Guță

Durata de implementare a proiectului: 24 aprilie – 15 decembrie 2023

Contact

Justificarea necesității implementării proiectului

În contextul actual din România, în care ne confruntăm cu abandonul școlar și lipsa de interes pentru urmarea studiilor universitare/ a unei specializări profesionale, respectiv a incluziunii sociale, considerăm că educația prin cultură constituie o oportunitate oferită tinerilor liceeni pentru a-și cunoaște și a se identifica cu patrimoniul local, ajungând să-și formeze chiar o carieră în acest domeniu.

Din experiența proiectelor desfășurate de UAUIM la Dealu Frumos, jud Sibiu am observat că deși se află la doar 60 de km de Sibiu, comunitatea tinerilor liceeni din Agnita (singurul liceu din zonă) nu intenționează să-și continue studiile sau să se orienteze către o specializare/calificare în zona meșteșugurilor, din lipsă de informare asupra posibilităților de studiu la nivel profesional sau universitar și din necunoașterea metodologiei de admitere/de întocmire a unui portofoliu personal de lucrări.

Intenționăm prezentarea oportunităților de dezvoltare profesională, precum și a importanței păstrării specificului local și a folosirii metodelor de restaurare menite să asigure autenticitatea și identitatea comunității, cu consiliere din partea mentorilor, încurajând pregătirea tinerilor pentru admitere la studii superioare.

Însăși oportunitatea accesării unor locuri la UAUIM dedicate persoanelor provenite din medii defavorizate sau destinate reprezentanților etniilor minoritare, precum și scutirea de taxe de admitere, sunt menite să încurajeze susținerea examenului de admitere sau depunerea portofoliului de lucrări.

Rolul unui program de sprijinire al studenților proveniți din medii defavorizate ar putea continua și pe durata studiilor, fie prin programe de mentorat, fie prin lobby și advocacy în comunitatea locală din care aceștia provin, constituind exemple umane pentru ceilalți membri ai comunității.

Descrierea activităților

A1. Facilitarea interacțiunii a 50 de elevi cu min. doi specialiști din domeniile propuse (arhitectură, conservare-restaurare și urbanism), cu sprijinul conducerii liceelor partenere (la sediul acestora) din mediul rural și din orașele mici, printr-o prezentare interdisciplinară, ce încurajarajează activități de mentorat pentru tinerii dornici să urmeze o carieră în domeniul protejării, conservării și restaurării patrimoniului. (O2)

În intervalul 18-21 septembrie 2023 am vizitat liceele din patru localități din jud. Sibiu:

Luni 18 septembrie ora 9:00 - LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR” Avrig (arh. Raluca Velescu, arh. Ionuț Paraschiv, urb. Sebastian Guță și director proiect Claudia Popescu) – 4 prezentări, 153 beneficiari din cl. a IX-a - a XII-a;

Marți 19 septembrie ora 10:00 - LICEUL „AUGUST TREBONIU LAURIAN” AGNITA (arh. Raluca Velescu și director proiect Claudia Popescu) – 2 prezentări, 56 beneficiari din cl. a X-a și a XI-a;

Miercuri 20 septembrie ora 9:00 - LICEUL TEHNOLOGIC CISNĂDIE (arh. Raluca Velescu, arh. Liviu Gligor, urb. Sebastian Guță și director proiect Claudia Popescu) – o prezentare, 59 beneficiari din cl. a X-a și a XI-a;o

Miercuri 20 septembrie ora 11:00 - LICEUL TEORETIC „GUSTAV GUNDISCH” CISNĂDIE (arh. Raluca Velescu, arh. Liviu Gligor, urb. Sebastian Guță și director proiect Claudia Popescu) - o prezentare, 35 beneficiari din cl. a X-a și a XI-a;

Joi 21 septembrie ora 10:00 - LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU” MIERCUREA SIBIULUI (arh. Raluca Velescu, arh. Ionuț Paraschiv și director proiect Claudia Popescu) – 2 prezentări, 67 beneficiari din cl. a IX-a - a XII-a;

A2. Consilierea profesională și vocațională, testarea a 25 de elevi (analizarea oportunităților, explorarea domeniilor de interes și dezvoltarea abilităților cheie de care este nevoie pentru accesarea carierei dorite), îndrumarea de specialitate pentru întocmirea portofoliului/pregătirea pentru admitere cu implicarea cadrelor didactice UAUIM specializate, pentru min. cinci elevi în Sibiu și București. (O1)

A3. Amenajarea și asigurarea a două spații de lucru (pentru elevi și studenți din medii defavorizate), pentru activități de cercetare-documentare, conservare-restaurare (dulgherie, fierărie, zidărie) în spațiile administrare de UAUIM în București și Sibiu, în care să aibă loc lecții și demonstrații practice, susținute de specialiști, în condiții de siguranță (echipamente de protecție), cu unelte și echipamente profesionale și cu respectarea normelor de conservare ale bunurilor culturale cercetate, sau a pieselor ce fac obiectul demonstrării tehnicilor de restaurare. (O3)

A4. Organizarea unei vizite documentare, (asigurând bilete de intrare și transport la trei monumente de arhitectură din centrul țării și din București, precum și la sediile UAUIM din București și din Sibiu) pentru 10 elevi din liceele partenere, ce vor beneficia de ghidaj din partea cadrelor didactice, precum și de lecții demonstrative de desen, exemplificarea tehnicilor de conservare-restaurare, prezentarea informațiilor necesare pentru întocmirea portofoliului personal de lucrări pentru admitere. (O3)

A5. Dotarea a trei puncte de lucru în Sibiu cu PC-uri și echipamente multifuncționale (scanare și imprimare), precum și cu consumabilele necesare, pentru a se putea documenta și a își putea scana și trimite portofoliul; la cererea acestora, vom asigura și consumabilele necesare pentru întocmirea portofoliului (hârtie de desen, mape, creioane, radiere, etc.) (O4)

A6. Diseminarea rezultatelor proiectului pe canalele proprii de comunicare ale UAUIM pentru creșterea numărului de beneficiari în anii viitori, atragerea de parteneri și sponsori (O5).

Rezultate/indicatori

R1-A1: Informarea a min. 50 de elevi din licee din orașe mici din zona centrală a țării – 370 de beneficiari;

R2-A2: min. două parteneriate cu licee din mediul rural și din orașele mici din zona centrală a țării – 5 parteneriate;

R3-A1: Organizarea unei prezentări/atelier cu minim doi specialiști recunoscuți în domeniu (mentori specializați în proiectare, conservare-restaurare și amenajarea teritoriului în locațiile din Sibiu și București: 10 prezentări în licee, 2 ateliere fierărie (Sibiu și București), 3 prezentări în spațiile de la secțiile Conservare Restaurare de Arhitectură și Urbanism, Sibiu, 3 prezentări în spațiile de la București;

R4-A2: Consilierea profesională și vocațională, testarea a 25 de elevi (analizarea oportunităților, explorarea domeniilor de interes și dezvoltarea abilităților cheie de care este nevoie pentru accesarea carierei dorite) – 52 respondenți, 52 de chestionare interpretate

R5-A2: Îndrumarea a min. cinci liceeni pentru pregătirea admiterii în învățământul superior – 10 liceeni au beneficiat de Curs introducere în studiul desenului și reprezentarea perspectivei (arh. Raluca Velescu) și Prezentarea tehnicilor de investigare a degradărilor materialelor de construcție (arh. Liviu Gligor)- mentorat;

R6-A4: Amenajarea a două spații de lucru în echipă la București și Sibiu – 2 spații în cadrul Secției Conservare și Restaurare de Arhitectură de la Sibiu și în cadrul Centrului Expozițional Documentar al UAUIM București;

R7-A5: O vizită documentară pentru 10 elevi la trei monumente de arhitectură, din Centrul Țării și din București, cu activități incluse – 10 beneficiari ce au vizitat Biserica Evanghelică din Dealu Frumos, Centrul istoric al Sibiului și al Bucureștiului, două muzee din București: Muzeul Municipiului București – Palatul Șuțu și Muzeul Theodor Aman;

R8-A6: Asigurarea a trei echipamente PC pentru scanarea și depunerea portofoliului electronic – 3 echipamente, două la București și unul la Sibiu;

R9-A7: un comunicat de presă, postări periodice pe rețelele de socializare: