EduInclu(de)Patrimoniu: „Educație incluzivă pentru patrimoniu”

Proiect finanțat CNFIS-FDI-2023-F-0364

Domeniul vizat: Domeniul 1 – Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior.

Scopul proiectului: Asigurarea accesului liceenilor, în special a celor proveniți din mediul rural și urban mic din centrul țării, la îndrumare educațională, consiliere profesională și vocațională din partea unor specialiști din domenii relevante pentru protecția și conservarea patrimoniului arhitectural, pentru creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și a accesului la învățământ superior.

Obiective

O1. Prezentarea posibilităților de dezvoltare profesională în domeniul conservării-restaurării de arhitectură, al urbanismului și amenajării teritoriului, al domeniilor conexe precum și a ofertei educaționale oferite de UAUIM, în medii defavorizate (licee din mediul rural și orașele sub 10.000 de locuitori), în cadrul a min. trei licee partenere.

O2. Valorizarea, conștientizarea și promovarea importanței protejării patrimoniului și a autenticității peisajului cultural, respectând specificul local prin informarea a 100 de elevi din medii defavorizate.

O3. Creșterea nivelului de incluziune socială prin organizarea a min. trei seminarii de orientare și consiliere profesională în spații special amenajate, în vederea îndrumării elevilor, în special celor proveniți din mediul rural și orașe mici către învățământul superior, consilierea în pregătirea profesională.

O4. Susținerea unui număr de zece elevi din medii defavorizate, în special din mediul rural, cu rezultate foarte bune la învățătură, prin asigurarea mentoratului din partea cadrelor didactice specializate pentru pregătirea pentru admitere.

O5. Comunicarea și diseminarea proiectului, asigurarea sustenabilității acestuia.

Echipa

Echipa de management
Director de proiect: dr. arte viz. Claudia Popescu
Responsabil financiar – Lavinia Marin
Responsabil achiziții – Cristina Dragomir
Responsabil resurse umane – Constanța Zegheanu
Echipa de implementare
conf.dr.arh. Liviu Gligor
conf.dr.arh. Mihaela Șchiopu
șef lucrări dr.arh. Cosmin Pavel
șef lucrări dr.arh. Cristina Constantin
asist.dr.arh.int. Raluca Velescu
ing. Cristian Drăgușin

Durata de implementare a proiectului: 24 aprilie – 15 decembrie 2023

Contact