UAUIMCercetareDezvoltarea infrastructurii necesare diversificării activităților practice din domeniul tehnologiilor arhitecturale

Dezvoltarea infrastructurii necesare diversificării activităților practice din domeniul tehnologiilor arhitecturale

Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2022-0514

Domeniul Strategic de Finanțare Domeniul 3 - Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților

Scop

Proiectul propune creșterea vizibilității Laboratorului de Tehnologie Arhitecturală ca vector de formare profesională și instruire informală, prin valorificarea infrastructurii dezvoltate în cadrul finanțărilor anterioare (2019 - 2021) și crearea unor noi spații de lucru, în vederea diversificării aplicațiilor practice ale disciplinelor din aria tehnologiei arhitecturale în condiții optime.

Obiective

O1. Orientarea activităților practice desfășurate în cadrul laboratorului de tehnologie arhitecturală spre domenii specializate ale acesteia: eco-tehnologie, inginerie structurală, restaurare-conservare.

O2. Amenajarea unor noi spații de lucru interconectate și flexibile care să asigure infrastructura necesară diversificarii aplicațiilor practice, în sprijinul activităților didactice curriculare și extracurriculare.

O3. Dotarea spațiilor cu instrumente, echipamente și materiale necesare desfășurării activităților propuse.

O4. Asigurarea continuității activităților practice organizate în cadrul laboratorului ca parte a activităților didactice și a celor extracurriculare.

O5. Instruirea studenților prin metode informale de învățare.

O6. Implicarea comunității studenților în organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare și responsabilizarea lor ca parte a procesului de învățare și exersare a cunoștințelor dobândite

O7. Promovarea activităților practice organizate și desfășurate în spațiile laboratoarelor universității ca mod de apropiere și familiarizare a studenților cu domeniul tehnologiei arhitecturale și specializările acestuia.

Echipa proiectului

Management

Director de proiect
Lect. dr. arh. Anamaria Mortu (director de proiect)
Administrator financiar
Ec. Elisabeta Negu
Specialist resurse umane
Ec. Daniela Bandi
Expert achiziții publice
Ec. Cristina Ioana Neagoe

Implementare

Activități

Proiectarea și amenajarea unui spațiu de lucru, comunicare/diseminare și studiu individual pentru studenți și amenajarea unor zone de expunere care să contribuie la aprofundarea cunoștințelor dobândite la disciplinele din aria tehnologiei arhitecturale

Organizarea unor activități extracurriculare - 5 workshop-uri tematice

Workshop relevare clădiri istorice în cadrulm WSDF 2022, Sibiu, 18-25 iulie 2022

Workshop ceramică, DST Lab. 4 noiembrie 2022, îndrumător Roxana Bâra, StudioMud

Workshop restaurare sculpturi și forme arhitecturale din ipsos, sala de desen a FAI, 11, 18, 25 noiembrie 2022

Atelier decorații arhitecturale de Crăciun, DST Lab., 13 decembrie 2022

Workshop Experimente DST Lab - Epoxy, 16 decembrie 2022

Co-organizarea și găzduirea unor activități extracurriculare, workshopuri, activități din proiecte în care UAUIM este partener, în DST Lab.

Organizare ateliere pentru studiul individual