FEdAU

FEdAU 2021 – Forumul Educațional de Arhitectură și Urbanism 2021

Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0570

Domeniul vizat: Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România

Scopul proiectului: Scopul acestui proiect este de a promova oferta și activitățile educaționale ale Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu precum și evenimentele „Diploma cu jurii internaționale” și, începând cu anul 2021, „Prediploma cu jurii internaționale” cu accent pe țările din afara Uniunii Europene.

Obiective: Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de internaționalizare prin promovarea ofertei educaționale, cu precădere în mediul online, pe piața de educație din afara spațiului european

Descrierea activităților:

A1. Promovarea ofertei educaționale și a programelor de studii disponibile în limba engleză la nivel de licență și masterat:

A2. Organizarea de campanii online de promovare a programelor de studii în limba engleză în spațiul internațional.

A3. Sporirea gradului de racordare la rețeaua educațională internațională de arhitectură și urbanism prin facilitarea accesului la resurse prestigioase de informații din aceste domenii

Echipa de implementare a proiectului:

Durata de implementare a proiectului: 13 mai 2021 – 10 decembrie 2021

Social Media / Links

Resurse:

Pentru a avea acces la diverse materiale elaborate în cadrul proiectului vă rugăm să urmăriți pagina dedicată din platforma internă UAUIM – https://uauim.allbim.net precum si in varianta in engleza https://architecture.uauim.ro/