Branding: Istorie și Design în UAUIM

Proiect finanțat UAUIM-FFSCU-2022-003

Proiectul „Branding: Istorie și Design în UAUIM”, acronim B:ID UAUIM, finanțat prin FFSCU-2022-003 domeniul H. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM, finanțat din Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2022, din bugetul Ministerului Educației, continuă demersul de promovare și diseminare a valorilor identitare din Școala de Arhitectură de-a lungul timpului, până în zilele noastre, început anul trecut prin proiectul ScanDip130Arh: ScanDiplome 130 ani de Arhitectură -Scanare și digitalizare fond proiecte de diplomă Arhitectură 1912-1950, integrându-se firesc în seria tematică „Din colecțiile Școlii de Arhitectură”.

Proiect „Branding: Istorie și Design în UAUIM”

Acronim: B:ID UAUIM

Proiect finanțat prin Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2022, din bugetul Ministerului Educației

Domeniul strategic de finanțare: H. Cercetarea strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM

Acord/Contract de finanțare/Fișa de execuție/ FFCSU-UAUIM-FFCSU-2022-003

Perioada de implementare: 1 august – 10 decembrie 2022

Contact: centru.expozitional@uauim.ro

Broșura proiectului: Din colecțiile Școlii de Arhitectură: Branding - Istorie și Design în UAUIM

Despre proiect

În contextul unei concurențe tot mai mari în rândul universităților specializate în domeniul Arhitecturii, Urbanismului și Arhitecturii de Interior, precum și cu ocazia sărbătorii a 130 de ani de la înființarea Școlii Superioare de Arhitectură a apărut necesitatea identificării valorilor identitare, transpuse grafic în simbolistica și signalectica UAUIM, pentru a fi definite, însușite și promovate, ca parte a unei politici de deschidere și adaptare la noile condiții de formare a viitorilor specialiști.

Echipa

Director proiect – Georgică Mitrache, prorector pentru educație și relații internaționale coordonare administrativă, raportare, evaluare și monitorizare.

Admin. financiar Achiziții: Cristina Gabriela Dragomir

Admin. financiar Resurse Umane: Constanța Camelia Zegheanu

Admin. financiar Contabilitate: Lavinia Mihaela Marin

Cercetare de arhivă, sinteză, realizare chestionare, elaborare studiu de fundamentare:

Voluntari:

Scopul proiectului

Realizarea unei cercetări documentare legată de modul în care Școala de Arhitectură a fost promovată de-a lungul timpului cu ajutorul elementelor de design grafic, sub diferitele sale denumiri, felul în care UAUIM este percepută în zilele noastre, care sunt simbolurile care s-au perpetuat, precum și identificarea unor soluții moderne de design grafic și de obiect menite să pună în valoare atât tradiția și continuitatea învățământului de arhitectură, urbanism și design, cât și deschiderea către inovație și industriile creative contemporane.

Obiectivele proiectului

OG1: Valorificarea arhivelor documentare și a publicațiilor de specialitate în vederea identificării simbolurilor identitare ale Școlii de Arhitectură.

OG2: Validarea datelor obținute prin realizarea unui sondaj.

OG3: Fundamentarea necesității realizării unei identități vizuale coerente, unitare pentru facultățile UAUIM, în acord cu valorile și semnificațiile asumate;

OG4: Prezentarea rezultatelor cercetării.

Descrierea activităților

A1. Management de proiect, inclusiv monitorizare și evaluare.

A2. Valorificarea arhivelor documentare și a publicațiilor de specialitate prin cercetare și documentare în vederea identificării simbolurilor identitare ale Școlii de Arhitectură.

A3. Selectarea unor elemente identitare, integrabile în materialele de promovare online și offline, relevante pentru contextul academic și profesional actual R3. studiu de fundamentare.

A4. Comunicarea și diseminarea rezultatelor cercetării