Promovarea excelenței în cercetarea doctorală de arhitectură și urbanism

FFCSU-2023-001


Proiectul „Promovarea excelenței în cercetarea doctorală de arhitectură și urbanism” (ExcggOelDr), coordonat de prof. univ. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț Petrișor și finanțat prin Fondul pentru finanțarea cercetării științifice universitare (FFSCU UAUIM 2023), are ca scop dezvoltarea și indexarea publicațiilor UAUIM, iar ca obiective selecția unor teze de doctorat reprezentative pentru domeniul arhitecturii și urbanismului și de nivel înalt de către o comisie de specialitate, și editarea și publicarea tezelor selecționate de către Editura Universitară „Ion Mincu”.

Publicarea tezelor de doctorat este o condiție legală impusă absolvenților, iar proiectul permite promovarea rezultatelor cercetării doctorale, ca vârf de lance al cercetării universitare din arhitectură și urbanism. De asemenea, proiectul ExcelDr integrează și activitățile din cadrul propunerii de proiect „Acces la baze de date și dotări bibliotecă, sprijin publicare pentru personalul didactic, de cercetare, studenți, doctoranzi și absolvenți UAUIM” (LIB_UAUIM), ce reprezintă o provocare asumată în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare în rândul utilizatorilor Bibliotecii UAUIM a beneficiilor pe care aceasta le oferă în vederea îmbunătățirii competențelor de cercetare și formare profesională. În scopul dezvoltării continue a unor colecții de calitate, pentru a asigura informațional disciplinele de studiu și cercetările științifice realizate în cadrul UAUIM, Biblioteca pune accent pe menținerea și diversificarea colecțiilor de documente electronice prin abonarea accesului online la baze de date științifice de profil, actualizarea permanentă a fondului infodocumentar tipărit și facilitarea accesului liber și gratuit la cursuri de formare și trening-uri inovatoare, în concordanță cu cerințele actuale de predare și învățare.

Obiectivele propunerii au vizat asigurarea accesului comunității academice a UAUIM la baze de date electronice, full text și bibliometrice și la publicații științifice tipărite, resurse esențiale în susținerea cercetării științifice din UAUIM și în desfășurarea activităților didactice, de cercetare și inovare, precum și facilitarea participării la conferințe profesionale pentru personalul Bibliotecii, asigurarea accesului liber la servicii de formare profesională și consultanță prin organizarea a patru evenimente de interes pentru cadre didactice, didactic-auxiliare, studenți și doctoranzi din UAUIM și promovarea resurselor științifice de arhivă prin cercetarea unor colecții istorice din fondurile Bibliotecii, puse în valoare în cadrul Buletinului Informativ al Bibliotecii, document care se va regăsi în acces liber atât sub formă tipărită, în cadrul sălilor de lectură, cât și în format electronic pe pagina bibliotecii.

În cadrul primului obiectiv a fost finanțată publicarea a 16 teze de doctorat, conform listei.

Finantari ExcelDR.pdf