Eau comme PATrimoine (EPAT)

Proiect finanțat de Programul European Cultura 2007-2013: http://www.ces.uc.pt/epat/pages/pt/apresentacao.php

Apa ca patrimoniu – experiențe și know-how în reabilitarea orașelor de apă și a peisajelor fluviale

Durata proiectului: 24 luni (mai 2011 - aprilie 2013).

Program de finanțare: Programul European Cultura 2007-2013

Responsabil științific: Universitatea Ferrara, CITERLab, Departamentul de Arhitectură (Italia)

Co-organizatori

Parteneri

Rezumat

Proiectul general are ca obiective contribuția la redescoperirea importanței fluviilor europene și a peisajelor fluviale din cadrul strategiilor de reabilitare urbană a orașelor cu deschidere la apă, precum și valorizarea aspectelor de patrimoniu pe care le pot avea peisajele fluviale printr-o abordare comparativă (urbanistică și peisageră). Scopul este acela de a oferi instrumente de cunoaștere pentru o formare profesională a urbaniștilor, peisagiștilor și arhitecților care să vizeze o abordare complexă și globală a situației acestor orașe.

În cadrul acestui proiect, echipa românească va avea în vederea analiza situației orașului Brăila și a relației acestuia cu Dunărea, în încercarea de a privi componenta acvatică ca o parte esențială a patrimoniului care trebuie să influențeze deciziile arhitectural-urbanistice și peisagere care se vor lua la nivelul reabilitării acestui oraș.

Obiective

1. Să contribuie la redescoperirea importanței râurilor și a peisajelor acvatice în strategiile de reabilitare urbană și peisagistică din orașele europene, precum și în proiectarea urbană. O atenție deosebită este acordată capacității râurilor și a peisajelor acvatice de a contribui la crearea de noi spații publice în orașe. Tocmai din acest motiv, în acest proiect, orașul și peisajele fluviale sunt considerate spații publice și un bun colectiv. Spațiul teritorial ales de organizatori este tocmai regiunea euro-mediteraneană, datorită specificului acestor peisaje fluviale;

2. Diseminarea și îmbunătățirea patrimoniului, a aspectelor culturale și naturale și a componentelor „situri la apă”;

Încurajarea confruntării între diferite tradiții, cunoștințe și metode în politicile de valorificare a peisajelor fluviale și în proiectele de reabilitare urbană și peisagistică, compararea experiențelor și proiectelor de „probare” pentru diferitele studii de caz propuse de fiecare partener. Faza de proiectare este considerată nu numai sub aspectul ei metodologic, ci și ca un proces de cunoaștere a istoriei locurilor și peisajelor;

3. Oferirea de cunoștințe și instrumente de formare profesională pentru designeri și alți profesioniști din teritoriu, difuzând o abordare complexă, interdisciplinară și globală;

4. Consolidarea unei culturi peisagistice prin diferite activități dedicate comunităților locale și favorizarea procesului de identificare a acestor comunități cu propriul teritoriu – ținând întotdeauna cont de recomandările Convenției Europene a Peisajului.

Studii de caz AteLP

Echipa UAUIM CSAU

Evenimente

„L’eau comme patrimoine” - Seminar și atelier 21-26 mai 2012 – Lille

„Apa ca moștenire – importanța peisajelor fluviale pentru orașe și comunitățile locale” 13-15 februarie 2012 – Coimbra

Râul Zburător 14 februarie – 11 aprilie 2012 – Coimbra – Museu da Água

Seminar de lansare a Proiectului European EPAT 17-19 octombrie 2011 – Bucuresti-Braila

Apa ca patrimoniu ATELIER 3 octombrie 2011 – Coimbra

Din publicația finală

Mai multe detalii