ARIS-UAUIM

Acces la resurse de informare științifică și creșterea calității cercetării instituționale a UAUIM

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2021-019

Domeniu vizat: B. Acces la baze de date și dotări bibliotecă – domeniu strategic cercetare
Durata proiectului: 14 septembrie – 10 decembrie 2021
Bugetul aprobat:  81.988 lei

Departamente implicate

Scopul proiectului

Susținerea intereselor de informare și documentare ale membrilor comunității academice și promovarea principiilor cercetării științifice din cadrul UAUIM, prin: asigurarea accesului la resurse tipărite și electronice de informare științifică, afilierea la consorții de specialitate, și modernizarea sistemului informatic al Bibliotecii, în concordanță cu cerințele actuale de predare și învățare.

Obiectivele proiectului

Obiectiv 1. Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor de informare și documentare oferite de Biblioteca UAUIM, prin asigurarea accesului la baze de date științifice, esențiale în desfășurarea activităților didactice, de cercetare și inovare.

Obiectiv 2. Actualizarea fondului documentar tipărit al Bibliotecii UAUIM, prin completarea unor arii tematice deficitare din punct de vedere al acoperirii bibliografice.

Obiectiv 3. Îmbunătățirea calității serviciilor, diseminarea și promovarea resurselor științifice, tipărite și electronice, aflate în patrimoniul documentar al Bibliotecii UAUIM, prin dotarea Bibliotecii cu echipamente informatice eficiente.

Rezultate

Acord de aderare și reafiliere la Consorțiul ANELIS PLUS - Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare și a Bibliotecilor Centrale Universitare din România;

Achiziție baze de date științifice: Clarivate Analytics (Web of Science - Core Collection) și SpringerLink;

Training: „Modalități de acces și de utilizare a bazelor de date științifice”, susținut în data de 09.12.2021

Acord de parteneriat cu Asociația și Editura Istoria Artei: https://eia.ro/contact/

Acord de parteneriat cu Enformation SRL: www.e-nformation.ro

Webinar: „Trierea, sinteza și analiza surselor bibliografice ca suport al argumentării”, susținut în data de 16.11.2021

Achizitie de carte de specialitate ca urmare a propunerilor bibliografice ale cadrelor didactice titulare, recomandate în cadrul cursurilor și atelierelor predate - 19 titluri (20 vol.);

Expoziție de carte - „19 titluri”: www.facebook.com/events/186686870330712/

Dotare Biblioteca UAUIM cu echipamente informatice moderne: 10 (zece) laptop-uri, 2 (două) scannere, 2 (două) HDD externe www.facebook.com/1786213781591483/videos/918095502143925

Echipa proiectului