MST_AI

Materiale sustenabile și tehnologii pentru arhitectura de interior

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2022-012

Logo MST_AI
Acronim: MST_AI
Proiect finanțat prin Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2022, din bugetul Ministerului Educației
Domeniul strategic de finanțare: D. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Dezvoltare Durabilă - soluții bazate pe natură, infrastructură verde, materiale ecologice, aspecte de circularitate pentru materiale și sisteme constructive/urbane, adaptare la schimbări climatice etc.
Acord/Contract de finanțare/Fișa de execuție/ FFCSU-UAUIM-FFCSU-2022-012
Perioada de implementare: 1 august – 15 decembrie 2022

Despre proiect

Proiectul a avut ca obiectiv general identificarea cercetărilor în domeniu și a posibilelor direcții de implementare care au ca subiect materialele și tehnologiile tradiționale sustenabile utilizate în arhitectura de interior cu experimentarea acestora și realizarea unor mockup-uri/ alcătuiri constructive ca exemplificări concrete ale metodelor de utilizare identificate, mockup-uri care împreună cu panourile informative realizate s-au transformat într-o expoziție care s-a desfășurat pe tot parcursul lunii decembrie.

Proiectul se încadrează în tendințele actuale care încurajează dezvoltarea durabilă și se nișează pe arhitectura de interior, materiale naturale, ecologice și pe posibilele combinații dintre acestea, precum și pe identificarea tehnicilor potrivite de execuție.

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Obiectivele specifice:

O1. Cercetarea materialelor existente și identificarea de noi materiale care pot constitui viitoare subiecte de cercetare și de utilizare în mockup-urile propuse spre a fi realizate. Timp de o lună vor fi analizate cărțile, revistele, studiile de specialitate apărute în ultimii ani la nivel național și internațional, vor fi identificate materialele necesare realizării mockup-urilor și vor fi programate 5 ateliere experimentale. Vor fi identificate și conturate posibilele direcții de cercetare care pot da partea de sustenabilitate a proiectului. (august- septembrie).

O2. Realizarea celor 5 mockup-uri cu materialele identificate anterior - lunile septembrie-noiembrie.

O3. Crearea unei baze reale care va constitui suportul documentar ce va sta la baza unui nou curs opțional în programa Facultății de Arhitectură de Interior și Design: „Materiale și tehnici tradiționale versus moderne în arhitectura de interior”. Și care uterior poate deveni un curs dedicat unui master de sustenabiltate și dezvoltare durabilă în arhitectura de interior.

Descrierea activităților

Activitățile propuse sunt strâns legate de obiective și de îndeplinirea acestora. (A-activitatea)

A1. Investigație. Cercetarea studiilor existente în domeniu, identificarea materialelor necesare cercetării și realizării mockup-urilor. Activitatea presupune crearea unei bazei bibliografice prin aceesarea platfomelor on line disponibile, cercetare în bibliotecă și identificarea studiilor de specialitate apărute în ultima perioadă etc. Va fi întocmită o fișă de documentare pentru fiecare material și tehnicile prin care poate fi pus în operă.

A2. Realizarea atelierelor experimentale pentru realizarea mockup-urilor. Activitatea este legată de O2 și se va desfășura în cadrul școlii împreună cu studenții Facultăților de Arhitectură de Interior și Design.

A3. Concluzii. Se vor colecta datele obținute și transforma în broșură de prezentare a celor obținute în urma cercetării. Se va realiza site-ul proiectului. Se vor promova rezultatele obținute atât la nivel local cât și internațional.

A4. Se va analiza evoluția proiectului, noile direcții de cercetare, deconturi, raportări etc.

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului în constituie studenții Facultății de Arhitectură de Interior, Design și Mobilier dar fără a exclude și celelalte facultăți interesate de finisajele interioare- min 50 studenți.

Rezultate obținute

R1. Crearea unei baze documentare cu materiale sustenabile și tehnicile prin care acestea pot fi puse în operă. Au fost contactați o serie de producători locali și distribuitori de materiale pentru arhitectura de interior, au fost adunate și catalogate o serie de fișe de produs; cercetarea în biblioteci și pe site-uri online de specialitate au condus la crearea unei bibliografii disponibile studenților și specialiștilor interesați.

R2. Construcția/realizarea a min 5 mockup-uri din materiale identificate în etapa anterioară de cercetare. Au fost organizate o serie de ateliere tematice cu studenții Facultății de Arhitectură de Interior, Design și Mobilier (aprox. 50 de studenți conform listelor de prezențe a fiecărui atelier) în urma cărora au fost experimentate materiale și a fost definitivat conceptul mockup-urilor și metodele de realizarea a acestora. La finalul acestor ateliere au fost create și experimentate o serie de materiale, ulterior acestea fiind adunate și prezentate într- expoziție finală.

R3. Realizarea curriculei pentru cursul: ”Materiale și tehnici tradiționale versus moderne în arhitectura de interior. Tendințe actuale în utilizarea materialelor sustenabile”.

R4. Realizarea unei broșuri de promovare a proiectului care a inclus informații legate de atelierele desfășurate, materialele studiate și rezultatele obținute în urma activităților practice.

R4. Au fost realizate o pagina de facebook și un site al proiectului care au asigurat vizibilitatea activităților desfășurate.
https://www.facebook.com/Materiale-Sustenabile-%C8%98i-Tehnologii-Pentru-Arhitectura-De-Interior-1844340105782949
http://materialesustenabile.com/

Rezultatele cuantificabile au fost contorizate și evaluate de către echipa de implementare alcătuită din specialiști din domeniu și de cadre didactice interesate de subiect.

Feedback-ul studenților este cel care dă valoare și conturează necesitatea proiectului. Numărul mare de studenți participanți și interesați de subiect a fost indicatorul principal utilizat la evaluarea internă a proiectului.

Echipa de proiect

Director proiect: Dr. asist. arh. de int. Mihaela (Balan) Lazăr

Echipa de implementare: Dr. asist. arh. de int. Mihaela (Balan) Lazăr, conf dr. arh. Oana Diaconescu, lect. dr. arh. Cristia Chira, asist. dr. arh. de int. Dan Adrian Ionescu, asist. dr. arh. de int. Raluca Velescu, conf. dr. arh. Carmen Dumitrescu, asist. dr. arh. Andreea Ivanciof, lect. dr. arh. Ana Maria Mortu, asist. dr. arh. Alexandra Vișan

Voluntari: drd. arh. de int. Roxana Mitarcă, drd. arh. Gabriel Petropol

Feedback participanți

Drăghici Ana-Hristiana, Arh. de Interior, anul II:

Aportul în proiect: În cadrul celor trei ateliere desfășurate la Romexpo, am discutat despre sustenabilitatea și proprietățile materialelor naturale și am realizat un plan de concepere, care ulterior, s-a materializat într-o machetă și mai multe placuțe demonstrative la atelierele de la facultate. Aportul meu, în această activitate de echipă, constă în realizarea plăcuțelor din argilă folosite pentru decorarea pereților de interior și a fișelor de materiale folosite în compoziția pentru pereții decorativi.

Impresii: Pot spune că am aflat lucruri noi de care mă voi folosi cu siguranță pe viitor. Am învațat să apreciez mai mult lucrurile care ma înconjoară și utilizarea lor în contexte cu totul și cu totul diferite. De asemenea, prin organizarea atelierelor, am putut urmari și activitatea celorlalte echipe, acumulând mai multe informații și cunoștințe noi.

Grecu Laura Stefania, anul II, Arh. de Interior:

Aportul in proiect: Am început prin participarea la atelierele ce au avut loc la Romexpo unde am făcut parte din echipa care a avut ca material de studiu stucco marmura. Ulterior, am luat parte în creearea mockup-urilor pentru stucco marmură și ipsos precum și adunarea și interpretarea informațiilor despre procesul din spatele acestor materiale care au stat la baza realizării mockup-urilor.

Impresii: Proiectul în sine a reprezentat pentru mine un loc în care să mă dezvolt. Încă de la primul atelier acest proiect a reprezentat o nouă provocare, și anume- imaginarea unui material sustenabil care derivă din ceva deja existent. Am descoperit diverse materiale și am învățat despre acestea precum și despre ce înseamnă sustenabilitatea și cât de importantă este. Totodată am avut ocazia să cunosc oameni noi cu care am lucrat și împărtășit diverse idei.