Triplex Confinium

Triplex tackling gaps and mismatches in the field of higher education for architecture and urban planning while exploring and addressing discontinuities along the national borders in-between Romania, Hungary and Serbia

https://triplex-confinium.eu

Acronim: TC
Program: Erasmus+
Acțiunea cheie: KA203 / Proiect de parteneriat strategic
Număr proiect: 2019-1-RO01-KA203-063881
Durata de implementare a proiectului: 04.11.2019 - 03.08.2022
Grant total: 299.881 EUR
Website: https://triplex-confinium.eu

Triplex Confinium este un parteneriat strategic ERASMUS+ între școlile de arhitectură din Euroregiunea DKMT și din jurul acesteia. În total, cuprinde cinci școli de arhitectură de dimensiuni diferite, o facultate de geografie și un departament de sociologie.

Proiectul pornește de la premiza insuficientei conștientizări (deopotrivă de către studenți, profesori și tineri arhitecți) a relevanței contextului cultural, a istoriei sociale, politice și economice regionale o au pentru mediul de lucru actual și pentru deciziile de proiectare. Colaborările transnaționale care abordează condițiile teritoriale complexe ale unei astfel de posibile zone de întâlnire foarte specifice, regiunea Banat (euroregiunea DKMT) - componentă culturală importantă aflată la granița dintre Europa Centrală și de Est, nu au considerat încă pe deplin relevanța politicilor arhitecturale naționale.

Parteneriatul Triplex Confinium abordează lacunele și neconcordanțele dintre politicile spațiale ale fiecărei țări partenere, precum și tendințele educaționale, recunoscând importanța diferențelor dintre cele trei țări.

Obiectivul principal al proiectului Triplex Confinium este crearea unui curricule pentru un curs de master în învățământul superior de arhitectură. Pentru a face acest lucru, partenerii lucrează la dezvoltarea abordării teoretice a programului și la testarea mai multor metode de predare. Proiectul acoperă anumite lacune de competențe în curricula existentă și abordează neconcordanțele dintre oferta educațională actuală a școlilor de arhitectură șinecesitățile mediului profesional. Proiectul oferă o perspectivă asupra modului în care universitățile partenere abordează problema spațiilor transnaționale și impactul granițelor naționale asupra dezvoltării comunităților din zonele de graniță.

Școlile de arhitectură care fac parte din echipa proiectului Triplex Confinium speră să abordeze lacunele și neconcordanțele curriculare care, în ciuda recunoașterii lor naționale sau internaționale, le izolează unele de altele atunci când sunt privite strict la nivel regional sau transnațional.

Prin proiectarea și testarea de noi module educaționale comparative pentru arhitecți legate de domenii complementare ca antropologie, științe politice, geografie socială sau instrumente digitale de interpretare a datelor sperăm să creștem gradul de conștientizare a arhitecților față de probleme comune. Acestea se adresează unui grup de 21 de profesori și 28 de studenți care lucrează împreună în două programe intensive de formare. Programul creează oportunități pentru experiențe reale, la fața locului, pentru grupul țintă al proiectului, evidențiind teoria și instrumentele necesare explorării teritoriale, precum și implementării proiectului prin tactici participative. Pe termen lung,proiectul va crea un cadru pentru parteneriate transnaționale între țările noastre vecine – România, Serbia și Ungaria, axat pe competențele grupului țintă stabilit, cu scopul de a aborda problemele comune atât în ​​ceea ce privește învățământul superior, cât și dezvoltarea regională. Prin creșterea gradului de conștientizare a patrimoniului nostru comun ca resursă palpabilă, comună, sperăm să încurajăm principalul grup țintă al proiectului să promoveze excelența în domeniul practicii spațiale, cu implicarea directă a actorilor locali: voluntari, lideri comunitari, aleși, administratori și diverse ONG-uri.

Echipa proiectului (UAUIM)

Pentru a vedea întreaga echipă de profesori: https://triplex-confinium.eu/elements/instructor-list/

Programul este imaginat ca o curriculă internațională flexibilă, cu trei componente principale:

6-8 decembrie 2019, Timișoara
Întâlnire a partenerilor
https://www.facebook.com/triplexconfinium/posts/pfbid02dbN1xwkn6ViTakHTFDdnQdctrtWYtMA6Gn4mdDbewJxxQUKY9QEBRTbEf33Ezcmyl

7 martie 2020, Jimbolia
Întâlnire informală și vizită în Jimbolia
https://triplex-confinium.eu/2020/03/28/informal-transnational-meeting-in-jimbolia

10-11 iulie 2021, Budapesta
Întâlnire intermediară a partenerilor
https://triplex-confinium.eu/2021/07/12/first-interim-transnational-meeting-hello-budapest/

17-31 septembrie 2021, Jimbolia
Școală de Vară
https://triplex-confinium.eu/jimbolia-summer-school/

2 martie 2022, Györ
Eveniment multiplicator
https://triplex-confinium.eu/2022/03/03/debrecen-multiplier-event/

5-6 martie 2022, Novi Sad
Întâlnire intermediară a partenerilor
https://triplex-confinium.eu/2022/03/13/second-interim-transnational-meeting-in-snowy-novi-sad/

16 iulie 2021 – 14 aprilie 2022
Concursul Tink Brick!
https://triplex-confinium.eu/competition/

1-14 aprilie 2022, Kikinda
Școală de Vară
https://triplex-confinium.eu/kikinda-2022/

14 aprilie 2022, Kikinda
Eveniment multiplicator
https://triplex-confinium.eu/2022/04/17/ltt2-kikinda-closing-exhibition-and-multiplier-event/

8-10 iulie 2022, Timișoara
Întâlnire a partenerilor

11 iulie 2022, Timișoara
Eveniment multiplicator

Rezultate

LTT – A collection of Pluridisciplinary Pedagogical Experiments and Field Research
https://triplex-confinium.eu/o3-ltt-final/

Concursul Think Brick!
https://triplex-confinium.eu/results

Promovare

Jimbolia Together (Exhibition + Multiplier Event):
https://triplex-confinium.eu/ro/2022/08/04/jimbolia-together-exhibition-multiplier-event/

The Bricks of Venice (Exhibition + Multiplier Event):
https://triplex-confinium.eu/ro/2022/07/31/the-bricks-of-venice-exhibition-multiplier-event/