Scholar Architect

Scholar Architect 2024

Promovarea sustenabilă a calității activității didactice centrate pe cercetare în învățământul de arhitectură și urbanism

Proiect finațat prin CNFIS-FDI-2024-F-0032

Domeniul vizat: Domeniul 5 – îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.

Scopul proiectului: Consolidarea brand-ului Scholar Architect drept entitate UAUIM dedicată susținerii calității activității didactice centrate pe cercetare în relație cu activitatea specifică a Universității, urmărind raportarea la problematici curente, tendințe din mediul academic și profesional, precum și tehnologii, pornind de la tema decodificării contextului ca obiectiv didactic de primă importanță.

Logo SCHOLARH

Obiective

Obiectiv 1: Promovarea accesului la resurse de specialitate, în special a accesului la cărți recent publicate în domeniul arhitecturii, urbanismului și domeniilor conexe, ca mod de susținere a activității educaționale prin cercetare.

Obiectiv 2: Promovarea mijloacelor de învățare digitale, într-un ritm propriu (“self-paced”), punând accent pe calitate și inovare în abordarea unor problematici actuale, pe noile tehnologii și nivelul progresului tehnologic și științific actual, în relație cu tema specifică a proiectului – decodificarea contextului.

Obiectiv 3: Cercetarea și experimentarea abordărilor diferite ale profesiei prin trimitere la obiectivele didactice asumate de UAUIM, cu accent pe tema specifică a proiectului – decodificarea contextului ca obiectiv didactic de primă importanță.

Obiectiv 4: Dezvoltarea unor materiale și activități de sinteză (tipice abordărilor Scholar Architect de până în prezent), ca mod sustenabil de îmbunătățire a calității activității didactice, privind cercetarea drept activitate ce susține și fundamentează activitatea didactică raportată la problematici curente, tendințe din mediul academic și profesional, precum și noi tehnologii.

Echipa

Echipa de management:

Echipa de implementare:

Durata de implementare a proiectului: 01 aprilie 2024 – 15 decembrie 2024

Contact

Comunitate Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/Eq7U4cCbv0h4Y9aO8erHdy (cuprinde grupuri dedicate: cercetării în proiectare, scrisului academic, surselor documentare și eticii academice)

E-mail: scholarh@uauim.ro

Facebook: www.facebook.com/scholarhuauim

Instagram: www.instagram.com/scholarh_uauim

Activități