PLUS Cultural

Actualizarea sub-pilonilor strategici de cercetare în UAUIM cu privire la Patrimoniul Cultural

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2021-021


Domeniu vizat: A. Revizuirea strategiei cercetării UAUIM – domeniu strategic de cercetare
Perioada de implementare: 05 octombrie - 10 decembrie 2021

Descriere

Scopul proiectului - Nevoia de recunoaștere și dezvoltare a potențialului patrimoniului cultural prin identificarea zonelor slab reprezentate în cercetare, în proiecte naționale și internaționale.

Proiectul propune colectarea informațiilor de la specialiștii si experții din domeniul patrimoniul cultural într-un document de sinteză ce va identifica zonele cu potențial.

Propunerea pe care o face proiectul PLUS Cultural este de a organiza o dezbatere prin care se va încerca, din știința participanților, structurarea elementelor care ar putea să favorizeze o personalitate aparte a Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” și capacitatea de a se consolida pe o nișă de cercetare a unui domeniu complex.

Se urmărește a sintetiza o colectare de interese, abilități și competențe pe care le are universitatea ca instituție, precum și a reprezentanților universității, profesori, doctoranzi, studenți, în această misiune. Cu aceste informații care se vor adăuga celor identificate la alte departamente (de exemplu atât la cele de la Facultatea de Arhitectură, cât și cele de la Facultatea de Urbanism există preocupări pe partea de reziliență, sustenabilitate și schimbări climatice), se va încerca crearea unui grup de lucru care să conducă și să gestioneze viitoarea scriere a Strategiei cercetării a UAUIM.

Echipă

Director de proiect: Cercet. științ. dr. arh. Mara Popescu

Asistenți proiect:

Experți:

Structură

Proiectul este structurat în 4 activități principale, fiecare activitate având subactivități necesare implementării :

Activitatea 1 – Management de proiect

Managementul de proiect cuprinde sub-activități ca: ședințe, raportări și promovare proiect.

Sub-activitățile cuprind ședințe de tip: kick-off meeting (ședință de început de proiect), ședințe legate de stadiul documentului/lor, verificare redactare document strategic sintetic și sedința finală.

Activitatea 2 – Organizare

Organizarea cuprinde următoarele sub-activități: Identificarea specialiștilor relevanți domeniului și stabilirea echipei de prelucrare a datelor, pregătirea materialelor, organizare conferință/masă rotundă

Activitatea 3 – Conferință/Masă rotundă

Această activitate presupune întâlnirea echipei de lucru cu specialiștii și experții invitați.

Evenimentul, cu circuit închis și găzduit online prin platforma Zoom, va cuprinde prelegeri ale unor specialiști recunoscuți din instituția organizatoare care vor prezenta, din diverse perspective și utilizând abordări calitative și cantitative, în detaliu, tematici și studii de caz vizând protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural.

Activitatea 4 – Elaborare document proiect

Această activitate se referă efectiv la colectarea recomandărilor rezultate în urma mesei rotunde, prelucrarea datelor și selectarea lor, finalizarea documentului propus.