MERSI+

Mobilitate, echitate, reziliență, spații incluzive în mediul construit existent

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2023-005

Scop: MERSI+ propune consolidarea unei abordări sustenabile a fondului construit existent față de utilizatorii cu variate abilități, prin integrarea ca plusvaloare în educația de arhitectură a principiilor și soluțiilor de proiectare incluzivă.

Domeniu vizat: G. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Design incluziv și dezvoltarea de soluții pentru comunitățile expuse la riscuri.

Cod: UAUIM-FFCSU-2023-005

Perioada de implementare: 17 iulie – 10 decembrie 2023

Contact: mersi.uauim@gmail.com

Obiective

OS1. Conștientizarea de către cel puțin 100 de studenți a barierelor în calea mobilității și incluziunii pentru utilizatorii cu dizabilități permanente, temporare și contextuale, prin intermediul unor experiențe ghidate de explorare a spațiilor exterioare și interioare, în perioada octombrie – noiembrie 2023.

OS2. Dezvoltarea corelată a unor metode, tehnici de lucru și instrumente integrate în cel puțin 5 discipline din semestrul I al anului universitar 2023-2024, din Facultățile de Arhitectură (FA) și Arhitectură de Interior (FAI), dedicate anilor I, IV și V, pe tot parcursul proiectului.

OS3. Valorizarea soluțiilor de accesibilizare a fondului construit existent propuse de studenți pe parcursul a cel puțin 3 discipline din semestrul I, 2023-2024, FA și FAI, prin realizarea unui catalog de proiecte, participarea la conferințe, aplicarea cu un rezumat pentru publicare și lansarea unei expoziții de design incluziv până în luna decembrie 2023.

Echipa

Descrierea proiectului

Designul incluziv se conturează astăzi ca o componentă vizibilă a proiectării sustenabile, fiind cuantificat în standardele de evaluare a sustenabilității clădirilor. Transmiterea valorilor asociate echității, rezilienței și incluziunii în societate reprezintă un atu important aflat la îndemâna școlii de arhitectură.

Parcursul primului proiect de cercetare MERSI, UAUIM-FFCSU-2022-008, (focusat pe tema spațiilor destinate învățământului special) a conturat un nucleu profesional valoros de cadre didactice, studenți, doctoranzi, arhitecți absolvenți ai UAUIM specializați în domeniul proiectării incluzive și alți profesioniști interesați de optimizarea mediului construit pentru comunitățile expuse la riscuri.

Conferința și masă rotundă „MERSI pentru Design Incluziv” desfășurate în UAUIM în 09.12.2022 au generat o bază consistentă de dialog. Dezbaterile au scos în evidență un nivel încă sumar de integrare a designului incluziv în educația de arhitectură. Unii studenți beneficiază de discuții, corecturi sau prezentări, însă nu au loc activități curriculare structurate de învățare experențială.

Experiențele ghidate de explorare a spațiilor urbane și interioare vor aprofunda modalități de identificare a barierelor fizice și sociale prin deplasarea temporară testând o dizabilitate motorie (fotolii rulante), vizuală (ochelari opaci și bastoane albe) sau auditivă (dopuri pentru urechi și căști de protecție).

Etapele de investigare prevăzute pentru fiecare disciplină integrată în proiect vor viza generarea unor soluții arhitecturale utile unei game cât mai largi de utilizatori cu vârste, nevoi și abilități variate.

MERSI+ promovează proiectarea responsabilă, centrată pe nevoile tuturor categoriilor de utilizatori și sporirea conștientizării acestei responsabilități în rândul studenților, prin corelarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor aplicate de cadrele didactice, pentru o integrare eficientă și atractivă a abordării incluzive în educația de arhitectură.

Activități

AG. (OS1, OS2, OS3) Activități generale pe tot parcursul proiectului.

AG.1. Activități de management de proiect.

AG.2. Integrarea elementelor de identitate vizuală create în MERSI (2022) în documente MERSI+.

AG.3. Achiziționarea kitului de accesibilitate și a altor cheltuieli materiale.

AG.4. Pregătirea instrumentelor de lucru.

AG.5. Organizarea categoriilor variate de materiale vizuale și scrise.

AG.6. Crearea textelor, materialelor vizuale și documentațiilor care vor contribui la comunicarea activităților și la diseminarea rezultatelor.

AG.7. Promovarea proiectului pe website-ul UAUIM, în social media și pe platformele online ale organizațiilor colaboratoare în proiect.

A1. (OS1, OS3) Generarea unei baze de date în platforma online Google Slides, cu vizualizare liberă, care va continua să acumuleze și după încheierea proiectului exemple de bune practici și rezolvări incluzive în arhitectură, design, amenajări urbane, peisaj.

https://drive.google.com/drive/folders/1YaIYAWLAgU7m3qr7Zrd3bBn-R7slx3a9?usp=sharing

A2. (OS1, OS2) Organizarea de activități experențiale pentru studenți – prezentări interactive și tururi ghidate:

6 prezentări susținute de cadrele didactice din echipa de proiect și invitați din partea unor entități care activează în domeniul incluziunii:

09.10.2023 – prezentare susținută de lect. dr. arh. Oana Mihăescu, integrată în lansarea de temă a opționalului Reabilitarea Fondului Construit, FA, anul V.

17.10.2023 – prezentare susținută de dr. arh. Iris Popescu și Alexandru Cucu (AMAIS), integrată în ST-101, FAI, AI, anul IV;

24.10.20233 prezentări interactive, integrate în disciplina ST-101, FAI, AI, anul 4, invitați:

Ștefan Ilioaica și Ana Maria Costache, AMAIS: deplasarea pentru persoanele cu deficiențe de vedere și de auz;

Paul Bogorin și Phantom: deplasarea pentru persoanele cu deficiențe de vedere însoțite de un câine ghid;

Fundația Motivation România: deplasarea pentru persoanele utilizatoare de fotoliu rulant.

08.12.2023 – prezentare susținută de lect. dr. arh. Oana Mihăescu, integrată în proiectul pe tema sustenabilității ST-23, FA, anul V.

ST-23 PTA4 an 5 2023-2024 SC07 Accesibilitate si proiectare incluziva 08.12.2023.pdf

24.10.2023 – Tururi ghidate de explorare a spațiilor UAUIM în 8 echipe de studenți FAI, AI, anul IV, testând o dizabilitate motorie / vizuală / auditivă, prin utilizarea kitului de accesibilitate.

07.11.2023 – 8 prezentări analitice ale echipelor de studenți FAI, AI, anul IV privind traseele parcurse, experiențele trăite, factorii de tip barieră și factorii promotori în calea mobilității, accesibilității și incluziunii.

A3. (OS1) Analiza comparativă și evaluarea de către membrii echipei de proiect a fișelor de observație, planșelor de analiză și exemplelor de bune practici propuse de studenți în urma experiențelor ghidate de explorare a spațiilor.

A4. (OS1, OS2) Îndrumarea echipelor de studenți FAI, AI, anul IV pentru realizarea a 12 machete cu mood board-uri și coduri QR care trimit către 12 proiecte de reamenajare incluzivă a 4 spații cu diferențe de nivel din UAUIM.

A5. (OS1, OS2) Îndrumarea a 10 echipe de studenți ai anului V, FA, pentru realizarea unor planșe conceptuale de analiză și scenarii de mobilitate și abordare arhitecturală incluzivă a siturilor aferente fondului construit existent studiat în mod integrat (8 echipe în cadrul ST-81 și 2 echipe în ST-23)

A6. (OS3) Organizarea expoziției multisenzoriale EXPO MERSI+ pe tema designului incluziv, lansate în decembrie 2023, integrată în 6 discipline.

A7. (OS3) Realizarea unui catalog de planșe conceptuale de analiză, scenarii de mobilitate și abordare arhitecturală incluzivă și proiecte de reamenajare interioară propuse în cadrul disciplinelor menționate de studenții FA și FAI.

A8. (OS3) Participarea la 4 conferințe internaționale de către colective formate din 3 membri ai echipei de proiect MERSI+ și un membru al echipei MERSI cu lucrări acceptate spre publicare la secțiuni dedicate designului incluziv (3 lucrări in extenso, 3 prezentări orale onsite și un poster prezentat online).

Rezultate

R1. (A1): Bază vizuală de date structurată online pe 10 categorii de exemple și detalii de rezolvări incluzive în arhitectură, design, amenajări urbane, peisaj.

https://drive.google.com/drive/folders/1YaIYAWLAgU7m3qr7Zrd3bBn-R7slx3a9?usp=sharing

R2. Rezultate obținute în urma integrării proiectului MERSI+ în activități curriculare cu studenți FA și FAI:

R2.1. (A2): 8 analize de accesibilitate privind traseele efectuate în UAUIM realizate de echipele de studenți FAI, AI, anul IV, integrate în disciplina ST-101.

R2.2. (A2-4): 12 proiecte privind reconfigurarea a 4 zone din UAUIM (spații având diferențe de nivel) realizate de echipele de studenți FAI, AI, anul IV, integrate în disciplina ST-101.

R2.3. (A2-3 și A5): 8 analize de accesibilitate realizate de echipele de studenți FA, anul V, integrate în disciplina ST-81.
R2.3. Ghid de analiza ST-81 Reabilitarea fondului construit.pdf

R2.4. (A2-3 și A5): 2 analize de mobilitate realizate de echipele de studenți FA, anul V, integrate în disciplina ST-23.
R2.4. Ghid de analiza ST-23 Design incluziv.pdf

R2.5. (A3, A6): 55 schițe tridimensionale și multisenzoriale realizate de studenții anului V, FAI, AI – în cadrul disciplinei PID-119.

R2.6. (A2-6): 60 studenți FAI, AI, anul IV au aplicat cunoștințele dobândite privind designul incluziv în proiecte; 62 studenți anul V, FA, UAUIM au dobândit cunoștințe privind designul incluziv prin integrarea activităților în disciplinele ST-81 și ST-23; 6 grupe de studenți din anul IV, FA și 5 grupe din anul V, FA au beneficiat de îndrumare pentru integrarea accesibilității și designului incluziv în proiectele de atelier din sem. I, din partea membrilor echipei MERSI+.

R3. (A1-8): 14 cadre didactice și 2 doctoranzi UAUIM și-au dezvoltat și corelat metodele, tehnicile de lucru și instrumentele aplicate în direcția proiectării incluzive în 7 discipline din sem. I al anului univ. 2023-2024 (ST-16, ST-23, ST-81, ST-101, PID-3, PID-93, PID-119, PID-165).
R3. MERSI+ Ghid de observatii.pdf

R4. (AG): Kit de accesibilitate pentru tururi de observație (în vederea experimentării temporare a unei dizabilități motorii, vizuale și / sau auditive):

R5. (AG): Activități și rezultate comunicate și diseminate pe pagini de social media, pe website-ul uauim.ro și pe paginile colaboratorilor din proiect.

R6. (A6): Expoziția multisenzorială EXPO MERSI+ lansată în decembrie, 2023 pe holul de la etajul 4, corpul istoric UAUIM care prezintă rezultate obținute de studenți prin integrarea designului incluziv în 6 discipline:

ST-23 Proiect tehnologie arhitecturală (4), FA, anul V, titular: conf. dr. arh. Radu Pană:

ST-81 Proiect reabilitarea fondului construit, FA, anul V, co-titular: conf. dr. arh. Zina Macri:

ST-101 Sustenabilitate și tehnologie în arhitectura de interior, FAI, specializarea Arhitectură de Interior (AI), anul IV, titular: conf. dr. arh. Gabriel Negoescu:

PID-3 Studiul formei (1), FAI, AI, anul I, titular: lect. dr. arh. Marilena Negulescu:

PID-119 Schiță (5.1), FAI, AI, anul V, titular: conf. dr. arh. Cristina Pană:

PID-165 Sustenabilitate și tehnologie, FAI, specializările Design de produs (DP) și Mobilier și amenajări interioare (MAI), anul III, sem. 1, titular lect. dr. arh. Daniel Armenciu:

R7. (A3-A5 și A7): Catalog de planșe conceptuale de analiză, scenarii de mobilitate și abordare arhitecturală incluzivă și proiecte de reamenajare interioară realizate de studenții FA, anul V și FAI, anul IV.

ST-23 Proiect tehnologie arhitecturală (4)

ST-81 Proiect reabilitarea fondului construit

ST-101 Sustenabilitate și tehnologie în arhitectura de interior, FAI

R7 ST-101 Catalog proiecte rampe UAUIM 2023.pdf (260 MB)

R8. (A8): 4 participări la conferințe internaționale de către colective formate din 3 membri ai echipei de proiect MERSI+ și un membru al echipei MERSI, 3 lucrări in extenso acceptate spre publicare la secțiuni dedicate designului incluziv, 3 prezentări orale onsite și un poster publicat și prezentat online.