VIZ_ARG 2023

Creșterea vizibilității revistei Argument – publicație știintifica de arhitectură și urbanism a UAUIM înființată în 2009

UAUIM-FFCSU2023-016

VIZ_ARG2023 Creșterea vizibilității revistei Argument – publicație știintifica de arhitectură și urbanism a UAUIM înființată în 2009

Domeniu vizat: Domeniul B. Dezvoltarea și indexarea publicațiilor UAUIM

Scopul proiectului

Dezvoltarea și creșterea vizibilității în plan național și internațional a revistei Argument publicată sub egida Editurii Universitare “Ion Mincu”, UAUIM, precum și sprijinirea activității editoriale a acesteia.

Obiective

Obiectiv 1: Sprijinirea revistei Argument în activitatea editorială și continuarea demersurilor de creștere și satisfacere a cerințelor de indexare

Obiectiv 2: Continuarea demersurilor de creștere a vizibilității revistei Argument și accesului la materialele publicate în paginile acesteia pe plan național și internațional

Obiectiv 3: Promovarea pe platforme specifice (Facebook, Instagram, website) și în cadrul unor discuții online a revistei Argument și a activităților specifice acesteia

Echipa de implementare

Prof. dr. arh. Mitrache Anca - director proiect

Asist. dr. arh. Anda-Ioana Sfinteș

Șef. lucr. dr. arh. Veronica Maria Zybaczynski

Asist. dr. arh. Radu Sfinteș

Asist. dr. arh. Anca Constantin

Rezultate