Living Danube Limes

“Living Danube Limes” este un Program Transnațional Dunărea finanțat de EU. Programul se axează pe conectarea, activarea, cercetarea, conservarea și punerea în valoarea a Limesului Roman Dunărean, ca patrimoniu transnational de foarte mare importanță, pentru crearea bazelor unei viitoare Rute Culturale Europene.

“Living Danube Limes” înseamnă: valorificarea patrimoniului cultural și promovarea turismului sustenabil prin punerea în valoare a patrimoniului Limesului Dunărean ca bază pentru o rută culturală.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/living-danube-limes

Obiectivele proiectului:

 • Principalul obiectiv al proiectului este conectarea regiunii Dunării prin patrimoniul Roman. Proiectul își propune să susțină conservarea patrimoniului prin conștientizarea valorii sale, respectând diversitatea și specificul local, Limesul Dunărean nefiind doar o graniță defensivă ci și o vastă zonă de schimburi comerciale.
 • Proiectul susține nominalizarea pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO a întregului Limes Dunărean, cu accent pe procesul de nominalizare din Croația, Serbia, România și Bulgaria.
 • Un alt obiectiv este reprezentat de crearea bazelor pentru o viitoare Rută Culturală Europeană care să traverseze întreaga Regiune Dunăreană.
 • Susținerea turismului ecologic și sustenabil prin strategii specific create pentru regiunea Limesului Dunărean este un alt obiectiv important al proiectului.

Realizările proiectului:

 • O galeră romană din secolul al IV-lea d.C. va fi construită, folosind unelte specific romane. În timpul proiectului, ambarcațiunea va naviga de-a lungul Dunării în 2022, cu un echipaj internațional la bord, care să pună în evidență caracterul de liant al Limesului Dunărean. La sfârșitul proiectului, ambarcațiunea va fi pusă la dispoziția fiecărui sit pilot pentru o perioadă de un an, ca punct de atracție și motivație pentru viitoare investiții pe situl pilot.
 • Prin aplicarea unor tehnologii non invazive de măsurare, se vor completa datele lipsă pentru situl pilot.
 • O aplicație Living Danube Limes va fi creată pentru a oferi acces la catalogul argheologic și istoric al regiunii Dunărene, care va cuprinde informații din studii mai vechi dar și date noi, rezultate din activitatea de cercetare din timpul Proiectului.
 • Se va reconstrui prin “Virtual” si “Augmented Reality” infrastructura originală a Limesului Dunărean din informațiile obținute prin releveele de pe siturile pilor, acestea fiind incluse în aplicația Living Danube Limes.
 • Organizarea unui “Cluster” transnațional de muzee
 • Punerea bazelor unui “Cluster” transnațional de muzee va susține prezentarea patrimoniului Roman din regiunea Dunării pentru a permite o mai bună vizibilitate și înțelegere a amplorii și importanței peisajului istoric, ca element legătura.

Popularizarea trecutului roman si posibilitatea de a-l face tangibil

 • Proiectul va stabili 8 situri pilot naționale cu activități publice de tipul evenimentelor cu caracter istoric, ateliere de meșteșuguri istorice.
 • Reconstrucția fizică pe siturile pilot va completa reconstruirea virtuală și va avea ca scop dezvoltarea interesului și a unor proiecte și investiții viitoare
 • Workshop-uri pentru răspândirea meșteșugurilor și tehnicilor istorice se vor organiza și documenta.
 • O croaziere “living-history” din Germania până la Marea Neagră, cu grupuri internaționale ce vor conduce ambarcațiunea romană reconstruita, din secolul al IV-lea d.C., va fi organizată la sfârșitul proiectului. Ambarcațiunea și echipajul ei se vor opri la fiecare sit pilot pentru a participa la festivaluri de istorie trăită (Living history), ce va permite o interacțiune largă cu publicul.

Living Danube Limes a început în iulie 2020 și se va desfășura până în decembrie 2022. Consorțiul este format din 19 parteneri de proiect si 27 de parteneri asociați strategici din Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România și Republica Moldova.

Obiectivul specific al programului este: SO 2.2 Susținerea utilizării sustenabile a resurselor și patrimoniului cultural și natural.

Acest proiect are un buget total de 3,151,121.20€, finanțat de ERDF, IPA II si ENI-MD.

Instituția finanțatoare: EU INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Durata proiectului: 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2022 (30 de luni)

Partener coordonator: University for Continuing Education Krems, Danube University Krems, Austria

Partenerii proiectului:

 • Friedrich-Alexander University Erlangen - Germany
 • Paris-Lodron University of Salzburg - Austria
 • University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” Bucharest - Romania
 • National Tourism Cluster "Bulgarian Guide" - Bulgaria
 • Budapest University of Technology and Economics - Hungary
 • DAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership - Hungary
 • Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences – Czech Republic
 • Municipal Monument Preservation Institute Bratislava - Slovakia
 • Slovak University of Technology in Bratislava - Slovakia
 • Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology - Austria
 • Centre for Heritage Interpretation - Bulgaria
 • Museum of National History and Archaeology Constanta - Romania
 • Association of Danube River Municipalities “Danube” - Bulgaria
 • Institute of Archaeology of Republic of Croatia – Croatia
 • National Institute for Research and Development in Tourism - Romania
 • Institute of Archaeology Belgrade - Serbia
 • University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences - Serbia
 • Orhei District Council – Republic of Moldova