“Living Danube Limes” este un Program Transnațional Dunărea finanțat de EU. Programul se axează pe conectarea, activarea, cercetarea, conservarea și punerea în valoarea a Limesului Roman Dunărean, ca patrimoniu transnational de foarte mare importanță, pentru crearea bazelor unei viitoare Rute Culturale Europene.

“Living Danube Limes” înseamnă: valorificarea patrimoniului cultural și promovarea turismului sustenabil prin punerea în valoare a patrimoniului Limesului Dunărean ca bază pentru o rută culturală.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/living-danube-limes

Obiectivele proiectului:

Realizările proiectului:

Popularizarea trecutului roman si posibilitatea de a-l face tangibil

Living Danube Limes a început în iulie 2020 și se va desfășura până în decembrie 2022. Consorțiul este format din 19 parteneri de proiect si 27 de parteneri asociați strategici din Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România și Republica Moldova.

Obiectivul specific al programului este: SO 2.2 Susținerea utilizării sustenabile a resurselor și patrimoniului cultural și natural.

Acest proiect are un buget total de 3,151,121.20€, finanțat de ERDF, IPA II si ENI-MD.

Instituția finanțatoare: EU INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Durata proiectului: 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2022 (30 de luni)

Partener coordonator: University for Continuing Education Krems, Danube University Krems, Austria

Partenerii proiectului: