VIZ-UAUIM

Creșterea vizibilității producției științifice a UAUIM la nivel național și internațional

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-005

Domeniu vizat: D. Indexare publicații UAUIM

Scopul proiectului

Creșterea vizibilității publicațiilor scoase sub egida Editurii Universitare „Ion Mincu” și astfel a producției științifice la nivel instituțional prin informare și obțineri de recunoașteri ale autorilor și materialelor produse de aceștia, precum și prin demersuri de indexare în baze de date naționale și internaționale.

Obiective

Obiectiv 1. Valorificarea unor materiale publicate sub egida Editurii Universitare „Ion Mincu” cel puțin în ultimii 3 ani

Obiectiv 2. Creșterea gradului de recunoaștere a autorilor din UAUIM și a materialelor produse de aceștia

Obiectiv 3. Demararea unui proces susținut de creștere a vizibilității și recunoașterii revistelor Argument, CSAV Journal

Obiectiv 4. Sprijinirea revistelor Argument, CSAV Journal în activitatea editorială și în demersurile de satisfacere a cerințelor de indexare

Echipa de implementare

Rezultate