StuFoArh

Studiul Formei la Arhitectură: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură și design, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2023-011

Proiectul „Studiul Formei la Arhitectură: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură și design, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți”, acronim StuFoArh, finanțat prin FCSU-2023-011 domeniul E. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Patrimoniu cultural, material sau imaterial, finanțat din Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2023, din bugetul Ministerului Educației, continuă cercetarea de arhivă și accesibilizarea unor lucrări studențești din Arhiva Catedrei Studiul Formei, scanarea și integrarea într-o bază de date, conservarea acestora (arhivare), contextualizarea prin interviuri cu foști profesori, acestea fiind relevante pentru caracterul lor memorialistic și identitar, dar și pentru evoluția învățământului de arhitectură și design.

Acest proiect se alătură demersurilor de promovare și diseminare a valorilor identitare din Școala de Arhitectură de-a lungul timpului, până în zilele noastre, început acum doi ani prin proiectul „ScanDip130Arh: ScanDiplome 130 ani de Arhitectură -Scanare și digitalizare fond proiecte de diplomă Arhitectură 1912-1950”, https://scandip130arh.uauim.ro/category/diploma/, https://scandip130arh.uauim.ro/materiale-promotionale/ continuat anul trecut prin proiectul TradArh130 - Tradiții ale Școlii de Arhitectură la 130 ani de la înființare: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți (https://tradarh130.uauim.ro/, Traditii ale Scolii de Arhitectura la 130 de ani de la infiintare.pdf (42 MB)

lucrarea „StuFoArh – Studiul Formei la Arhitectură: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură și design, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți” integrându-se firesc în seria tematică “Din colecțiile Școlii de Arhitectură”.

Proiect „Studiul Formei la Arhitectură: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură și design, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți

Acronim: StuFoArh

Proiect finanțat prin Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare UAUIM 2023, din bugetul Ministerului Educației

Domeniul strategic de finanțare: E. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Patrimoniu cultural, material sau imaterial

Acord/Contract de finanțare/Fișa de execuție/ FFCSU-UAUIM-FFCSU-2023-011

Perioada de implementare: 1 iulie – 10 decembrie 2023

Contact: centru.expozitional@uauim.ro

Broșura proiectului: StuFoArh – Studiul Formei la Arhitectură: Cercetare documentară, scanare și digitalizare fonduri de arhivă relevante pentru evoluția învățământului de arhitectură și design, preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți

Despre proiect

Cotinuând proiectele de cercetare din anii trecuți, ScanDip130 (diplome și lucrări studențești) și TradArh (tradiții didactice) ale CED UAUIM, propunem punerea în valoare a resurselor documentare prezente în cadrul UAUIM prin conservarea și accesiblizarea unei arhive provenite de la Catedra Studiul Formei, relevantă pentru evoluția învățământului de arhitectură și design, precum și a direcțiilor de cercetare și studiu ale studenților arhitecți.

Departamentul Informare-Documentare prin compartimentele sale (CED și Bibliotecă) păstrează o vastă documentație vizuală, relevantă pentru evoluția învățământului de arhitectură și pentru preocupările și direcțiile de cercetare ale studenților arhitecți. Se conturează astfel posibilitatea de creare a unui instrument de lucru pentru istorici, arhitecți, cadre didactice dar mai ales pentru doctoranzi și cercetători, constând într-o bază de date de imagini accesibilă online.

Astfel am identificat nevoia de digitizare și digitalizare.

O parte din munca de scanare va fi asigurată de doctoranzi voluntari, sub supravegherea unui muzeograf ce va asigura însușirea și respectarea normelor de conservare și prezervare a documentelor pe suport papetar. De asemenea, aceștia vor fi implicați în prelucrarea imaginilor rezultate, iar bibliotecarii cu experiență vor asigura catalogarea și indexarea corectă a acestora, în colaborare cu un cadru didactic specializat în arhitectură, iar fișierele rezultate vor fi încărcate într-o bază de date, cu o interfață accesibilă, în care se vor putea face căutări și selecții după diferite criterii.

Vom înregistra două interviuri cu profesori UAUIM și vom elabora un catalog pentru a marca și editorial acest proiect.

Proiectul satisface nevoia de accesibilizare și contextualizare a resurselor documentare și vizuale din domeniul arhitecturii, conservarea și diseminarea online a acestora atât în format digital, cât și în format tipărit.

Echipa

Director proiect

Cercetare de arhivă, scanare-fotografiere, pregătire fișiere pentru baza de date:

Cercetare de arhivă, inclusiv grafică, tehnoredactare, machetare broșură:

Cercetare de arhivă, prelucrare fișiere interviuri:

Consultanți de specialitate istoria arhitecturii și design (invitați)

Invitați:

Voluntari:

Scopul proiectului

Accesibilizarea unor lucrări studențești din Arhiva Catedrei Studiul Formei, scanarea și integrarea într-o bază de date, conservarea acestora (arhivare), contextualizarea prin interviuri cu foști profesori, acestea fiind relevante pentru caracterul lor memorialistic și identitar, dar și pentru evoluția învățământului de arhitectură și design.

Obiectivele proiectului

OG.1: Asigurarea calității resursei umane implicate în cercetarea științifică, inclusiv implicarea a doi studenți în cercetare

OS.1.1. Cercetarea documentară și contextualizarea unui fond documentar de aprox. 3000 unități, în cadrul unei echipe omogene cu minimum șapte membri, specialiști și studenți din domenii conexe.

OS.1.2. Conservarea a min 300 de documente originale din CED prin transferarea conținutului informațional în format digital, accesibil online, introducerea în plicuri, mape neacide, tipodimensionate

OS.1.3. Instruirea a doi studenți doctoranzi, prin implicarea acestora în implementarea proiectului, precum și familiarizarea cu normele de conservare, cu tehnicile de scanare și prelucrare, cu noțiuni de catalogare și indexare, infrastructură informațională

OG.2: Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și finanțarea activității de cercetare

OS.2.1. Asigurarea echipamentelor necesare realizării și redării a două interviuri cu profesori, pentru contextualizarea documentelor prezentate în cadrul proiectului.

OG.3: Creșterea performanței și vizibilității cercetării românești în plan internațional prin comunicarea și promovarea proiectului online și offline

OS.3.1. Realizarea bazei de date min 300 imagini accesibilă on-line

OS.3.2. Publicarea unui catalog cu documentele scanate

OS.3.3. Diseminarea online a interviurilor

Descrierea activităților

A1. Management de proiect

A1.1. Pregătirea cadrului de implementare a proiectului (constituirea echipei de proiect și stabilirea atribuțiilor finale ale fiecărui membru).

A1.2. Elaborarea și agrearea unui plan de acțiune; gestiunea resurselor umane; managementul financiar al proiectului.

A1.3. Raportare și comunicare (semnarea contractului de finanțare și a oricăror documente care se vor dovedi necesare pe parcursul implementării, realizarea rapoartelor și documentelor justificative solicitate în vederea decontării cheltuielilor).

A1.4. Dezbateri interne și discuții despre desfășurarea proiectului și despre sustenabilitatea acestuia, ce ar trebui îmbunătățit din punct de vedere conceptual, dar și tehnic.

A1.5. Dezbateri interne și discuții despre desfășurarea proiectului și despre sustenabilitatea acestuia, ce ar trebui îmbunătățit din punct de vedere conceptual, dar și tehnic.

A2. Achiziționarea echipamentelor necesare realizării și redării interviurilor.

A3. Cercetarea documentară, adaptarea bazei de date la noile tipuri de documente

A3.1. Cercetarea și documentarea fondurilor documentare și stabilirea priorităților de digitizare conform temei de cercetare, în corelație cu proiectele anterioare.

A3.2. Selectarea materialelor relevante temei de cercetare propuse.

A3.3. Pregătirea materialelor documentare pentru scanare/ fotografiere (desprăfuire, deplieri, etc.).

A3.4. Scanarea/fotografierea efectivă cu respectarea normelor de conservare.

A3.5. Prelucrarea fișierelor rezultate.

A3.6. Catalogarea și indexarea acestora, adăugând informații relevante, crearea de hyperlinkuri către documente conexe, respectând legislația drepturilor de autor.

A3.7. Integrarea în baza de date, accesibilă online, pe baza descriptorilor stabiliți, pentru a facilita regăsirea informației.

A4. Realizarea unui catalog în fomat fizic

A4.1. Redactare, tehnoredactare, paginare, corectură, tipărire pentru o lucrare cu extrase din materialele selectate.

A5. Realizarea a două interviuri pentru contextualizarea imaginilor scanate

A5.1. Înregistrarea interviurilor, prelucrarea fișierelor rezultate, publicarea acestora online.

A6. Monitorizare și evaluare

A6.1. Urmărirea indicatorilor calitativi și cantitativi stabiliți.

A6.2. Analiza implementării activităților și a atingerii rezultatelor.

A6.3. Întocmirea raportului narativ al proiectului.

Rezultate

R1. O echipă de min. cinci specialiști și participarea a min. doi doctoranzi la procesul de scanare și intervievare a profesorilor UAUIM (A1);

R2. echipamente de înregistrare și redare audio-video, accesibile cadrelor didactice și cercetătorilor UAUIM (A2);

R3. o bază de date cu 300 de imagini digitizate (A3): https://stufoarh.uauim.ro/

R4. o lucrare în format tipărit, 100 pag., color, tiraj 50 exemplare (A4), plus format electronic accesibil online:
Carte StuFoArh.pdf (104 MB)

R5. două interviuri cu cadre didactice UAUIM, accesibile online și offline.

Interviu Marius Marcu-Lapadat