CASA

Comunitate academică, Școala de arhitectură/UAUIM – curicula academică, structura educațională, cadre didactice

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-005

Titlu proiect Comunitate academică, Școala de arhitectură/UAUIM – curicula academică, structura educațională, cadre didactice
Acronim proiect CASA
Domeniu vizat B. Acces la baze de date și dotări bibliotecă – domeniu strategic de cercetare

Durata proiectului 4 luni

Scopul proiectului

Creșterea vizibilității naționale și internaționale a Școlii de Arhitectură românești – „Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu” București

Obiectivele proiectului

Digitalizarea informației de arhivă Evidențierea evoluției istorice a învățământului pe specialitățile curiculei academice Analize statistice privind dinamica și diversitatea disciplinelor de studiu Structura corpului profesoral ca specializare Evidențierea personalităților care au contribuit la consolidarea școlii de arhitectură românești

Descrierea activităților

Echipa

Management: prof. em. dr. arh. Cristina Olga Gociman

Implementare: prof. dr. arh. Nicolae Lascu, conf. dr. arh. Andra Panait, conf. dr. arh. Codina Dușoiu, lect. dr. arh. Ana Maria Dobre, asist. dr. arh. Mihaela Bălan, dr. Claudia Popescu, drd. Valentin Popescu, drd. arh. Traian Colțan, drd. arh. Alexandru Iftimie, drd. Arh. Cristina Șopîrleanu, drd. arh. Didier Chifan