Este disponibil și în 2023 un fond din partea Ministerului Educației pentru UAUIM, adresat finanțării cercetării științifice universitare, pentru care vă invităm să consultați Pachetul de informații și Anexele din pdf-ul și arhiva zip atașate.

Termen limită pentru transmiterea propunerilor pentru competiția din iulie este 22 mai 2023, ora 10.00 EET. Calendarul detaliat poate fi consultat mai jos.

Obiectivele acestui fond, precum și domeniile pentru care se finanțează proiecte în cadrul UAUIM sunt următoarele:

  1. creșterea calității resursei umane specializate în cercetarea științifică din universități, inclusiv implicarea studenților în cercetare;
  2. dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și finanțarea activității de cercetare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat;
  3. creșterea performanței și vizibilității cercetării românești în plan internațional.

A. Acces la baze de date și dotări bibliotecă, sprijin publicare pentru personalul didactic, de cercetare, studenți, doctoranzi și absolvenți UAUIM;

B. Dezvoltarea și indexarea publicațiilor UAUIM;

C. Training laboratoare UAUIM, creșterea competențelor și perfecționarea personalului UAUIM

D. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Dezvoltare Durabilă - soluții bazate pe natură, infrastructură verde, materiale ecologice, aspecte de circularitate pentru materiale și sisteme constructive/urbane, adaptare la schimbări climatice etc.

E. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Patrimoniu cultural, material sau imaterial.

F. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Realitate virtuală, inteligență artificială, fabricație aditivă, tehnologii noi și digitalizare.

G. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Design incluziv și dezvoltarea de soluții pentru comunitățile expuse la riscuri.

H. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării în UAUIM (altele față de cele de mai sus)

În anul 2023 nu se vor aloca fondurile pe domenii, pentru proiectele depuse in competiție se vor acorda puncte suplimentare pentru încadrarea acestora in domeniile strategice propuse.

Calendarul competiției este următorul:

Lansarea perioadei de depunere a proiectelor 9 mai 2023
Termen de depunere a proiectelor 22 mai 2023, ora 10.00 EET
Transmitere întrebări și clarificări la cercetare@uauim.ro 9-19 mai 2023
Evaluarea proiectelor și afișarea rezultatelor preliminare și a bugetelor aprobate de comisia de evaluare 23 mai 2023
Depunerea contestațiilor 24 mai 2023, ora 10.00 EET
Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale și a bugetelor aprobate per proiect 25 mai 2023
Actualizarea cererilor admise la finanțare (Anexa 1a) conform bugetelor aprobate / observațiilor comisiei de evaluare și înregistrarea acestora la registratura UAUIM (= data de începere a proiectelor) / Termen de înregistrare a cererilor admise la finanțare actualizate (Anexa 1a) ** 25 mai - 31 mai 2023
Termen de transmitere a referatelor de angajare pentru contractele de muncă necesare desfășurării activităților*** 25 mai - 30 iunie 2023
Termen de transmitere al planului de achiziții 30 iunie 2023
Termen OBLIGATORIU de finalizare al achizițiilor din proiecte 1 noiembrie 2023
Termen OBLIGATORIU de încheiere al contractelor de muncă 29 noiembrie 2023
Finalizarea proiectelor cel târziu la 10 decembrie 2023
Transmiterea spre aprobare către Consiliul de Administrație al UAUIM, a Anexei 3 AUTOEVALUARE / RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR 15 ianuarie 2024, ora 10.00 EET

Mai multe detalii cu privire la tipurile de cheltuieli finanțate, alocare bugetară, procedura competitivă, criterii de eligibilitate, evaluare etc. pot fi consultate în Pachetul de Informații + Anexe:

În arhiva zip se găsește informația din pdf, în format doc. editabil. Pachetul conține informații cu privire la:

Anexe pg. 8-15 din pdf + în format editabil doc/ppt în arhiva atașată,

Se va organiza și o sesiune online (zoom) de întrebări și răspunsuri, joi 11 mai 2023, între orele 13:00-13:30:

Rezultate