ARIS-UAUIM_2.0

Acces la resurse de informare științifică și creșterea calității cercetării instituționale a UAUIM_2.0

Proiect finanțat prin UAUIM-FFSCU-2022-007

Domeniul vizat: A. Acces la baze de date și dotări bibliotecă, sprijin publicare pentru personalul didactic, de cercetare, studenți, doctoranzi și absolvenți UAUIM;

Durata proiectului: 1 august – 10 decembrie 2022.

Departamente implicate

Scopul proiectului

Proiectul își propune continuarea și extinderea activităților proiectului ARIS-UAUIM-2021, în vederea susținerii intereselor de informare și documentare ale membrilor comunității academice și promovarea principiilor cercetării științifice din cadrul UAUIM, prin: asigurarea accesului la resurse electronice de informare științifică, participarea personalului didactic și didactic auxiliar la cursuri și webinarii inovatoare despre scrierea și publicarea academică și modernizarea sistemului informatic al Bibliotecii, în concordanță cu cerințele actuale de predare și învățare.

Obiectivele proiectului

Obiectiv 1. Susținerea cercetării științifice din UAUIM și diversificarea serviciilor de informare și documentare oferite de către Bibliotecă, prin asigurarea accesului la două baze de date electronice, full text și bibliometrice, și la minim 30 de publicații științifice tipărite, resurse esențiale în desfășurarea activităților didactice, de cercetare și inovare.

Obiectiv 2. Dezvoltarea mediului de cercetare din UAUIM instruirea și formarea cadrelor didactice, didactic-auxiliare, doctoranzilor și studenților cu privire la procesul de scriere și publicare academică prin organizarea și desfășurarea în format fizic și online a 3 (trei) evenimente: training utilizare baze de date electronice, webinar privind importanța resurselor electronice științifice în procesul elaborării lucrărilor de cercetare și masterclass specializat de scriere, publicare și diseminare a cercetării științifice.

Obiectiv 3. Îmbunătățirea calității serviciilor și promovarea resurselor științifice electronice, prin completarea dotării Bibliotecii cu echipamente informatice eficiente.

Rezultatele proiectului

Contract de furnizare servicii privind accesul electronic la două baze de date științifice, pe o perioadă de șase luni: Clarivate Analytics (Web of Science - Core Collection) și SpringerLink;

Training: „Accesul electronic la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație’’, susținut în data de 10.11.2022. https://www.uauim.ro/evenimente/accesul-electronic-la-literatura-stiintifica/. Evenimentul s-a desfășurat online, prin intermediul platformei Zoom, fiind înregistrat: https://www.facebook.com/bibliotecauauimb/videos/857124102261478

Webinar: „Pledoarie pentru documentarea folosind bazele de date științifice ca fundament al cercetării, susținut în data de 15-17.11.2022. Evenimentul s-a desfășurat online, prin intermediul platformei Zoom, fiind înregistrat: https://www.uauim.ro/evenimente/documentare-folosind-baze-de-date-stiintifice/

Sesiune de formare și perfecționare profesională cu tema ,,Bibliometrics & Research Evaluation’’, concretizată prin livrarea unui raport informativ al Clarivate Analytics intitulat ,,Instrumente pentru evaluarea cercetării”;

Curs de formare profesională „Scrierea și trimiterea spre evaluare a unui manuscris”, 12 octombrie 2022, 10 cursanți, finalizat cu certificate de absolvire. Livrabil: Înregistrarea video a masterclass-ului.

https://www.uauim.ro/evenimente/masterclass-enformation/

Broșură pe tema masterclass-ului, incluzând toate informațiile expuse în eveniment, publicată în 50 de exemplare.

44 de titluri de cărți de profil - achiziție de carte de specialitate, urmărind completarea colecțiilor în concordanță cu cerințele și nevoile din programa universitară;

Expoziție de carte - 44 de titluri de carte nou intrate în colecțiile Bibliotecii UAUIM: https://www.facebook.com/events/5564996793535312

Dotare Biblioteca UAUIM cu echipamente informatice moderne: 11 (unsprezece) laptop-uri, 1 (un) ecran proiecție, 1 (o) cameră video și 1 (un) trepied;

Comunicare rezultate pe pagina de facebook a Bibliotecii: https://www.facebook.com/bibliotecauauimb

Echipa proiectului

Contact

E-mail: stefania.roxana@uauim.ro
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecauauimb