Sustainable Lab – Transfer de Experiență și Cunoaștere (S-Lab TEC)

UAUIM-FFCSU-2023-006

Logo

Titlul proiectului: Sustainable Lab – Transfer de Experiență și Cunoaștere (S-Lab TEC)

Domeniul vizat: Training laboratoare UAUIM, creșterea competențelor și perfecționarea personalului UAUIM

Durata proiectului: 5 luni (17 iulie – 30 noiembrie 2023)

Scopul proiectului:

Consolidarea premiselor de creștere a calității educației de arhitectură din perspectiva tematicilor sustenabilității, prin formarea cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților la cele 3 facultăți ale UAUIM.

Echipa proiectului

Director de proiect

Echipa de implementare

Obiectivele proiectului:

O1. Perfecționarea a minimum 25 de cadre didactice și doctoranzi din UAUIM prin sesiuni interne de training interdisciplinar, participarea la cursuri de formare și invitarea unor lectori, profesioniști recunoscuți în domenii adiacente sustenabilității, până în luna decembrie, 2023.

O2. Cercetarea modalităților de predare interactivă a noțiunilor aferente sustenabilității (concepte, principii, componente) în învățământul universitar, în perioada iunie - octombrie 2023.

O3. Definirea unui ghid de identificare a noțiunilor de sustenabilitate, pentru implementarea în activitatea didactică și implicit în proiectele studenților celor trei facultăți din UAUIM, până în luna decembrie, 2023.

Descrierea activităților

Activități generale (AG)

AG.1. Activități de management de proiect.

AG.2. Crearea identității vizuale S-Lab TEC și integrarea componentelor variate în documentele specifice proiectului.

AG.3. Achiziționarea aparaturii necesare desfășurării activităților propuse prin proiect, precum și a materialelor didactice (cărți, ghiduri etc.), necesare creșterii calității educației de arhitectură.

AG.4. Realizarea documentelor suport necesare demarării activităților.

AG.5. Structurarea documentației scrise și a materialelor foto și video realizate în cadrul proiectului.

AG.6. Producerea materialelor de comunicare a activităților și de diseminare a rezultatelor proiectului pentru diferite categorii de public-țintă.

AG.7. Promovarea proiectului pe website-urile UAUIM și în social media.

Activități specifice (A)

A1: Organizarea a minimum 5 sesiuni de formare la nivel intern, între membri ai comunității UAUIM (având ca formatori 4 cadre didactice, cercetători sau doctoranzi și ca beneficiari minimum 25 de cadre didactice, cercetători, doctoranzi și / sau studenți). (O1, O2)

A2: Organizarea a cel puțin 3 sesiuni de perfecționare coordonate de entități externe universității - entități de profil, specialiști sau personalități recunoscute din domeniu, la care pot asista membri ai comunității UAUIM. (OS1, O2)

A3: Organizarea unei sesiuni de tip webinar / seminar interdisciplinar dedicat doctoranzilor cu preocupări în direcția sustenabilității, în vederea transferului de cunoștințe pentru îmbunătățirea strategiilor de cercetare doctorală și a traseelor profesionale ale studenților doctoranzi. (O1, O2)

A4: Realizarea unui ghid de identificare și implementare a noțiunilor de sustenabilitate în activitatea didactică și implicit în proiectele studenților celor trei facultăți din UAUIM. Acesta va include și exemple de bună practică, precum și extrase din studii și proiecte ale studenților. (O2, O3)

A5: Transmiterea a minimum 2 Rezumate către organizatorii unor conferințe de specialitate până în luna decembrie, 2023 (realizate de autori / colective de autori din membrii echipei S-Lab TEC, precum și din cadrul participanților la activitatea A3) în vederea publicării unor articole științifice pe tematici legate de sustenabilitatea clădirilor. (O2, O3)

Rezultate

Raport cadru S-Lab TEC.pdf

e la începutul proiectului s-au demarat, conform planificării, diverse activități de pregătire și implementare a activităților. Acestea s-au materializat cu o serie de achiziții și servicii, care au sprijinit până în prezent obiectivele asumate și rezultatele dorite. Astfel, în cele ce urmează, se prezintă succint, în raport cu rezultatele / indicatorii asumați, gradul de reușită privind îndeplinirea lor.

Cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați

Obiectivele asumate O1, O2 și O3 ale proiectului au fost îndeplinite complet. Acestea au avut la bază o serie de ținte clare de tip SMART iar urmărirea îndeplinirii acestora a fost una permanentă, prin planificare, evaluare pe parcurs și acțiuni concrete. Astfel, în cele ce urmează se prezintă nivelul îndeplinirii celor trei obiective asumate:

O1. Au fost organizate cinci sesiuni interne și trei activități interactive de tip workshop / vizită de studiu, la care au participat în total 31 persoane cu prezență fizică (inclusiv componența echipei de implementare), respectiv 19 persoane în mediul online. Astfel, obiectivul stabilit anterior a fost depășit.

O2. S-a întocmit un studiu bazat pe principii de cercetare științifică (documentare bibliografică, consultare baze de baze de date, mijloace empirice prin experiența personală), care va fi pus la dispoziția comunității UAUIM, prin pagina web dedicată proiectului.

O3. S-a realizat un ghid, pornind de la principii de cercetare științifică (documentare bibliografică, consultare baze de baze de date, mijloace empirice prin experiența personală), care atinge diferite aspecte ale sustenabilității mediului construit, dar și criterii de evaluare a sustenabilității, care va fi pus la dispoziția comunității UAUIM, prin pagina web dedicată proiectului.

Activitățile s-au desfășurat pe perioada a 5 luni, în perioada iulie – noiembrie 2023. Acestea au fost demarate planificat, în baza următorului calendar:

Activități generale (AG), pe tot parcursul proiectului:

Au fost îndeplinite cu succes toate obiectivele și activitățile planificate și asumate la începutul proiectului.

A1: Au fost organizate cinci sesiuni interne, la care au participat în total 31 persoane cu prezență fizică (inclusiv componența echipei de implementare), respectiv 19 persoane în mediul online. Astfel, obiectivul anterior a fost depășit.

A2: Au fost organizate trei activități interactive de tip workshop / vizită de studiu, la care au participat în total 31 persoane cu prezență fizică (inclusiv componența echipei de implementare), respectiv 19 persoane în mediul online. Astfel, obiectivul stabilit anterior a fost depășit.

A3: Au fost organizate în cadrul sesiunilor de formare în mediul online, la finalul acestora, cu prezentări tematice din partea participanților. Au participat în total 19 persoane în mediul online. Astfel, obiectivul stabilit anterior a fost depășit.

A4: S-a realizat un ghid sub formă de slideshow, cu 80 de pagini care cuprind elemente de identificare și implementare a noțiunilor de sustenabilitate în activitatea didactică.

A5: Au fost trimise 3 rezumate la evenimentul internațional 20 Architectural Experiences, pentru care s-au elaborat și articole cu caracter de cercetare, ce urmează a fi publicate.

Cuantificarea rezultatelor:

R1 – Un număr de 31 persoane cu prezență fizică (inclusiv componența echipei de implementare), respectiv 19 persoane în mediul online, cadre didactice, cercetători, doctoranzi și studenți din UAUIM au beneficiat de dezvoltarea unor noi aptitudini privind: design sustenabil, bioclimatic, studii de confort, design circular, bio-materiale.

Au fost organizate următoarele sesiuni interne:

Au fost organizate următoarele sesiuni externe:

R2Structură online grupată pe categorii variate de tipare de lucru, modele de fișe de lectură și observație, formulare de feedback etc., privind desfășurarea activităților A1, A2 și A3. Toate materialele rezultate în urma desfășurării proiectului sunt încărcate pe site-ul UAUIM, în pagina web dedicată a proiectului.

R3.1. – Au avut loc 10 prezentări ale doctoranzilor, în cadrul fiecărei activități de formare, pe temele specifice. Prezentările au avut caracter de dezbatere, pentru acestea nu au fost solicitate materiale pregătite anterior.

R3.2. – Analiza critică și direcțiile de investigație viitoare în cercetare a fost inclus în R5 - Studiu privind oportunități și metode de predare interactivă a tematicilor proiectării sustenabile a clădirilor. În acest sens au fost achiziționate 22 cărți, cu titlurile de mai jos:

 1. Details for Passive Houses: Renovation
 2. Constructing Landscape
 3. Designing Sustainability for All
 4. Sustainability. A History
 5. Architecture. From Prehistory to Climate Emergency
 6. Drawing Climate: Visualising Invisible Elements of Architecture
 7. Tall Wood Buildings: Design, Construction and Performance. Second and Expanded Edition
 8. Planning Landscape
 9. Understanding Architectural Details - Commercial
 10. Understanding Architectural Details – Residential
 11. Understanding Passivhaus: A Simple Guide to Passivhaus Detailing and Design
 12. Understanding Loft Conversions: A simple guide to loft conversion detailing and design
 13. Residential Construction Details: A Visual Guide to Construction Detailing
 14. The Ecologies of the Building Envelope
 15. Musei per la sostenibilità integrata
 16. Foundations for Sustainability: A Coherent Framework of Life–Environment Relations
 17. Circular Economy and Sustainability
 18. Bionics and Sustainable Design
 19. Sustainable Design
 20. Circular Design
 21. Sustainability in the Hospitality Industry
 22. Architects’ Data, Neufert

R3.3. – Un număr de 27 studenți doctoranzi au beneficiat de transferul de cunoaștere privind direcții viitoare de cercetare și modalități de abordare a propriei cercetări cu privire la concepte, metode, tendințe, strategii.

R4 – Elaborare Ghid de identificare și implementare a noțiunilor de sustenabilitate în activitatea didactică din UAUIM. Ghidul oferit comunității academice include componente ale sustenabilității extrase din studii, sisteme de certificare, ilustrează exemple de bună practică. Acesta este postat pe pagina web dedicată a proiectului.
Ghid S-Lab TEC.pdf (10 MB)

R5 – Elaborare Studiu privind oportunități și metode de predare interactivă a tematicilor proiectării sustenabile. Scopul acestuia constă în fundamentarea și delimitarea unor direcții de cercetare în domeniul sustenabilității în UAUIM, la nivelul cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților, de natură să contribuie la proiectul de definire a strategiei de dezvoltare durabilă al UAUIM. Acesta este postat pe pagina web dedicată a proiectului.
Studiu S-Lab TEC.pdf (11 MB)

R6 – Activitățile și rezultatele proiectului de cercetare S-Lab TEC au fost comunicate și diseminate în mediul online, în mod special pe pagina dedicată a proiectului și prin e-mailuri trimise celor înscriși în proiect, dar și comunității UAUIM. Logo-ul și elementele de identitate vizuală au fost integrate în toate materialele foloste în cadrul proiectului, precum: antete, pagini introductive, machete grafice etc..