Sustainable Lab – Transfer de Experiență și Cunoaștere (S-Lab TEC)

UAUIM-FFCSU-2023-006

Logo

Titlul proiectului: Sustainable Lab – Transfer de Experiență și Cunoaștere (S-Lab TEC)

Domeniul vizat: Training laboratoare UAUIM, creșterea competențelor și perfecționarea personalului UAUIM

Durata proiectului: 5 luni (17 iulie – 30 noiembrie 2023)

Scopul proiectului:

Consolidarea premiselor de creștere a calității educației de arhitectură din perspectiva tematicilor sustenabilității, prin formarea cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților la cele 3 facultăți ale UAUIM.

Echipa proiectului

Director de proiect

Echipa de implementare

Obiectivele proiectului:

O1. Perfecționarea a minimum 25 de cadre didactice și doctoranzi din UAUIM prin sesiuni interne de training interdisciplinar, participarea la cursuri de formare și invitarea unor lectori, profesioniști recunoscuți în domenii adiacente sustenabilității, până în luna decembrie, 2023.

O2. Cercetarea modalităților de predare interactivă a noțiunilor aferente sustenabilității (concepte, principii, componente) în învățământul universitar, în perioada iunie - octombrie 2023.

O3. Definirea unui ghid de identificare a noțiunilor de sustenabilitate, pentru implementarea în activitatea didactică și implicit în proiectele studenților celor trei facultăți din UAUIM, până în luna decembrie, 2023.

Descrierea activităților

Activități generale (AG)

AG.1. Activități de management de proiect.

AG.2. Crearea identității vizuale S-Lab TEC și integrarea componentelor variate în documentele specifice proiectului.

AG.3. Achiziționarea aparaturii necesare desfășurării activităților propuse prin proiect, precum și a materialelor didactice (cărți, ghiduri etc.), necesare creșterii calității educației de arhitectură.

AG.4. Realizarea documentelor suport necesare demarării activităților.

AG.5. Structurarea documentației scrise și a materialelor foto și video realizate în cadrul proiectului.

AG.6. Producerea materialelor de comunicare a activităților și de diseminare a rezultatelor proiectului pentru diferite categorii de public-țintă.

AG.7. Promovarea proiectului pe website-urile UAUIM și în social media.

Activități specifice (A)

A1: Organizarea a minimum 5 sesiuni de formare la nivel intern, între membri ai comunității UAUIM (având ca formatori 4 cadre didactice, cercetători sau doctoranzi și ca beneficiari minimum 25 de cadre didactice, cercetători, doctoranzi și / sau studenți). (O1, O2)

A2: Organizarea a cel puțin 3 sesiuni de perfecționare coordonate de entități externe universității - entități de profil, specialiști sau personalități recunoscute din domeniu, la care pot asista membri ai comunității UAUIM. (OS1, O2)

A3: Organizarea unei sesiuni de tip webinar / seminar interdisciplinar dedicat doctoranzilor cu preocupări în direcția sustenabilității, în vederea transferului de cunoștințe pentru îmbunătățirea strategiilor de cercetare doctorală și a traseelor profesionale ale studenților doctoranzi. (O1, O2)

A4: Realizarea unui ghid de identificare și implementare a noțiunilor de sustenabilitate în activitatea didactică și implicit în proiectele studenților celor trei facultăți din UAUIM. Acesta va include și exemple de bună practică, precum și extrase din studii și proiecte ale studenților. (O2, O3)

A5: Transmiterea a minimum 2 Rezumate către organizatorii unor conferințe de specialitate până în luna decembrie, 2023 (realizate de autori / colective de autori din membrii echipei S-Lab TEC, precum și din cadrul participanților la activitatea A3) în vederea publicării unor articole științifice pe tematici legate de sustenabilitatea clădirilor. (O2, O3)

Rezultate

Rezultatele proiectului vor fi publicate după finalizarea acestuia și depunerea rapoartelor finale de activitate.