Bionică, Inovație și Dezvoltare Urbană Durabilă

Al 17-lea Seminar Internațional de Arhitectură Bionică, Cuenca 7-9 aprilie 2011
Organizatori: arhitecții Rosa Cervera și Javier Pioz

Pentru a șaptesprezecea oară consecutiv a avut loc în frumosul oraș Cuenca, declarat Patrimoniu al Umanității, seminarul de arhitectură bionică ce a reunit participanți din Spania, Statele Unite, India și România și numeroși arhitecti masteranzi ai școlilor de arhitectură din Alcalá de Henares și Madrid. Seminarul a fost gândit ca un cadru a două activități complementare: o serie de conferințe pe tema unor aspecte interdisciplinare legate de dezvoltarea durabilă, proiectare, tradiție arhitecturală, legi fizice, organisme vii - și ateliere in cadrul cărora studenții participanți au putut realiza structuri bionice pe baza legilor explicate. Inginerul Mark Sarkisian (SOM, San Francisco, SUA) a premiat cele mai inovatoare machete.

Arhitecții spanioli Rosa Cervera și Javier Pioz, recunoscuți ca pionieri ai domeniului arhitecturii bionice, au prezentat ultímele realizari ale biroului lor – clădiri în construcție în Spania, China, India, precum și celebrul proiect de “oras vertical” – turnul inalt de 1 km care adăpostește 100 000 de locuitori, care a fost premiat la nivel internațional în urmă cu câtiva ani. Invitații au adus aportul lor la crearea unui mozaic valoros, atât din punct de vedere al tradițiilor pe care le reprezentau, cât și prin interdisciplinaritatea domeniilor din care proveneau. Mark Sarkisian (SOM, San Francisco, SUA) a prezentat relația dintre creștere, lumină, apariție și structură. Tana Lascu (UAUIM, România) s-a referit la modelul orasului-grădină aplicat pe studii de caz din Olanda, Zulema de la Cruz (compozitoare, Spania) a creat o inedita paralelă între bionică și muzica simfonică, iar Yatin Pandia (arhitect, India) a prezentat simbioza între om, natură și arhitectură în tradiția țarii sale. A doua zi (8 aprilie) Elena-Codina Dușoiu(UAUIM, România) a făcut o trecere in revista a principiilor durabilității în cultura românească, de la tradiția ancestrală a arhitecturii populare, pană la inovația avangardei artistice sau a unor legi științifice sau tehnice aplicabile în arhitectură, Cesar Ruiz Larrea (arhitect, Spania) s-a referit la necesitatea căutarii unei noi paradigme în arhitectură, iar Nicolás Jouvé (biolog, genetician, Universitatea Alcalá de Henares, Spania) a prezentat unele principii ale geneticii și biologiei celulei ce și-ar putea gasi aplicabilitatea în arhitectură.

Rosa Cervera și Javier Pioz sunt niste vechi prieteni ai României, ei organizând ateliere cu studenții și masteranzii UAUIM în Tara Hațegului (2009) și Bucuresti (2010), la invitația prof.dr.arh.Cristina Ochinciuc. Sperăm să îi putem avea și pe viitor, cât mai des, în mijlocul nostru. Pe baza acordului academic bilateral semnat intre UAUIM si INNOV-ARS, societatea de cercetare condusa de către cei doi arhitecti, masteranzii și studenții UAUIM au acces la seminariile internaționale de arhitectură bionică organizate anual în Cuenca.

ProgramaCuenca2011.jpg