CHEIA T

Cercetare holistică, expertiză integrată academic: Tehnică, Tehnologie, Transfer

Proiect finanțat UAUIM-FFCSU-2022-010. Vezi și CHEIA (2021)

Logo CHEIA T

Scop: CHEIA T (Tehnică, Tehnologie, Transfer) are drept scop dezvoltarea nucleului colaborativ generator de expertiză format în primul proiect de cercetare CHEIA (2021) prin aprofundarea unor tehnici de abordare transdisciplinară în educația de arhitectură, a unor tehnologii constructive și prin transfer de cunoaștere în direcția sustenabilității.

Domeniu vizat: D. Cercetare strategică și dezvoltarea cercetării pe pilonul Dezvoltare Durabilă

Cod: UAUIM-FFCSU-2022-010

Perioada de implementare: 1 august – 10 decembrie 2022

Contact: cheia.uauim@gmail.com

Obiective

OS1. Implementarea unor tehnici de abordare transdisciplinară a sustenabilității în educația de arhitectură.

OS2. Cercetarea prin schimburi de experiențe formative a unor tehnologii de prefabricare a subansamblurilor constructive în unități de producție și în clădiri sustenabile din România.

OS3. Transferul de cunoaștere între cadre didactice, studenți și specialiști care activează în industria construcțiilor în domeniul proiectării, execuției și certificării clădirilor sustenabile.

Echipa

Descrierea proiectului

Dinamica industriei construcțiilor în direcția sustenabilității și modificările legislative curente direcționează către o readaptare a modului de pregătire a profesorilor și studenților. Astfel de mutații necesită în mod implicit specializarea cadrelor didactice pe criterii specifice ale proiectării sustenabile și integrarea noilor cunoștințe și abilități în programele de studiu.

Primul proiect de cercetare CHEIA (UAUIM-FFCSU-2021-025) a identificat interesele absolvenților UAUIM și cadrelor didactice de a participa la experiențe formative esențiale pentru a rămâne în contact cu realitatea pieței în domeniul arhitecturii sustenabile. Din echipa CHEIA s-a conturat un nucleu cu un mare potențial de colaborare și facilitare a transferului de cunoaștere către studenți, în vederea familiarizării cu abordările contemporane de proiectare sustenabilă.

CHEIA T propune creșterea nivelului de expertiză și dezvoltarea rețelei de specialiști focusați pe criteriile proiectării, execuției, mentenanței și certificării clădirilor sustenabile în România.

Formarea prin cercetarea unor studii de caz reprezintă o metodă de importanță semnificativă pentru arhitecții și inginerii implicați (cadre didactice, doctoranzi, studenți, absolvenți) de a chestiona probleme teoretice, de a iniția dezbateri și analize comparative și de a disemina tehnicile, tehnologiile și modelele de bune practici în direcția proiectării sustenabile.

Activități:

A1 (OS1). Expoziție pe tema sustenabilității

În perioada 6 – 9 decembrie 2022 a avut loc în holul de la etajul 4, din fața Decanatului FAI, clădirea istorică a UAUIM, o expoziție comună pentru studenții de la Facultatea de Arhitectură de Interior (FAI), pe tema sustenabilității, integrată în disciplinele: ST-101 Sustenabilitate și tehnologie în arhitectura de interior, FAI, specializarea Arhitectură de Interior (AI), anul 4, titular conf. dr. arh. Gabriel Negoescu și ST-108 Sustenabilitate și tehnologie, specializările Design de Produs și Mobilier și Amenajări Interioare, anul 3, FAI, titular lect. dr. arh. Daniel N. Armenciu.

Organizarea unei expoziții sustenabile integrate în activitățile curriculare din UAUIM reprezintă o metodă de a cuantifica, dar și de a evalua gradul de integrare a principiilor sustenabilității în procesul didactic arhitectural.

Expoziția a vizat cei 4 piloni ai sustenabilității:

  1. Mediu: Reutilizare
  2. Economic: Circularitate
  3. Social: Incluziune
  4. Cultural: Conștientizare

Pe parcursul semestrului, studenții de la specializările Design de Produs și Mobilier și Amenajări Interioare, anul 3, FAI, (în cadrul disciplinei ST-108 Sustenabilitate și tehnologie, titular: lect. dr. arh. Daniel N. Armenciu) au fost implicați în conceperea unui proiect pentru un obiect sustenabil de design sau mobilier, pornind de la principiile economiei circulare și având ca materie primă deșeuri rezultate în urma unor procese tehnologice. În cadrul expoziției, studenții au prezentat mood board-uri, mostre de materiale și machete pentru a exprima cât mai creativ și sugestiv materialele și conceptul obiectului de studiu ales.

Prezentări intermediare (mood board / mostre de materiale) din cadrul proiectului de obiect de design sustenabil din materiale reciclate / recuperate

Aplicația practică pe tema sustenabilității din cadrul disciplinei ST-101 Sustenabilitate și tehnologie în arhitectura de interior, FAI, AI, anul 4, (titular: conf. dr. arh. Gabriel Negoescu) a avut următorul rezultat: echipele de studenți au studiat 11 materiale de construcții (sau categorii de materiale de construcții), din dublă perspectivă – argumente „pro” (aspecte pozitive, sustenabile) și argumente „contra” (aspecte negative, nesustenabile).

Seminar în DST.LAB (Laboratorul de Tehnologie Arhitecturală al Departamentului de Științe Tehnice), pe parcursul căruia au fost încurajate creativitatea, abordarea critică, exprimarea grafică a concluziilor și lucrul în echipe

Studenții au fost încurajați să exprime vizual, prin schițe, cuvinte-cheie, diagrame, mostre de materiale etc argumentele referitoare la materialele sau categoriile de materiale alese (Polistiren / Perlit / Lână / Plută / Cauciuc / Blocuri ceramice / PVC / Lut / Sticlă / Plăci ceramice / Glulam).

Aplicația practică s-a focusat pe înțelegerea și definirea unor scheme de circularitate, de natură să expliciteze grafic etapele unor analize de tip Life Cycle Assessment – LCA, pe întregul ciclu de viață al materialului ales. Schemele LCA au detaliat și argumentat aspecte din cele 4 etape de bază ale duratei de viață a materialului ales: A. Producție; B. Execuție; C. Utilizare și mentenanță; D. Finalul duratei de viață / Post-utilizare). Echipele de studenți au oferit răspunsuri privitoare la transport, aspecte sociale (forța de muncă), aspecte economice (costuri) și aspecte culturale (implicații culturale privind anumite moduri de utilizare / recuperare a tipului de material ales).

Prezentările finale cu argumente „pro” și „contra” ale echipelor, cu feedback din partea îndrumătorilor și invitaților.

A2 (OS2, OS3). Formare prin schimburi de experiențe organizate în cadrul unor unități de producție din România, care activează în domeniul clădirilor realizate din elemente prefabricate.


25 noiembrie 2022 – fabrică de subansambluri constructive din lemn lamelat încleiat și CLT (cross-laminated timber), Jud. Timișoara (4 cadre didactice și un doctorand UAUIM)

21 noiembrie 2022 – fabrică de sticlă, jud. Călărași (5 cadre didactice UAUIM)


22 septembrie 2022 – fabrică de vată minerală de sticlă și bazaltică și centru de formare, jud. Prahova (6 cadre didactice UAUIM)

A3 (OS2, OS3). Organizarea unor schimburi de experiențe formative pe amplasamentele unor clădiri sustenabile, cu arhitecții și inginerii care au proiectat și/sau verificat conform unui anumit standard de certificare sustenabilă aceste proiecte.

25 noiembrie 2022 – clădire de birouri, sediul fabricii de subansambluri constructive din lemn lamelat încleiat și CLT (cross-laminated timber), Jud. Timișoara (4 cadre didactice și un doctorand UAUIM)


25 noiembrie 2022 – clădire de cult, centru reformat, Timișoara structură acoperiș: lemn lamelat încleiat (4 cadre didactice și un doctorand UAUIM)


25 noiembrie 2022 – hub cultural, Timișoara. Consolidare, reabilitare și extindere cu structură metalică (4 cadre didactice și un doctorand UAUIM)


25 noiembrie 2022 – clădire de birouri certificată BREEAM Outstanding, Timișoara, zonă aflată în curs de amenajare


4-6 noiembrie 2022, Cluj-Napoca – evenimentul „nZEB Roadshow Cluj-Napoca” dezbateri cu profesioniști din domeniu, demonstrații practice privind conceptul nZEB pe machete scara 1:1, sesiuni de formare, workshopuri, teste și măsurători ale performanțelor alcătuirilor constructive (cadre didactice UAUIM, arhitecți absolvenți UAUIM, studenți)


4 noiembrie 2022 – sediu central de bancă, Cluj-Napoca, clădire certificată BREEAM Outstanding (5 cadre didactice, un architect absolvent UAUIM)


6 noiembrie 2022 – șantier locuință individuală certificată Casa Pasivă Plus, localitatea Pădureni, Jud. Cluj (4 cadre didactice, arhitecți absolvenți UAUIM, studenți)


20 octombrie 2022 – workshop la Breaza, gospodărie individuală pe structură din lemn masiv, având integrate diferite componente sustenabile (6 cadre didactice, 2 doctoranzi și 19 studenți)

A4 (OS2, OS3). Analiză comparativă a fișelor de observație completate în urma realizării pachetelor de activități A2 și A3.

A5 (OS1). Identificarea informațiilor relevante pentru studenți din punctul de vedere al tehnologiilor curente din domeniul proiectării sustenabile, în alegerea conceptelor bioclimatice, materialelor, sistemelor constructive și de instalații prin:

A6 (OS1, OS3). Publicarea a două cataloage de proiecte în format digital, cuprinzând cele mai valoroase proiecte predate la disciplinele ST-23 Proiect tehnologie arhitecturală (4) și ST-84 Proiect arhitectură ecologică, anul universitar 2021 – 2022.

A7 (OS1). Integrarea în activitățile curriculare din UAUIM a studiului tehnologiilor sustenabile analizate.

A8 (OS3). Organizarea unui webinar interdisciplinar dedicat doctoranzilor având teme de cercetare în direcția proiectării sustenabile și în domenii complementare, în scopul generării unor dezbateri pe subiectele de actualitate:
Webinarul interdisciplinar "Sustenabilitate în cercetare”
CHEIA T A8 prezentare 3 repere-cheie Webinar 10.12.2022.pdf

Rezultate

R1 – A1: 6 – 9 decembrie 2022 –Expoziție dedicată sustenabilității

R2 – A1: 6 decembrie 2022 – Lansarea expoziției: montarea planșelor de tip mood board incluziv și a machetelor pe sistemul expozițional modular; prezentările echipelor de studenți:

R3 – A1: Catalog de expoziție

R4 – A8: Model de formular de înscriere și feedback pentru webinarul interdisciplinar „Sustenabilitate în cercetare”.
CHEIA T R4 Raport A8 Webinar doctoranzi.pdf
CHEIA T R4 Webinar dotoranzi Model de Formular de feedback.docx

R5 – A5: Studiu-suport didactic privind integrarea conceptelor bioclimatice, materialelor, sistemelor constructive și de instalații în proiectele de arhitectură – rezultatele aplicării chestionarului și concluziile.
CHEIA T R5 10 componente-cheie ale proiectarii sustenabile.pdf

R6 – A6: Două cataloage de proiecte – disciplinele ST-23 și ST-84.

R7 – A2-A8: Materiale de prezentare care includ instrumente utile de lucru pentru valorificarea în strategia cercetării UAUIM pe pilonul D (dezvoltare durabilă).
CHEIA T R7 Rezultate Chestionar Sustenabilitate stud. an 6 FA.pdf

R8 – Cadre didactice, doctoranzi și studenți formați prin proiectul CHEIA T și care beneficiază de transfer de cunoaștere:

CHEIA T R8 Formular de observatii experiente formative.pdf

R9 – A4-A8: Activități și rezultate ale proiectului de cercetare CHEIA T comunicate și diseminate în mediul online.