„Acces Viitorul Împreună îl Proiectăm” (ACCES VIP)

Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0510


Domeniul Strategic de Finanțare D1 - Echitate & Acces „Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)”

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin proiectul „Acces Viitorul Împreună îl Proiectăm” (ACCES VIP), cofinanțat CNFIS-FDI 2021, desfășoară activități care au drept scop descoperirea și stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor, îmbunătățirea competențelor acestora, alături de promovarea ofertei educaționale a universității, pentru conștientizarea importanței specializării academice în domeniile arhitecturii și urbanismului. De asemenea, ne propunem sporirea accesului la învățământul superior de profil a absolvenților de liceu din mediul rural și din localități urbane cu populație de cel mult 10.000 de locuitori, alături de creșterea nivelului de incluziune socială a elevilor din clasele a IX - a - a XII-a, în vederea alegerii facultății, pentru candidații provenind din medii defavorizate.

Echipa ACCES VIP

Echipa ACCES VIP este este alcătuită din 8 arhitecți și urbaniști, cadre didactice în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București:

Sorina Rusu
Sorina Rusu
urbanist peisagist
director proiect ACCES VIP
Adrian Ibric
Adrian Ibric
arhitect
asistent proiect ACCES VIP
Ana Opriș
Ana Opriș
urbanist peisagist
membru echipă ACCES VIP
Facultatea de Urbanism
Raluca Duică
Raluca Duică
urbanist peisagist
membru echipă ACCES VIP
Facultatea de Urbanism
Bogdan Guiu
Bogdan Guiu
arhitect urbanist
membru echipă ACCES VIP
Facultatea de Arhitectură
Traian Colțan
Traian Colțan
arhitect
membru echipă ACCES VIP
Facultatea de Arhitectură
Silvia Ionescu
Silvia Ionescu
arhitect de interior
membru echipă ACCES VIP
Facultatea de Arhitectură de Interior
Raluca Velescu
Raluca Velescu
arhitect de interior
membru echipă ACCES VIP
Facultatea de Arhitectură de Interior

Obiectivele proiectului

OS1. Oferta educațională a UAUIM promovată, cu prezentarea oportunităților din proiect, în min. 10 licee, situate în mediul mic urban și/sau rural din una/mai multe regiuni de dezvoltare din România, implicând cadre didactice de la cele 3 facultăți și min. 3 studenți voluntari, prin desfășurarea unei campanii de marketing online, pentru informarea și conștientizarea privitoare la importanța și necesitatea studiilor academice în domeniile urbanismului și arhitecturii, cu impact pozitiv și efect multiplicator asupra îmbunătățirii calității mediului construit.

OS2. Nivel crescut de incluziune socială, echitate și acces la învățământul superior de profil, prin consiliere, orientare și pregătire online, pentru admiterea la facultățile UAUIM, a unui grup de 200 elevi din clasele a IX-a - a XII-a, provenind din mediile defavorizate, pentru facilitarea tranziției liceenilor către învățământul universitar de specialitate, în vederea alegerii unui domeniu de studii potrivit intereselor și aptitudinilor personale.

OS3. Cadru instituțional îmbunătățit pentru servicii educaționale de calitate și incluzive, raportate la strategiile naționale/instituționale, pentru asigurarea sustenabilității și a transferului de cunoștințe dinspre mediul universitar, spre mediul preuniversitar, prin familiarizarea a max 30 elevi selectați cu noile mijloace digitale de învățare (e-Learning) și îmbunătățirea abilităților acestora, prin formarea de competenţe incipiente, necesare practicării profesiilor construirii.

Perioada de implementare a proiectului: 12/05/2021 - 29/11/2021

Activități

În cadrul proiectului ACCES VIP au fost desfășurate o serie de activități cu scopul creșterii echității sociale, incluziunii și sporirii accesului la învățământul superior a elevilor care provin din liceele din mediul rural și mic urban, precum și consilierea și orientarea acestora într-o carieră în domeniile creative. În acest sens, am realizat materiale explicative și publicitare, pentru a informa liceenii cu privire la avantajele participării la proiect, adaptate și corelate cu oferta educațională a UAUIM și cu activitățile proiectului.

Rezultate proiect ACCES VIP

Materiale+măsuri de informare/publicitate proiect:

R1. Logo proiect

R2. Un afiș format digital

R3. Un anunț proiect

https://www.uauim.ro/cercetare/acces-vip/

R4. 200 diplome participare format electronic pentru liceeni

Materiale grafice adaptate:

R5. Pliant adaptat 2021

ACCES VIP - Pliant UAUIM 2021.pdf

R6. Broșură adaptată 2021

ACCES VIP - Brosura UAUIM 2021.pdf

R7. Prezentare adaptată 2021

Prezentarea a fost expusă către elevi în timpul webminariilor desfășurate în liceele partenere.

Rezultate activități educaționale-suport elevi:

R8. Webinarii realizate pentru 10 licee partenere

Au fost realizate 11 webinarii în următoarele licee din mediul mic urban și rural:

 1. Liceul Tehnologic agricol, comuna Barcanesti, Prahova, 17.06.2021, interval 16:30-18:30
 2. Liceul Tehnologic Andrei Saguna, Botoroaga, Teleorman, 7.06.2021, interval 16:30-18:30
 3. Colegiului Tehnic Dr. Al. Bărbat , Victoria, Brașov, 10.06.2021, interval 16:30-18:30
 4. Liceul Teoretic I.C. Drăgușanu , Victoria, Brașov, 5.06.2021, interval 16:30-18:30
 5. Liceul „Petru Rareș” Feldioara, Feldioara, Brașov, 15.06.2021, interval 16:30-18:30
 6. Liceul Teoretic Petre Ionescu, Domnești, Argeș, 17.06.2021, interval 16:30-18:30
 7. Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrecu, Cumpăna, Constanța, 9.06.2021, interval 16:30-18:30
 8. Liceul Tehnologic Topraisar, Topraisar, Constanța, 10.06.2021, interval 16:30-18:30
 9. Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu”, Tudor Vladimirescu, GALAȚI, 16.06.2021, interval 16:30-18:30
 10. Liceul Teoretic „George Vâlsan”, Făurei, Brăila, 18.06.2021, interval 16:30-18:30
 11. Liceul Teoretic Constantin Angelescu, Ianca, Brăila, 16.06.2021, interval 16:30-18:30

R9. Un film de prezentare realizat, Parcursul unui student la Mincu

R10. Ghidul candidatului la UAUIM

ACCES VIP - Ghidul candidatului UAUIM 2021.pdf

R11. Scutirea de taxă de înscriere pentru admitere

Scutirea de taxă de înscriere pentru admitere pentru cererea cu numărul 2505/07.06.2021 a fost aprobată în ședința CA din 08.06.2021.

R12. Realizare secțiune în platforma educațională a universității destinată candidaților și instruire digitală pentru participarea la cursuri pregătire.

Secțiunea platformei destinată elevilor poate fi vizualizată la adresa https://uauim.allbim.net/product/f49cead9-ba1b-41a4-8561-1f21d3518d84/acces-vip-cursuri-de-initiere

R13. Un set cursuri pregătire, inițiere în arhitectura/urbanism/peisagistică/design pentru liceeni

A fost susținut un set de cursuri de pregătire la care au participat peste 30 de elevi selectați din grupul țintă inițial.

R14. Un test de verificare și consiliere în vederea explorării abilităților vocaționale și a competențelor specifice

A fost prezentat în cadrul cursurilor și transmis elevilor participanți la proiect un test de verificare a abilităților vocaționale și a competențelor specifice pentru admiterea la UAUIM.

Rezultate activități pt asigurarea sustenabilității proiectelor FDI-D1 în UAUIM:

R15.Completarea bazei de date realizată în cadrul VIP 2020 cu contacte elevi/cadre didactice de la licee partenere din ACCES VIP 2021 în vederea asigurării continuității și sporirea accesului pentru candidații din mediile mic urban/rural.

A fost completată baza de date cu contactele participanților la proiectul ACCES VIP, în vederea asigurării comunicării și continuității cu grupul țintă.

R16. Zece parteneriate realizate cu liceele selectate.

Au fost realizate 12 parteneriate cu următoarele licee din mediul mic urban și rural:

 1. Parteneriat nr. 2324_27.05.2021_2078_03.06.2021 Liceul Petru Rares_Feldioara_BRASOV
 2. Parteneriat nr. 2323_27.05.2021_1387_02.06.2021 Liceul Dragusanu_BRASOV
 3. Parteneriat nr. 2314_27.05.2021_1386_3.06.2021_Colegiul Tehnic Dr. Al. Bărbat Victoria_BRASOV
 4. Parteneriat nr. 2313_27.05.2021_642_28.05.2021 Liceul Tehnologic Andrei Șaguna_Botoroaga_TELEORMAN
 5. Parteneriat nr. 2312_27.05.2021_881_11.06.2021_Liceu Tehnologic agricol Barcanesti_PRAHOVA
 6. Parteneriat nr. 2311_27.05.2021_2538_31.05.2021 Liceul Tehnologic C-tin Angelescu_Ianca_BRAILA
 7. Parteneriat nr. 2310_27.05.2021_2604_10.06.2021 Liceul George Valsan_Faurei_BRAILA
 8. Parteneriat nr. 2309_27.05.2021_1785_10.06.2021 Liceul Tudor Vladimirescu_GALATI
 9. Parteneriat nr. 2308_27.05.2021_1335_28.05.2021 Liceul Tehnologic Topraisar_Topraisar_CONSTANTA
 10. Parteneriat nr. 2307_27.05.2021_505A_31.05.2021 Liceul Tehnologic N.Dumitrescu_Cumpăna_CONSTANTA
 11. Parteneriat nr. 2306_27.05.2021_1481_16.06.2021 Liceul Teoretic Petre Ionescu_Domnesti_ ARGES
 12. Parteneriat nr. 2305_27.05.2021_132_28.05.2021 Liceul Tehnologic Topoloveni_ARGES

R17. Un parteneriat realizat cu ALLBIM NET, furnizorul curent al platformei educaționale a universității

Parteneriat Nr. 2559_09.06.2021_3314_09.06.2021

R18. 60% creștere a personalului UAUIM implicat în proiect, în vederea transferului cunoașterii și experienței către colegi, pentru asigurarea sustenabilității și continuității în proiectele de echitate socială D1 la nivelul universității


Raport implementare proiect ACCES VIP.pdf (18 MB)