„Acces Viitorul Împreună îl Proiectăm” (ACCES VIP)

Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0510


Domeniul Strategic de Finanțare D1 - Echitate & Acces „Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)”

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prin proiectul „Acces Viitorul Împreună îl Proiectăm” (ACCES VIP), cofinanțat CNFIS-FDI 2021, desfășoară activități care au drept scop descoperirea și stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor, îmbunătățirea competențelor acestora, alături de promovarea ofertei educaționale a universității, pentru conștientizarea importanței specializării academice în domeniile arhitecturii și urbanismului. De asemenea, ne propunem sporirea accesului la învățământul superior de profil a absolvenților de liceu din mediul rural și din localități urbane cu populație de cel mult 10.000 de locuitori, alături de creșterea nivelului de incluziune socială a elevilor din clasele a IX - a - a XII-a, în vederea alegerii facultății, pentru candidații provenind din medii defavorizate.

Echipa ACCES VIP

Echipa ACCES VIP este este alcătuită din 8 arhitecți și urbaniști, cadre didactice în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București:

Sorina Rusu
Sorina Rusu
urbanist peisagist
director proiect ACCES VIP
Adrian Ibric
Adrian Ibric
arhitect
asistent proiect ACCES VIP
Ana Opriș
Ana Opriș
urbanist peisagist
membru echipă ACCES VIP
Facultatea de Urbanism
Raluca Duică
Raluca Duică
urbanist peisagist
membru echipă ACCES VIP
Facultatea de Urbanism
Bogdan Guiu
Bogdan Guiu
arhitect urbanist
membru echipă ACCES VIP
Facultatea de Arhitectură
Traian Colțan
Traian Colțan
arhitect
membru echipă ACCES VIP
Facultatea de Arhitectură
Silvia Ionescu
Silvia Ionescu
arhitect de interior
membru echipă ACCES VIP
Facultatea de Arhitectură de Interior
Raluca Velescu
Raluca Velescu
arhitect de interior
membru echipă ACCES VIP
Facultatea de Arhitectură de Interior

Obiectivele proiectului

OS1. Oferta educațională a UAUIM promovată, cu prezentarea oportunităților din proiect, în min. 10 licee, situate în mediul mic urban și/sau rural din una/mai multe regiuni de dezvoltare din România, implicând cadre didactice de la cele 3 facultăți și min. 3 studenți voluntari, prin desfășurarea unei campanii de marketing online, pentru informarea și conștientizarea privitoare la importanța și necesitatea studiilor academice în domeniile urbanismului și arhitecturii, cu impact pozitiv și efect multiplicator asupra îmbunătățirii calității mediului construit.

OS2. Nivel crescut de incluziune socială, echitate și acces la învățământul superior de profil, prin consiliere, orientare și pregătire online, pentru admiterea la facultățile UAUIM, a unui grup de 200 elevi din clasele a IX-a - a XII-a, provenind din mediile defavorizate, pentru facilitarea tranziției liceenilor către învățământul universitar de specialitate, în vederea alegerii unui domeniu de studii potrivit intereselor și aptitudinilor personale.

OS3. Cadru instituțional îmbunătățit pentru servicii educaționale de calitate și incluzive, raportate la strategiile naționale/instituționale, pentru asigurarea sustenabilității și a transferului de cunoștințe dinspre mediul universitar, spre mediul preuniversitar, prin familiarizarea a max 30 elevi selectați cu noile mijloace digitale de învățare (e-Learning) și îmbunătățirea abilităților acestora, prin formarea de competenţe incipiente, necesare practicării profesiilor construirii.

Perioada de implementare a proiectului: 12/05/2021 - 29/11/2021

Activități

În cadrul proiectului ACCES VIP au fost desfășurate o serie de activități cu scopul creșterii echității sociale, incluziunii și sporirii accesului la învățământul superior a elevilor care provin din liceele din mediul rural și mic urban, precum și consilierea și orientarea acestora într-o carieră în domeniile creative. În acest sens, am realizat materiale explicative și publicitare, pentru a informa liceenii cu privire la avantajele participării la proiect, adaptate și corelate cu oferta educațională a UAUIM și cu activitățile proiectului.

Livrabil 5. Pliant adaptat 2021

Pliantele au fost transmise în format online către liceele participante la proiect. De asemenea au fost transmise prin curier, un număr de 2000 de pliante către elevii din 10 licee.

ACCES VIP - Pliant UAUIM 2021.pdf

Livrabil 6. Broșură adaptată 2021

Broșurile au fost transmise în format online către liceele participante la proiect. De asemenea au fost transmise, prin curier, un număr de 300 de broșuri către elevii din 10 licee.

ACCES VIP - Brosura UAUIM 2021.pdf

Livrabil 10. Ghidul candidatului la UAUIM în format electronic

Ghidul a fost transmis în fomat digital către liceele participante la proiect. De asemenea, au fost transmise prin curier, un număr de 20 de ghiduri către elevii din 10 licee.

ACCES VIP - Ghidul candidatului UAUIM 2021.pdf