FEdAU

FEdAU 2023 – Forumul Educațional de Arhitectură și Urbanism 2023

Proiect finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională - CNFIS-FDI-2023-F-0480

Domeniul 2.Internaționalizarea învățământului superior din România

Scopul proiectului: consolidarea recunoașterii Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu la nivel european și international, de a asigura promovarea ofertei educaționale în țări din afara spațiului european, de a îmbunătăți infrastructura logistică necesară promovării activităților educaționale ale UAUIM,continuând evenimentele generate de sesiunea de Diplomă cu jurii internaționale

Obiective:

OS1. Promovarea vizibilității unor componente de interes pentru potențialii studenți străini în legatură cu învațământul de arhitectură.

OS2. Interacțiunea studenților și a potentialilor studenți cu profesioniști în domeniu, cadre didactice, reprezentanți ai școlilor de arhitectură din

Europa, SUA, Canada, America de Sud și Asia.

OS3. Promovarea participării Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București la proiecte internationale.

OS4. Diseminarea rezultatelor precum și promovarea prin intermediul website-ului dedicat (www.uauim.ro – versiunile în română și engleză precum și în secțiunea special dedicată - https://architecture.uauim.ro/) și prin intermediul unor rețele de socializare.

OS5. Schimbul de experiență al cadrelor didactice ale Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu cu cadre didactice din domeniul învățământului superior de arhitectură din Europa, SUA, Canada, America de Sud și Asia și din țară

Echipa de management:

Echipa de implementare:

Durata proiectului: 2 iunie 2023 – 29 noiembrie 2023

Rezultate:
Raport de implementare FEdAU 2023.pdf