HUB

HUB UAUIM Business

HUB UAUIM Business este primul proiect UAUIM pentru antreprenoriat destinat studenților și proaspeților absolvenți UAUIM

Proiect: HUB UAUIM Business 2022
Acronim: HUB
HUB UAUIM Business este continuarea în 2022 a primului proiect UAUIM pentru antreprenoriat, destinat atât studenților cât și proaspeților absolvenți UAUIM (2018-2020) și sprijinit financiar prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior – FDI 2021 și 2022, Domeniul Strategic de Finanțare D4 – SAS „Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților”.

Scopul proiectului este de asigurare a dezvoltării capacității instituționale a UAUIM de a susține inițiativele antreprenoriale ale membrilor (studenți, doctoranzi, cadre didactice, cercetători) și absolvenților (arhitecți, urbaniști, designeri, peisagiști) prin continuarea și amplificarea programului H.U.B. de instruire, asimilare și dezvoltarea de competențe antreprenoriale și creșterea experienței practice pentru aceștia.

HUB 2022 - Raport proiect FDI.pdf

HUB 2023 - Raport proiect FDI.pdf

Obiectivele proiectului HUB 2022

OS1. Continuarea HUB, creștere echipă implementare cu minim 3 noi membri din GT HUB 2021, evidențierea importanței dobândirii de competențe și abilități antreprenoriale complementare profesiilor din domeniile creative, transmiterea unui pachet de informații pentru 150 membri GT studenți/absolvenți.

OS2. Activități desfășurate în vederea diseminarii și promovarii beneficiilor inițierii în dobândirea în competențe antreprenoriale - prelegeri și interviuri cu antreprenori de succes, prezentări practica profesională antreprenorială, 100 membri GT pe parcursul proiectului.

OS3. Sprijin în vederea consolidării competențelor antreprenoriale pentru a dezvolta experiență în inițierea și dezvoltarea unor afaceri prin module de curs de antreprenoriat și sesiuni de mentorat, 60 membri GT pe parcursul proiectului.

OS4. Asigurarea unui program de formare/dezvoltare profesională continuă, de completare a competențelor cu ateliere de lucru - planuri de afaceri, managementul serviciilor creative, managementul cultural și al proiectelor cu finanțare externă, 25 membri GT.

OS5. Două parteneriate instituționale cu asociații profesionale pentru desfășurarea de activități legate de parcurs profesional, carieră, stagii de practică în vederea îmbunătățirii transferului de competențe antreprenoriale pentru GT.

OS1-5 reflectă prioritățile STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR ANTREPRENORIALE și de INOVARE pentru studenții, masteranzii, doctoranzii și absolvenții UAUIM 2022-2024.

Echipa proiectului

Management

Director proiect
cerc. șt. dr. arh. Adrian Ibric
Specialist resurse umane
Daniela Bandi
Expert achiziții publice
Cristina Neagoe

Implementare activități

conf. dr. arh. Simona Munteanu
drd. arh. Mihriban Ocalan
dr. muzeograf Claudia Popescu
Implementare - Stagii OAR, chestionar, parteneriate
asist.dr.arh. Anca Păsărin
Activități antreprenoriale practice
conf.dr.arh. Lorin Niculae
Responsabil vizite companii
sef lucr.dr.arh. Justin Baroncea
Newslettere
drd.urb.peis. Mara Nicolaescu
Grafică postere, diplome
drd.arh. Ioana Naniș
Grafică prelegeri, curs antreprenoriat
arh. Anca Ioana Vendrami
Grafică prelegeri, curs antreprenoriat
arh. Elvira Cotac
Editare video
urb. Laurențiu Radu

Activități

A1. Informare/promovare proiect/program HUB UAUIM-Business și selecție grup țintă (GT): studenți/doctoranzi/ absolvenți (OS1)

A1a - Realizare pachet informații promovare/prezentare HUB UAUIM-BUSINESS 2022 – R1 comunicat / flyer / prezentare digitală: HUB UAUIM BUSINESS 2022 prezentare proiect.pdf

A1b - Organizare eveniment de informare în comunitatea studenților/doctoranzilor UAUIM + diseminare pachet info pe social media HUB – R2

A1c - Realizare și transmiterea de 9 newslettere oportunități antreprenoriale și de inovare – R3

A1d - Lansare canal Youtube propriu al H.U.B. + clip video de promovare HUB – R4
https://www.youtube.com/watch?v=Hv-NlTxuzGc

A1e - Formular de înscriere/selecție în proiect – R5: https://forms.gle/svswtMQ23jAABYz58

A2. Inițiere a GT în dobândirea competențelor și abilităților antreprenoriale (OS1,2,5,R6)

A2a. Organizare a 5 prelegeri realizate cu participarea unor absolvenți UAUIM antreprenori de succes (R7-R8).

A2b. Organizare 1 Sesiune informare despre internship/stagiul profesional/examenele OAR/RUR în companii de profil, cu responsabil de stagiu parteneri OAR/RUR, cu invitați, parteneriat cu OAR/RUR (R9-R10), diseminarea lor online către viitorii absolvenți stagiari.

A3. Mentorat pentru consolidarea abilităților antreprenoriale (OS3, R11)

A3a. Organizare Curs de Introducere în Antreprenoriat în Servicii Creative-R12 pentru GT, cu certificate participare (R13-14)

A3b. Organizarea unui program de mentorat -R15, tip transfer de experiență, cum abordam concursurile de arhitectură ca prim pas în antreprenoriat, tipuri de contracte cu colaboratori, alte teme, cadre didactice,invitați externi (R16)

A4. Activități antreprenoriale practice (OS4, R17)

A4a. Organizare 3 ateliere de lucru, pe antreprenoriat creativ, cultural, accesare finanțări (R18-R19)

A4b. Organizare 3 vizite la companii de profil (R20-R21) – decembrie 2022 - Workspace Studio, Eematico și Nod Makerspace

Vizita la Workspace Studio cu Justin Baroncea:

Vizita Eematico:

Vizita NOD Makerspace:

A4c. Sprijinirea activității incubatoarelor de afaceri - Organizare serie de intâlniri tip incubator de afaceri cu experiențe, bune practici, idei de afaceri pe subiecte specifice/conexe domeniilor, asistență pentru optimizare idei participanți (R22)

A5. Activități de dotare (OS1,5)

Proceduri de achizitie echipamente/accesorii foto – R23

A6. Parteneriate

Realizarea de 2 parteneriate instituționale cu organizații profesionale pentru transfer de cunoștințe antreprenoriale (OS5, R24)

S-au realizat 3 parteneriate pentru perioada 2022-2024, cu Ordinul Arhitecților din România - București (OAR-B), Uniunea Arhitecților din România (UAR) și Registrul Urbaniștilor din România (RUR), vizând activități în sinergie în conformitate cu planul strategic din Strategia UAUIM HUB 2021 pentru Cresterea competențelor Antreprenoriale.

A7. Chestionar

Realizare/diseminare (R25) și interpretare (R26) chestionar absolvenți privind experiența antreprenorială, modul și domeniul de desfășurare a activității (OS1,5):
HUB 2022 - A7 Chestionar Feedback activitate absolventi.jpg

A8. Activități de management al proiectului (OS1-5)

*Activitățile pot suferi modificări funcție de context pandemic/dacă sunt necesare prelungiri calendaristice în vederea completării GT, apr-dec2022.

Contact

Grup Facebook - https://www.facebook.com/groups/337621184446336

Pagina Facebook HUB 2022 - https://www.facebook.com/hubUAUIMbusiness